Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Chrudimská bezpečnostní rada se zabývala únikem bromu v Píšťovech

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

K únik bromu v Píšťovech, ke kterému došlo v červnu minulého roku, se v září a letos v únoru vrátila Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Chrudim. Řešila varování obyvatel v případě nebezpečí a funkčnost bezdrátového rozhlasu BOR VISO 2002.

DSC_6038

Ilustrační fotografie

Protože se krátce po červnové havárii ozvali obyvatelé, nespokojení s průběhem varování, rozhodlo se město tento postup prověřit.
Necelý týden po události proto vyzvalo občany, aby se podělili o informaci, jak ono krizové hlášení (ne)slyšeli. V úterý 24. června pak byla v Chrudimi prováděna akustická zkouška městského rozhlasu, při které strážníci Městské policie a zaměstnanci Městského úřadu fyzicky kontrolovali slyšitelnost a srozumitelnost hlášení. Své postřehy a připomínky mohla opět předávat i veřejnost.
Zjištěné závady město předalo Technickým službám, které zajistily nápravu u dodavatele systému.

Oprava hlásičů byla však jen jedním z opatření. Na zářijové bezpečnostní radě byla předložena a následně starostou města schválena nová směrnice k použití bezdrátového obecního rozhlasu VISO 2002.

Celý systém je tvořen vysílacím pracovištěm v budově Městského úřadu na Resselově náměstí, převaděčem v ulici Na Větrníku a koncovými prvky – 138 hlásiči s reproduktory a 4 elektronickými (mluvícími) sirénami.
Kromě hlášení z vysílacího pracoviště mohou při nebezpečí z prodlení pověřené osoby (vedení města a pracovníci Oddělení krizového řízení) odvysílat informaci v délce až 3 minut také prostřednictvím vstupu přes mobilní telefon.
Systém je, stejně jako většina obdobných rozhlasů, napojen do jednotného systému varování a vyrozumění a v případě potřeby tak může odvysílat hlášení, včetně varovných sirén, také operační důstojník Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Nová směrnice řeší také prevenci. Oddělení krizového řízení proto bude ve spolupráci s Technickými službami zajišťovat každoroční akustickou zkoušku hlásičů a v průběhu letošního jara bude s vedením města řešit úpravy systému.

Tou bezesporu nejdůležitější změnou bude plánované přemístění vysílací ústředny do (nového) sídla chrudimské Městské policie, kde bude zajištěna 24 hodinová obsluha a odpadne tak problém s dostupností klíčů a přístupem do budovy v mimopracovní dobu.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: