Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Chrudim prodává další úkryt bývalé civilní obrany

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Chrudimský deník dnes ráno přinesl článek o tom, že město Chrudim prodává jeden z posledních úkrytů bývalé civilní obrany. Krátce po té nám přišel rozhořčený e-mail od chrudimského občana. Ten se podivuje, jak si město může dovolit prodat objekt, tak důležitý pro ochranu obyvatel.

Město Chrudim ovšem nepostupuje nijak neobvykle. Úkryty, které byly budovány od 50. let minulého století, totiž v dnešní době prakticky ztratily na významu.
Pro vlastníky úkrytů znamená jejich vlastnictví několik povinností, především nutnost zachovat jeho funkčnost. Často proto využívají možnosti požádat HZS kraje o vyřazení z evidence stálých úkrytů. Samotný prostor ale často zůstává pro ukrytí využitelný a vyřazením z evidence není zrušen. To se může uskutečnit až následně na základě rekolaudace příslušným stavebním úřadem po předložení žádosti vlastníka.
Pokud se podíváme podrobněji na Pardubický kraj, tak z původních 279 úkrytů jich ke konci roku 2013 zůstalo 71, což představuje možnost ukrytí pro pouhých 2,1% obyvatel kraje. Většina těchto úkrytů je navíc v samotných Pardubicích. Tyto úkryty mají obvykle své mírové využití a často slouží jako klubovny, sklady nebo garáže. Mají proto určitou dobu zpohotovení, což vylučuje jejich použití pro okamžité ukrytí v případě mimořádných událostí.

V současné koncepci ochrany obyvatelstva je samozřejmě s ukrytím stále počítáno, ale důraz je kladen na takzvané improvizované ukrytí. To spočívá ve využití přirozených ochranných vlastností staveb, především uzavření a utěsnění oken a dvěří.

Využití stálých úkrytů tak přichází v úvahu pouze v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Tato situace by ale v dnešní době nastávala postupně a poskytla by čas na ochranná opatření. V praxi by se jednalo o vyklizení a přípravu stálých úkrytů (i těch vyřazených) a vytipování a zodolnění částí staveb pro improvizované ukrytí. K tomuto účelu vydalo Generální ředitelství HZS ČR podrobnou příručku „Sebeochrana obyvatelstva ukrytím„.

 

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: