Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Lednové tání sněhu zvedlo hladiny řek

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Prudké oteplení a silné srážky způsobily rozvodnění vodních toků prakticky na území celé republiky. Většina vodních toků na Pardubicku stoupla na první povodňový stupeň, druhý stupeň překročilo pouze Labe v Němčicích. Uvnitř foto.

9:17 – Hladiny všech vodních toků na Pardubicku po celou noc klesaly. Labe v Němčicích kleslo na 1.SPA, stejný stupeň platí také v Přelouči.

—- 16. ledna —-

13:15 – Hladina Chrudimky v Nemošicích je setrvalá, oproti maximu z dnešního rána  mírně poklesla, v současné době se drží na 1.SPA. Výše položené hlásné profily hlásí nadále setrvalý stav. Labe v Němčicích je na 2.SPA a stále mírně stoupá. Podle modelové předpovědi by mělo kulminovat v noci na pondělí a nemělo by dosáhnout 3.SPA. Labe v Královéhradeckém kraji a jeho přítoky klesají. Po celý den stejná je situace na Loučné v Dašicích, která se drží na 1.SPA.

vodní tok
profil výška hladiny hodnota pro násl. SPA
Labe Němčice 418 cm 450 cm 3.SPA
Chrudimka Nemošice 152 cm 180 cm 2.SPA
Loučná Dašice 166 cm 200 cm 2.SPA

Následující fotografie zachycují situaci na Pardubicku dnes v poledne.

[nggallery id=43]

9:06 – Po celou noc mírně stoupalo Labe v Němčicích, v současné době je na 2.SPA. Horní tok Labe i všechny jeho přítoky nad Pardubicemi jsou setrvalé nebo klesají. Hladina Chrudimky v Nemošicích je od půlnoci zhruba na stejné úrovni, zůstává na 1.SPA. Situace v horní části Chrudimky se uklidnila, hlásný profil Přemilov udává výrazný pokles hladiny.
Hladina VD Seč stoupla od půlnoci o 10 cm,  přítok stále výrazně klesá. Hladina Křižanovické přehrady je setrvalá, odtok zhruba odpovídá přítoku.

vodní tok
profil výška hladiny hodnota pro násl. SPA
Labe Němčice 414 cm 450 cm 3.SPA
Chrudimka Nemošice 157 cm 180 cm 2.SPA
Loučná Dašice 169 cm 200 cm 2.SPA

1:12 – Hladina Labe v Němčicích dosáhla těsně po půlnoci 400 cm, což znamená 2.SPA. Chrudimka v Nemošicích dosáhla 1.SPA. Výše položené profily na Chrudimce i Labi udávají spíše setrvalý stav. Stejná je také situace v Dašicích na Loučné, která je na 1.SPA.

—- 15. ledna —-

http://pla.cz

12:38 – V dopoledních hodinách doznívaly dešťové srážky, které vyvolaly mírné vzestupy vodních stavů. Nad naše území se od západu rozšiřuje výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Další srážky nejsou očekávány. Na horních úsecích toků lze očekávat převážně poklesy vodních stavů. Na  středních a dolních úsecích toků budou  hladiny  ještě ve většině případů stoupat.Labe v Němčicích stále mírně stoupá, podle současné prognózy by mělo kulminovat v průběhu zítřejšího dne na hranici 1. a 2.SPA.
Chrudimka v Padrtech je několik málo centimetrů pod 2.SPA a stoupá, naopak výše položený profil – Přemilov – hlásí mírný pokles.
VD Seč zadržovalo v 11 hodin 15,86 mil. m3 vody, přítok činil 33 a odtok 20 m3 za sekundu. Hladina nádrže zvolna stoupá.

vodní tok
profil výška hladiny hodnota pro 1.SPA
Labe Němčice 358 cm 350 cm
Chrudimka Nemošice 139 cm 150 cm
Loučná Dašice 165 cm 160 cm

Český hydrometeorologický ústav dnes vydal novou výstrahu, v níž pro Pardubický kraj změnil povodňovou bdělost na pohotovost.

9:15 – Během noci došlo ke stagnaci hladin na horních úsecích toků, na dolních dochází ještě k pozvolnému vzestupu hladin.  Během dnešního dne očekávají meteorologové srážky do 5 mm a teploty od 2 do 7°C. Na horních úsecích toků lze očekávat kolísání hladin v závislosti na odtávání sněhové pokrývky  a srážkové činnosti v dnešních ranních hodinách, na dolních úsecích toků budou  hladiny  ještě zvolna stoupat. Dolní Labe bude i nadále během dneška stoupat.
Hladina Labe v Němčicích překročila kolem 7. hodiny 1.SPA a nadále stoupá. Na 1.SPA je také Loučná v Dašicích. Chrudimka v Nemošicích je těsně pod 1.SPA.
Hladina VD Seč byla před 9. hodinou na hranici ochranného prostoru.

vodní tok
profil výška hladiny hodnota pro 1.SPA
Labe Němčice 353 cm 350 cm
Chrudimka Nemošice 146 cm 150 cm
Loučná Dašice 166 cm 160 cm

—- 14. ledna —-

http://pla.cz

19:02 – Po celý den dochází k vzestupům vodních stavů i na horních úsecích toků. Těsně pod hranicí 1.SPA je Loučná v Dašicích. Podle modelové předpovědi by Labe v Němčicích mělo dosáhnout 1.SPA v průběhu zítřejšího dne, v Přelouči ještě dnes.  Chrudimka v Nemošicích by podle současných prognóz neměla dosáhnout žádného SPA a na Loučné v Dašicích je předpokládána kulminace na hranici 1.SPA.
Hladina VD Seč stopula během 24 hodin zhruba o půl metru, v současné době je 2,5  m pod kótou přelivu.

vodní tok
profil výška hladiny hodnota pro 1.SPA
Labe Němčice 299 cm 350 cm
Chrudimka Nemošice 132 cm 150 cm
Loučná Dašice 156 cm 160 cm

12:53 – Informační zpráva Povodí Labe z 12. hodiny: Během dnešního dopoledne ovlivňovala naše území srážková činnost, při které vypadlo většinou 2 – 5 mm srážek, na vrchovině 5 – 8 mm, na severních horách 6 – 10 mm. Teploty vzduchu se pohybují většinou mezi 5 až 10 °C, v horských oblastech kolem 5 °C. V horních úsecích toků zasažených srážkami má průtok zvolna stoupající tendenci. Průtok stoupá i ve většině níže položených úsecích toků.Během dnešního dne očekáváme další srážky s úhrny 5 – 10 mm, které způsobí další vzestupy průtoků, pravděpodobně zejména v severních oblastech Povodí s dosažením stupňů povodňové aktivity.
V profilu Labe-Ústí nad Labem bude ve 12 hodin dosažen 3. SPA (vodní stav 600 cm). Labe dále stoupá.
Dle dostupných informací (Povodí Vltavy, Povodí Ohře) zde v neděli očekáváme dosažení vodního stavu 800 cm/2120 m3.s-1.  3.SPA bude dosažen i v profilu Labe – Mělník a Labe-Litoměřice.
Průtoky na ostatních tocích stoupají a jejich pokles během dnešního dne neočekáváme.

11:17 – Od včerejšího poledne dosáhly úhrny dešťových srážek v oblasti Povodí Labe většinou 5 – 25 mm. Po půlnoci srážková činnost na většině území ustala, výjimkou bylo povodí Lužické Nisy, Smědé a horní Jizery. Ranní teploty vzduchu se pohybovaly mezi 2 až 5 °C na horách a mezi 5 až 10 °C v nížinách.
S ohledem na nasycení půdy vodou a pokračující tání sněhové pokrývky z nižších a středních poloh pokračoval vzestup průtoků v těmito vlivy zasažených vodních tocích, kde došlo k dosažení I. a II SPA a to především v povodí Cidliny a Mrliny a vlivem zvýšených přítoků pak i na středním a dolním Labi.Během dnešního dne jsou očekávány další srážky s úhrny 5 – 10 mm, které způsobí další vzestupy průtoků, pravděpodobně zejména v severních oblastech Povodí s dosažením stupňů povodňové aktivity.
Na základě současné hydrologické situace a jejímu dalšímu vývoji předpokládá vodohospodářský dispečink Povodí Labe dosažení 3. SPA na Labi v Ústí n.L. (vodní stav 600 cm) dnes odpoledne a tento vodní stav nebude kulminací. Na dolním Labi v profilech Mělník a Litoměřice bude dnes během dne dosažen 2. SPA, podle současných předpokladů se stále stoupající tendencí.
Průtoky v ostatních tocích budou závislé na míře vypadlých srážek, zcela nepravděpodobné jsou během dnešního dne jejich poklesy.

V působnosti ORP Pardubice ani v nejbližším okolí nebyl zatím na žádném toku dosažen 1.SPA.

vodní tok
profil výška hladiny hodnota pro 1.SPA
Labe Němčice 271 cm 350 cm
Chrudimka Nemošice 125 cm 150 cm
Loučná Dašice 149 cm 160 cm

1.SPA překročila Chrudimka v Přemilově.
12 cm pod hranicí pro 1.SPA je Labe v Přelouči.

—- 13. ledna —-

Podle informací Českého hydrometeorologického ústavu jsou hladiny většiny sledovaných toků v současné době na vzestupu, v důsledku vetšího množství srážek a nadprůměrných teplot, které způsobují rychlé odtávání sněhové pokrývky. Největší vzestupy jsou na tocích v povodí horní Berounky, na Cidlině a v povodí Ohře. V následujících hodinách očekávají meteorologové vzestupy hladin na většině sledovaných toků, zejména pak na tocích v povodí horní Berounky, Sázavy a na některých přítocích středního Labe.

Vodohospodářský dispečink Povodí Labe očekává vzestupy vodních stavů na většině vodních toků s možností dosažení 1.SPA (Labe-Přelouč, Brandýs nad Labem, Mělník, Doubrava – Žleby) popř. 2.SPA (Cidlina-Nový Bydžov, Sány, Labe – Ústí nad Labem).

Meteorologický radar

Od jihozápadu postupuje přes naše území oblast srážek. Snímek z meteorologického radaru zachycuje situaci v 15 hodin.

2011011315

http://pla.cz

Stavy vodních toků

Vodní toky na Pardubicku jsou v současné době na vzestupu, ale nikde zatím nedosáhly úrovně pro vyhlášení 1. stupně povodňové aktivity.

vodní tok
profil výška hladiny hodnota pro 1.SPA
Labe Němčice 238 cm 350 cm
Chrudimka Nemošice 92 cm 150 cm
Loučná Dašice 140 cm 160 cm

Vodní dílo Seč

Sečská přehrada v současné době odpouští zhruba 10,5 m krychlových za sekundu, tedy o něco málo více, než činí přítok.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

6 komentář(ů) článku Lednové tání sněhu zvedlo hladiny řek

 • monika

  Tohle už je děsný, co se děje. Takovéhle povodně dřív nebývaly.

  • Je pravda, že poslední dobou se setkáváme s povodní poměrně často, ale konkrétně to, co se děje teď, není nic mimořádného.
   V současné době se všechny řeky v okolí Pardubic pohybují mezi Q1 až Q2, což znamená jednoletý až dvouletý průtok.
   I v Ústí nad Labem a dalších místech, kde je 3.SPA je průtok zhruba kolem Q1-2, v některých místech Plzeňského kraje pak Q5-10.
   Jinak pro porovnání: Labe v Němčicích má aktuální hladinu 364 cm, v roce 2006 byla 579 cm a v roce 1997 byla 622 cm.

 • honza81

  DD, jak to vypadá s Křižanovickou přehradou? a vyšší části chrudimky? mám tam chatu, tak mám trochu obavy. Díky.

  • Dobrý den, VD Křižanovice má podle údajů z 9:45 hodin hladinu 403,04 m.n.m., což je zhruba metr pod kótou přelivu. V současné době hladina nádrže velmi mírně stoupá (od půlnoci o cca 6 cm).
   Pokud jde o horní část Chrudimky, tak v Přemilově je 1.SPA a nyní začala po delším poklesu opět stoupat.
   V Padrtech je taktéž 1.SPA s tím, že během hodiny a půl stoupla o 20 cm a jde stále nahoru.

   • honza81

    Díky. Snad se nebude opakovat to co bylo v 2006.

    • Nemělo by. Povodí Labe odhaduje kulminaci Labe hluboko pod stavem z roku 2006. Otázka trochu je, co udělá Chrudimka, ale nemělo by to být nic vážného. V Padrtech sice stále dost stoupá, ale přítok do Seče je spíše setrvalý.
     Uvidíme, ve 12 má Povodí Labe vydat další informační zprávu.

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: