Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Deficit rozpočtu hasičů v příštím roce bude mít dopad na občany

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

V pondělí  8. srpna ve večerních hodinách se vrcholní představitelé Ministerstva vnitra dohodli na konečné podobě rozpočtu resortu na rok 2012. Celkem se rozpočet hasičů na příští rok sníží o 306 milionů. Prostředky na provoz a investice se sníží o 104 milionů, kázeňské odměny budou ukráceny o 35 milionů a zbytek peněz se ušetří snížením počtu systemizovaných míst o 354 tabulek.

Na první pohled sice najdeme způsob, jak rok 2012 se sníženým rozpočtem „přežít“, ale podíváme-li se pod povrch celé situace, zjistíme, že cesta, kterou jsme se vydali, povede v letech následujících k výraznému snížení úrovně požární ochrany, Integrovaného záchranného systému a krizového řízení v celé ČR.“  Říká generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán.
Běžný občan se však musí připravit na to, že vzhledem ke snížení počtu příslušníků a zaměstnanců HZS ČR, nebudou např. jejich žádosti (kolaudace, souhlasy k provozu, apod.) již vyřízeny tak rychle, jak byli doposud zvyklí nebo nebude poskytnuta tak rychlá pomoc jako doposud.
V tom vidí zásadní problém i genmjr. Miroslav Štěpán, který k tomu podotýká:  „Občané si vůbec neuvědomují, jaký dopad má například razantní snížení  počtu inspektorů státního požárního dozoru. Pokud totiž rezignujeme na prevenci, výjezdoví hasiči počty požárů nijak neovlivní“

Tato slova dokládá jednoznačně i statistika.  Zatímco v roce 1980 zasahovali hasiči u 3 639 požárů, v loňském roce to bylo v 17 296 případech. Na tento obrovský  nárůst má jistě vliv i skutečnost, že až do roku 1989 byl v České republice kladen velký důraz na požární prevenci (stavební prevence, kontrola, výchova mládeže,…). Po roce 1990 se počet inspektorů snížil téměř na polovinu. Zkrácený rozpočet v následujících letech se asi opět negativně promítne v jejich počtu.

A jak bude v praxi vypadat snížení prostředků na provoz?

Opět nejdříve lépe vypadající skutečnost. Obnova hasičské techniky bude pokryta ze dvou projektů Integrovaného operačního programu strukturálních fondů EU. Na co však již peníze nebudou, je běžný provoz (a to jak přímo ve výjezdech, tak v technickém a organizačním zázemí).  Budou se tedy například muset minimalizovat opravy, omezit výcvik i cvičení. Stavební  investice, kromě již otevřených, budou zastaveny úplně.
Pokud tedy dnes zavoláte na linku tísňového volání a nahlásíte například požár, vyjede na místo jednotka s veškerou technikou, která odpovídá předpokládané činnosti, dle obsahu hlášení, respektive požadované pomoci.
Pokud  zavoláte na linku tísňového volání se stejnou událostí v příštím roce, tak se může stát, že z úsporných důvodů, nebude hned vysílána všechna předpokládaná potřebná technika, ale bude vyjíždět postupně podle toho, jak velitel na místě zjistí rozsah požáru a povolá potřebný počet  další techniky. Tím se prodlouží doba, než fakticky začne zásah v plné šíři. To v některých případech může mít velmi negativní dopady.
S takto sníženým rozpočtem na rok 2012 budeme muset vystačit a to i za cenu citelného omezení služeb. Rok 2013 a 2014 pro nás ale bude tak kritický, že jej v tuto chvíli nechci dál rozvádět, abych nešířil poplašné zprávy.“  Říká závěrem genmjr. Miroslav Štěpán.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: