Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Česká republika kvůli Vrběticícm aktivovala systém Copernicus

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Česká republika požádala prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v sobotu 6. prosince ve 12 hodin o aktivaci evropského programu pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti Copernicus EMS. Co se pod tímto názvem skrývá?

V případě jakékoliv mimořádné události na velkém nebo nepřehledném území je nezbytnou podmínkou jejího zvládnutí získat přehled o situaci. K tomu je dnes využíváno různých prostředků, včetně leteckého snímkování nebo bezpilotních dronů. Jedním z těchto prostředků je také systém Copernicus, který přešel v roce 2012 do ostrého provozu a Česká republika je jeho součástí.

Bez názvu

Copernicus (dříve GMES) je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v této oblasti. Copernicus zajišťuje vlastní evropskou kapacitu pro pozorování Země a je považován za evropský příspěvek programu GEOSS.
Copernicus je program řízený uživateli, kterým je garantován plný a otevřený přístup k datům a informacím programu Copernicus.

Hlavními uživateli výstupů programu Copernicus jsou tvůrci politik a orgány veřejné správy, kteří mohou na základě informací poskytovaných programem Copernicus lépe rozhodovat o otázkách z oblasti životního prostředí či pružně reagovat v případě přírodních katastrof a humanitárních krizí.

Jedním z účelů tohoto systému je právě podpora řešení krizových situací. Jednotlivé státy mají možnost požádat o aktivaci systému a získat aktuální snímky ze satelitů Sentinel.
V případě využití tzv. RUSH MODE, tedy urgentního požadavku, jsou první data k dispozici během několika málo hodin. Následně jsou orgánům krizového řízení k dispozici data ve formátu JPG, PDF a TIFF, včetně srovnávací mapy s pohledem na místo před vznikem události.

V minulosti Česká republika tento systém využila v roce 2013 při povodních a v průběhu cvičení RESTART 2013 v Pardubickém kraji.

Výstupy vztažené k muničním skladům ve Vrběticích naleznete zde.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: