Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Chemická havárie

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

havárie

Chemické havárie, respektive havárie s únikem nebezpečné látky, patří mezi události, se kterými se může setkat prakticky každý z nás. Ať už v okolí nějakého chemického závodu, nebo při silniční a železniční nehodě vozu převážejícího nebezpečnou látku.

Jak zjistím, že jsem v nebezpečí

V prvních okamžicích po havárii nemusí lidé vůbec zaregistrovat, že jsou v nebezpečí. Varovným příznakem může být zápach neznámé látky, pálení očí a potíže při dýchání. Drobní živočichové, jako akvarijní ryby, jsou velmi citliví k chemickým látkám a často se mohou chovat neklidně nebo uhynout ještě dříve, než látku začnou vnímat lidé. Pro účely varování obyvatel se, tak jako v případě jakéhokoliv jiného ohrožení, používá sirén a dalších prvků varování a vyrozumění. Zaslechnete-li tedy signál „Všeobecná výstraha“ a není zřejmé, že se jedná o povodeň, je rozumné jednat tak, jako kdyby šlo o chemickou havárii.

Co dělat

Po zjištění úniku nebezpečné látky je vhodné dodržet několik následujících zásad:

 • co nejdříve se vzdalte od místa havárie
 • ukryjte se v nejbližší budově, ve vyšších patrech
  Většina nebezpečných látek je těžších než vzduch, proto se drží při zemi. Ukryjte se tedy v některém z vyšších pater na opačné straně budovy, než je zdroj nebezpečí.
 • umožněte ukrytí také ostatním lidem, kteří jsou kolem a ujistěte se že o nebezpečí vědí i sousedé
 • utěsněte okna a dveře a přelepte je izolační páskou
  Vhodné je také přes okna a dveře pověsit tkaniny namočené ve vodě.
 • nezapomeňte vypnout klimatizaci a utěsnit ji, stejně jako ostatní větrací otvory, včetně klíčových dírek a digestoří
 • připravte si prostředky improvizované ochrany
 • sledujte vysílání Českého rozhlasu a České televize, kde se dozvíte další informace
 • pokud to není nutné, zbytečně nezatěžujte telefonní síť a dbejte pokynů záchranářů
 • snažte se co nejméně pohybovat
  Při větší fyzické námaze člověk rychleji dýchá a tím i vdechuje více škodlivé látky.
 • počítejte s možností evakuace
  Ta bývá nařizována v případech, kdy únikem nebezpečné látky došlo ke kontaminaci terénu.
 • neopouštějte úkryt dokud nepomine nebezpečí

Únik nebezpečné látky při silniční přepravě

V případě, že se jako řidič stanete svědkem dopravní nehody spojené s únikem nebezpečné látky:

 • okamžitě uzavřete okna a vypněte klimatizaci
 • opusťte s vozidlem nebezpečný prostor, ideálně kolmo ke směru větru
 • nahlaste událost na linku 150 nebo 112
Vozidla převážející nebezpečnou látku bývají označena výstražnou tabulkou, na které jsou dvě řady čísel, označující nebezpečí a typ látky. Tato čísla sdělte při oznamování události, pokud tím neohrozíte svoji bezpečnost.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: