Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Den tísňové linky 112 – Zlomyslné volání

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Takzvaná „zlomyslná volání“ na linku 112 činí až 75 % všech přijatých hovorů. Takovéto hovory zahlcují tísňové linky, čímž ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních volajících. Mezi „zlomyslná volání“, která nepřísluší řešit operátorům linky 112, patří omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek integrovaného záchranného systému, poruchy koncových telefonních přístrojů (náhodné zmáčknutí tlačítek v kapse), obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Posledním a nejzávažnějším případem zlomyslného volání jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému.

Ochrana před zlomyslným jednáním

Telefonní čísla pravidelně zlomyslně volajících jsou v databázi telefonního centra tísňového volání výrazně označena. Operátoři mohou zlomyslný hovor nasměrovat do automatické hlásky, která volajícího poučí o nelegálnosti jeho jednání a poté hovor ukončí. V případě opakovaného a dlouhodobě uskutečňovaného zlomyslného volání může pracoviště v souladu s ustanovením § 33 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích dočasně odmítnout přijetí hovoru (max. na dobu 7 dnů).

Na operačním a informačním středisku hasičů v Pardubickém kraji funguje již několik let program pro přesnější přebírání událostí. Systém umožňuje identifikovat polohu mobilního telefonu, ze kterého k nám osoba volá. Pokud někdo volá z pevné linky, na monitoru počítače se zobrazí i přesná adresa volajícího i s telefonním číslem. To samé platí i o telefonních automatech. U mobilních telefonů přebíráme informace, které hasičskému záchrannému sboru operátoři poskytnou. Na základě těchto údajů jsme tedy schopni rozeznat lokalitu, ze které člověk v tísni volá. Odhalena jsou díky tomuto systému lépe tzv. „zlomyslná volání“, která se v rámci republiky počítají na desetitisíce ročně.

Identifikace volajícího ale může sehrát ještě jednu úlohu – pokud se někdo ztratí a z mobilu zavolá na linku 112, osoba je mnohem rychleji nalezena a zachráněna.

Sankce za zlomyslná volání

Fyzická osoba, která uskutečňuje vědomě zlomyslná volání, se dopouští přestupku dle § 119 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad této osobě může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Fyzická osoba, která vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, se dopouští též přestupku dle § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. K řízení ve věci přestupku je příslušný hasičský záchranný sbor daného kraje či hl. m. Prahy. Za tento přestupek může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

Posledním a nejzávažnějším případem zlomyslného volání jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému.

Ochrana před zlomyslným jednáním

Telefonní čísla pravidelně zlomyslně volajících jsou v databázi telefonního centra tísňového volání výrazně označena. Operátoři mohou zlomyslný hovor nasměrovat do automatické hlásky, která volajícího poučí o nelegálnosti jeho jednání a poté hovor ukončí. V případě opakovaného a dlouhodobě uskutečňovaného zlomyslného volání může pracoviště v souladu s ustanovením § 33 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích dočasně odmítnout přijetí hovoru (max. na dobu 7 dnů).

Na operačním a informačním středisku hasičů v Pardubickém kraji funguje již několik let program pro přesnější přebírání událostí. Systém umožňuje identifikovat polohu mobilního telefonu, ze kterého k nám osoba volá. Pokud někdo volá z pevné linky, na monitoru počítače se zobrazí i přesná adresa volajícího i s telefonním číslem. To samé platí i o telefonních automatech. U mobilních telefonů přebíráme informace, které hasičskému záchrannému sboru operátoři poskytnou. Na základě těchto údajů jsme tedy schopni rozeznat lokalitu, ze které člověk v tísni volá. Odhalena jsou díky tomuto systému lépe tzv. „zlomyslná volání“, která se v rámci republiky počítají na desetitisíce ročně.

Identifikace volajícího ale může sehrát ještě jednu úlohu – pokud se někdo ztratí a z mobilu zavolá na linku 112, osoba je mnohem rychleji nalezena a zachráněna.

Sankce za zlomyslná volání

Fyzická osoba, která uskutečňuje vědomě zlomyslná volání, se dopouští přestupku dle § 119 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad této osobě může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Fyzická osoba, která vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, se dopouští též přestupku dle § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. K řízení ve věci přestupku je příslušný hasičský záchranný sbor daného kraje či hl. m. Prahy. Za tento přestupek může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

V souvislosti se zlomyslným voláním lze hovořit i o trestném činu „Poškození nebo ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení“ dle § 276 trestního zákoníku a trestného činu „Šíření poplašné zprávy“ dle § 357 trestního zákoníku.

por. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

 

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

1 komentář článku Den tísňové linky 112 – Zlomyslné volání

  • Renáta

    Dobrý den – můžete mi poradit, kam se dá nahlásit zneužití záchranného systému pracovníkem? Myslím tím, když si zaměstnanec záchranné služby vyhledá telefonní číslo a adresu pro svoje soukromé účely. Děkuji za odpověď.

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: