Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Bezpečnostní rada města Pardubic zasedla poprvé v novém složení

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Koncem minulého roku proběhlo první zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Pardubice. Ta je poradním orgánem primátora pro přípravu na krizové situace a po jeho boku se zpravidla dvakrát ročně scházejí představitelé magistrátu a integrovaného záchranného systému.

Na svém prvním jednání řešili členové Bezpečnostní rady mimo jiné výkopové práce u Parama, přípravu cvičení pardubického magistrátu nebo hlavní úkol letošního roku, aktualizaci vnějších havarijních plánů zpracovávaných podle zákona o prevenci závažných havárií.

Oddělení krizového řízení plánuje navázat na cvičné evakuace, uskutečněné v letech 2006 a 2009, kdy bylo kvůli povodním evakuováno několik škol, jejichž žáci představovali fiktivní rodiny.
V říjnu 2015 plánuje provést „štábní“ cvičení krizového štábu obce s rozšířenou působností, které by bylo zaměřené na procvičení svolání a spolupráce členů tohoto zvláštního orgánu města. Tématem cvičení by byl nález nevybuchlé letecké munice na území města, evakuace osob z ohrožených území a evakuace školských zařízení. Vše pouze ve fiktivní rovině bez praktického provedení evakuace. Ověřována by byla komunikace nejen uvnitř magistrátu, ale i s Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a např. i s Dopravním podnikem města Pardubic, a.s. a Rozvojovým fondem Pardubice, a.s., neboť oba tyto subjekty hrají v případě evakuace většího počtu obyvatel velkou roli. Krizový štáb by po určitou dobu nacvičoval svoji činnost i ve složitých podmínkách, jako je dočasný výpadek dodávky elektrické energie v nočních hodinách, tzn. za využití záložního zdroje elektrické energie, přenosného osvětlení apod.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: