Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

České dráhy připravily krizový scénář kvůli PARAMU

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

V případě, že by došlo k nálezu podezřelého předmětu, jež by si vyžadoval přijetí bezpečnostních opatření, může být složkami Integrovaného záchranného systému nařízeno i omezení či zastavení drážní dopravy v uzlu Pardubice. Krajním bezpečnostním opatřením může být i nařízení vyklizení prostor nádraží ČD a jeho okolí (vyhlášení lokální evakuace). V tomto případě by ČD musely v uzlu Pardubice zavést náhradní autobusovou dopravu.

Je zřejmé, že při nařízení omezení nebo zastavení provozu na hlavním železničním koridoru by došlo k narušení včasnosti jízdy spojů a z toho vyplývajícím komplikacím při cestování. České dráhy se budou v takovém případě snažit o maximální eliminaci negativních dopadů na cestování, proto budou chtít postupně aktivovat následující opatření platná pro vlaky ČD:

a) Denní dálková doprava

– Vlaky EuroCity/ Expres relace Praha – Brno – Břeclav (-Rakousko/ Slovensko/ Maďarsko) budou v úseku Kolín – Brno hl.n. odkloněny přes Havlíčkův Brod, pojedou mimo ŽST Pardubice hl.n. a ŽST Česká Třebová (na odklonové trati nezastavují, avšak v Kolíně a Brně hl.n. zastaví vždy)
– Spoje SuperCity Pendolino Praha – Ostrava budou v úseku Praha – Choceň odkloněny přes Hradec Králové, pojedou mimo ŽST Pardubice hl.n. (na odklonové trati zastaví v ŽST Hradec Králové hl.n. a ŽST Choceň)
– Vlaky EuroCity/ InterCity/ Expres relace Praha – Olomouc (-Ostrava/ Vsetín/ Luhačovice) budou v úseku Praha – Choceň odkloněny přes Hradec Králové, pojedou mimo ŽST Pardubice hl.n. (na odklonové trase zastaví v ŽST Velký Osek, ŽST Hradec Králové hl.n. a ŽST Choceň)
– Rychlíky relace Praha – Česká Třebová (-Brno/ Olomouc) budou v úseku Praha hl.n. – Přelouč – Pardubice hl.n. – Choceň zrušeny bez náhrady. Vlaky budou ve směru z Moravy končit v ŽST Choceň a v opačném směru zde budou výchozí, dle jízdního řádu, ve směru Česká Třebová – Brno/ Olomouc
– Rychlíky relace Liberec – Pardubice pojedou jen v trati Liberec – Pardubice-Rosice nad Labem a opačně, dle jízdního řádu

b) Noční dálková doprava

– Budou přijata specifická opatření, cestující budou informováni na webu Českých drah a u přepážek osobních pokladen

c) Regionální drážní doprava (v případě zastavení železniční dopravy v uzlu Pardubice)

– Trať 238: V úseku Medlešice – Chrudim (-Havlíčkův Brod) bude zajištěna doprava dle jízdního řádu
– Trať 031: V úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Hradec Králové hl.n. bude zajištěna regionální doprava v cca hodinovém intervalu, rámcové jízdní řády budou zveřejněny na webu ČD a na zastávkách
– Trať 010: V úseku Choceň – Pardubice-Pardubičky bude zajištěna mimořádná kyvadlová doprava v cca 40-ti minutovém intervalu se zastavením pouze Pardubice-Pardubičky, Pardubice-Černá za Bory, Kostěnice, Moravany, Choceň. Regionální spoje kategorie Os a Sp budou ze směru Choceň vedeny dle jízdního řádu až do ŽST Moravany, kde jízdu ukončí. V opačném směru budou tyto vlaky výchozí v ŽST Moravany. V úseku Moravany – Pardubice-Pardubičky cestující použijí mimořádné kyvadlové spoje jedoucí do/ze zast. Pardubice-Pardubičky
– Trať 010: V úseku Přelouč – Kolín bude zajištěna regionální doprava v cca hodinovém intervalu, rámcové jízdní řády budou zveřejněny na webu ČD a na zastávkách

d) Zavedení alternativní autobusové dopravy v uzlu Pardubice a na přilehlých částech tratí

V případě nařízení zastavení železničního provozu přes uzel Pardubice bude postupně aktivována alternativní autobusová doprava. Provoz této dopravy lze však očekávat s komplikacemi z důvodu předpokládaných dopravních zácp a uzavírek částí komunikací v některých oblastech města Pardubice. České dráhy, a.s., se budou i přes očekávané komplikace snažit udržet rámcově 30 – 40 min interval mezi autobusovými spoji, jež budou vedeny na těchto linkách:
Pardubice-Pardubičky (zast. MHD „K nemocnici“, přestup z vlaků) – Pardubice, Masarykovo náměstí centrální přestupní bod alternativní autobusové dopravy –Pardubice-Rosice nad Labem (nádraží ČD);
Medlešice (nádraží ČD) – Pardubice, Masarykovo náměstí centrální přestupní bod alternativní autobusové dopravy (v noční době 19:00 – 06:00 hodin jezdí autobusová doprava až do/z Chrudimi);
Přelouč (nádraží ČD) – Pardubice, Masarykovo náměstí centrální přestupní bod alternativní autobusové dopravy.
Ve stanicích Přelouč, Pardubice-Rosice n/L. a Medlešice (v noční době Chrudim) a na zastávce Pardubice-Pardubičky bude prováděn přestup do/z vlakových souprav.
Zastávka Pardubice, Masarykovo náměstí je též náhradní zastávkou za ŽST Pardubice hl.n.
Zastávka Pardubice, Masarykovo náměstí se nachází u ČSOB, před komplexem AFI PALACE, na straně směrem k hokejové aréně a bude sloužit pro vzájemné přestupy mezi jednotlivými linkami alternativní autobusové dopravy. Zastávka bude obsazena zaměstnancem Českých drah a bude rovněž označena info prvky ČD.

Rámcové jízdní řády náhradní autobusové dopravy:
Trať 238: V úseku Medlešice – Chrudim (-Havlíčků Brod) zde (linka M)
Trať 031: V úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Hradec Králové hl.n. zde
Trať 010: V úseku Choceň – Pardubice-Pardubičky zde
Trať 010: V úseku Přelouč – Kolín zde
– Alternativní jízdní řád autobusové dopravy na zastávce Pardubice, Masarykovo náměstí naleznete zde

VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ BUDOU AKTIVOVÁNA POUZE V PŘÍPADĚ POTŘEBY A PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU K DEAKTIVACI PODEZŘELÝCH PŘEDMĚTŮ. ŽÁDÁME CESTUJÍCÍ, ABY UPOSLECHLI POKYNŮ SLOŽEK IZS A DRÁŽNÍCH ZAMĚSTNANCŮ!!!

Bližší informace Vám poskytnou zaměstnanci dopravce České dráhy u osobních pokladen nebo doprovodu regionálních vlaků.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: