Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Čtyři sta tisíc korun pro dobrovolné záchranáře

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Pardubický kraj poskytl nestátním neziskovým organizacím na činnost v letošním roce 400 tisíc korun. Představitelé horské služby, záchranné brigády kynologů, vodní záchranné služby, Českého červeného kříže  a vojáků v záloze podepsali v pondělí na hejtmanství smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2011. Finanční příspěvky jsou určené na zakoupení záchranářského vybavení a komunikačních prostředků.

Foto: Pardubický kraj

„Před podpisem smlouvy jsme s vedoucími občanských sdružení, která se podílejí na zajišťování bezpečnosti občanů Pardubického kraje, hovořili o plánech na rok 2011 z pohledu jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Rovněž jsme neformálně zrekapitulovali rok 2010,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Na území Pardubického kraje působí zejména horská služba, vodní záchranná služba, Červený kříž a kynologové. Uvedená občanská sdružení významnou měrou doplňují profesionální složky při záchraně životů, zdraví a majetku občanů Pardubického kraje i při preventivní činnosti. Ze strany Pardubického kraje jsou tato občanská sdružení finančně podporována již od roku 2002. Pro volební období se poskytování dotací na věcné prostředky řídí schválenými „Pravidly pro poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického kraje na věcné vybavení pro nestátní neziskové organizace, k zajištění jejich akceschopnosti k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání nebo k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci na období 2009 – 2012“. Pravidla jsou dostupná na internetových stránkách Pardubického kraje v sekci Krizové řízení.

Horská služba České republiky (dále jen „HS ČR“), je záchranná organizace s právním postavením obecně prospěšné společnosti. Zajišťuje profesionální pomoc návštěvníkům hor po celý rok. Řídí a provádí pátrací a záchranné akce, provádí značení cest a nebezpečných oblastí a nepřímo se tak podílí i na podpoře rozvoje regionu. V rámci Pardubického kraje jsou zřízeny dva okrsky HS ČR, a to v Čenkovicích, patřící pod oblast Orlické hory a v Horní Moravě, patřící pod oblast Jeseníky. Obě střediska jsou z pohledu Pardubického kraje i nejvýznamnějšími středisky zimních sportů. Ze strany Pardubického kraje je HS ČR finančně podporována pravidelně od roku 2003. Pro rok 2011 dotace činí 100.000,- Kč.

Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje (dále jen „ZBK Pk“), je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je členem Asociace záchranných brigád kynologů České republiky. Činnost ZBK v České republice je zabezpečována jednotlivými záchrannými brigádami organizovanými v územní působnosti krajů. Členové ZBK Pk se svojí dobrovolnou činností připravují především na vyhledávání a záchranu osob. Ze strany Pardubického kraje je ZBK Pk finančně podporována pravidelně již od roku 2003. ZBK Pk má k dispozici atestované psy, kteří jsou úspěšně nasazováni do ostrých akcí. Pro rok 2011 dotace činí 26.000,- Kč.

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (dále jen „VZS ČČK“), je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je kolektivním členem Českého červeného kříže. Činnost VZS ČČK je zabezpečována místními sdruženími. V rámci Pardubického kraje působí dvě sdružení – MS VZS ČČK Pastviny (IČ 061234257) na vodní nádrži Pastviny a MS VZS ČČK Chrudim (IČ 60104384) na vodní nádrži Seč. Členové VZS bezplatně zajišťují pomoc návštěvníkům obou rekreačních center, provádějí pátrací a záchranné akce na vodních nádržích a poskytují i první pomoc a základní ošetření úrazů. Obě MS VZS jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporovány pravidelně již od roku 2002. Pro rok 2011 dotace činí pro každou místní skupinu 69.000,- Kč.

Český červený kříž (dále jen „ČČK“), je humanitární občanské sdružení působící na území České republiky. Činnost je zaměřena zejména do oblasti humanitární, sociální a zdravotní.Činnost ČČK je potřebná a nezastupitelná zejména v oblasti proškolování dětí, mládeže i dospělých v poskytování první pomoci a předlékařské pomoci nebo při zajišťování zdravotnického dohledu na hromadných sportovních a společenských akcích. V rámci Pardubického kraje jsou zřízeny čtyři oblastní spolky s právní subjektivitou (dále jen „OS ČČK“), které působí na území jednotlivých okresů. Jedná se o OS ČČK Chrudim Pardubice, Svitavy a Ústí na Orlicí. Každý oblastní spolek má zřízenou Humanitární jednotku ČČK předurčenou k pomoci složkám IZS v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací. Všechny čtyři OS ČCK jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporovány pravidelně od roku 2006. Pro rok 2011 dotace činí pro každý oblastní spolek 25.000,- Kč.

O.s. PATRIOT – klub vojáků v záloze a 201. Pardubice, o.s. jsou dvě občanská sdružení, která sdružují vojáky v záloze, zejména příslušníky Aktivní zálohy Armády ČR, ale i další zájemce, kteří se chtějí podílet na pomoci občanům při mimořádných událostech a krizových situacích. Sdružení spolupracují s profesionálními složkami IZS a s ostatními shora uvedenými nestátními neziskovými organizacemi. Obě občanská sdružení jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporována pravidelně již od roku 2007. Pro rok 2010 dotace činí pro každé z obou sdružení 18.000,- Kč.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: