Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Do nákupního centra nejlépe s buzolou

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Zamysleli jste se někdy nad tím, co byste dělali, pokud by v nákupním centru, ve kterém se právě nacházíte, začalo hořet? Jak se co nejrychleji dostanete ven? A co budete dělat, pokud jste své dítě odložili v dětském koutku? Máte se pro něj vrátit nebo jít ven sami, protože Vám pracovníci dětského koutku dítě přivedou? A kde Vám ho předají?

Představte si situaci, kdy nakupujete v některém velkém nákupním centru a najednou zde vypukne požár. V takový okamžik zavládne mezi lidmi panika a budou se co nejrychleji snažit najít cestu ven. To ale vůbec nemusí být jednoduché. Nákupní centra většinou nemají okna, takže se budete těžko orientovat a budete se muset spolehnout jen na šipky značící únikové východy. V záplavě reklam a upoutávek na zboží jsou tyto značky ale jen těžko rozpoznatelné, pokud nejsou zakryty úplně. Únikové cesty jsou často zaskládány nabízeným zbožím, a pokud se Vám přece jen podaří dostat se k únikovému východu, může se Vám stát, že bude zatarasený nebo dokonce zamčený, někdy i na pevný řetěz.
Všech těchto rizik si jsou hasiči vědomi a to, že jsou nákupní centra jedna z nejrizikovějších míst, moc dobře vědí. Proto také každoročně provádějí velké množství kontrol, které mají za úkol odstranit prohřešky proti požární bezpečnosti.

V obchodních domech a nákupních centrech se opakovaně setkáváme s nedodržováním bezpečnostních opatření. To je důvodem, proč jsou pod neustálým dohledem hasičů. Každoročně provádíme v nákupních centrech kontroly. Bohužel náprava je často zjednána jen na krátkou dobu. Po čase opět obchodníci raději nabídnou větší množství zboží, které poskládají do únikových cest a vyvěsí reklamy před označení únikových východů, nežli by dbali na bezpečnost nakupujících, ale i o svoji a svých kolegů. Proto se sem musíme pravidelně vracet.“ Říká plk. Ing. Květoslava Skalská, vedoucí oddělení organizace a metodiky prevence generálního ředitelství HZS ČR.

Provádění kontrolní činnosti je jedním z úkolů výkonu státního požárního dozoru.  Ten je právně zakotven v zákoně č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a tuto oblast rovněž ošetřuje prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
Každoročně provedou orgány státního požárního dozoru více než deset tisíc kontrolních akcí zaměřených na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně (komplexních nebo tematických kontrol a následných kontrolních dohlídek). Jen v loňském roce jich bylo provedeno celkem 11 980 a celková výše pokut se vyšplhala na 4.441.500,-Smutnou statistikou je, že pouze cca 23% zkontrolovaných subjektů bylo bez závad.
Mezi nejčastější prohřešky provozovatelů patří nefunkčnost požárně bezpečnostních zařízení, neoznačení čísla tísňového volání, neexistence požárního evakuačního plánu, neoznačení nouzových východů či neprůchodnost komunikačních prostor. Zejména poslední dvě pochybení již nejednou v minulosti způsobila lidská neštěstí a ztráty na životech.
Výsledky provedených kontrolních akcí ukazují, že k nedodržování předpisů o požární ochraně dochází stále ve značném měřítku. Přes vysoké riziko mnozí provozovatelé své povinnosti v oblasti požární ochrany značně zanedbávají. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, že pochybení v oblasti předpisů o požární ochraně jsou ve velké většině způsobeny spíše nedostatkem informovanosti provozovatelů a ne úmyslným zanedbáním svých povinností. Svědčí o tom i ochotná spolupráce většiny provozovatelů s orgány státního požárního dozoru a jejich snaha napravit své pochybení.

Díky pravidelně prováděným kontrolním akcím a opatřením přijatým k jejich nápravě si Česká republika v oblasti požární ochrany a vůbec aktivit HZS ČR ve srovnání se zahraničím stojí velmi dobře.
ČR má například jeden z  vůbec nejnižších přímých podílů škod způsobených požáry na hrubém domácím produktu (tedy celkovém bohatství vyprodukovaném v ČR za jeden rok) na světě. „Jedním z možných důvodů nízkých přímých škod je například i to, že tyto země věnují značnou pozornost prevenci nebo mají zabezpečený včasný dojezd k požáru a tím minimalizují ztráty“. Uvádí Bulletin WFSC z konce roku 2011

„Tato čísla nás samozřejmě velmi těší. Na těchto úspěších HZS ČR a dalších jednotek PO se v rozhodující míře podílí jednak velmi dobře propracovaný systém prevence a potom správné rozmístění jednotek PO vycházející z plošného pokrytí území ČR“. Říká generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více o této důležité práci hasičů naleznete na: http://www.hzscr.cz/clanek/vykon-statniho-pozarniho-dozoru-702198.aspx

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: