Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Bezpečnostní rada kraje bilancovala

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Po nedávných krajských volbách dochází po celé republice k moha podstatným změnám a bilancování končícího volebního období. Nejinak tomu bylo také na posledním zasedání Bezpečnostní rady Pardubického kraje.

Bezpečnostní rada Pardubického kraje vznikla na základě Nařízení hejtmana Pardubického kraje dne 28. března 2001, v souladu se zákonem o krizovém řízení a je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace v  kraji.
V čele Bezpečnostní rady kraje stojí hejtman a jsou v ní zastoupeni vedoucí představitelé kraje, složek integrovaného záchranného systému a dalších vybraných orgánů a organizací. Jednáníbezpečnostní rady kraje se také vždy účastní ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, ředitel Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj a tisková mluvčí kraje.

Mimořádná jednání rady

Kromě 12 řádných jednání se členové Bezpečnostní rady kraje v tomto období sešli celkem k 8 mimořádným jednáním.

 • 4. a 5. října 2005
  Bezpečnostní rada kraje jednala na základě námětové situace v souvislosti s provedením cvičení orgánů krizového řízení ŠTÁB 2005.
 • 1. dubna 2006
  Bezpečnostní rada kraje řešila povodňovou situaci na území Pardubického kraje a opatření související se sesuvem skalního masivu na východní straně portálu Hřebečského tunelu na silnici č. I/35, v důsledku čehož byl vyhlášen STAV NEBEZPEČÍ na dobu od 1. 4. 2006 hod. od 13:00 hod. do 15. 4. 2006 do 24:00 hod.
 • 21. června 2006
  Bezpečnostní rada kraje řešila situaci ve Chvaleticích související s nálezem nebezpečných chemikálií a radioaktivních látek ve skladu firmy AVOT spol. s r.o., v likvidaci, včetně projednání žádosti města Přelouč na vyhlášení STAVU NEBEZPEČÍ.
 • 20. června 2007
  Bezpečnostní rada kraje řešila způsob likvidace 1. ohniska ptačí chřipky v uzavřeném chovu na Ústeckoorlicku – farma Tisová, Zemědělsko obchodní družstvo Zálší.
 • 23. června 2007
  Bezpečnostní rada kraje projednala opatření, provedené v souvislosti s likvidací 1. ohniska ptačí chřipky v uzavřeném chovu na Ústeckoorlicku – farma Tisová, Zemědělsko obchodní družstvo Zálší.
 • 27. června 2007
  Bezpečnostní rada kraje řešila opatření v souvislosti se vznikem 2. ohniska ptačí chřipky v uzavřeném chovu na Ústeckoorlicku – farma Nořín, Zemědělsko obchodní družstvo Zálší.
 • 11. července 2007
  Bezpečnostní rada kraje řešila opatření v souvislosti se vznikem 3. a 4. ohniska ptačí chřipky v uzavřeném chovu na Ústeckoorlicku – farma v Kosoříně, VAJAX, a.s. a farma Netřeby, MACH DRŮBEŽ, a.s.
 • 13. července 2007
  Bezpečnostní rada kraje projednala opatření, provedené v souvislosti s likvidací 3. a 4. ohniska ptačí chřipky v uzavřeném chovu na Ústeckoorlicku – farma Kosoříně, VAJAX, a.s. a farma Netřeby, MACH DRŮBEŽ, a.s..

Krizový štáb kraje

Krizový štáb kraje byl v letech 2004 – 2008 svolán hejtmanem pouze během cvičení „ŠTÁB 2005“, a to opakovaně ve dnech 4. a 5. října 2005.
Z jiných důvodů svolán nebyl. Hrozící nebo vzniklé mimořádné události a situace se podařilo vždy vyřešit v rámci kompetencí hejtmana nebo oddělení krizového řízení kanceláře hejtmana.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: