Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Dobrovolní záchranáři dostali od kraje čtyři sta tisíc korun

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Pardubický kraj finančně  podporuje vedle dobrovolných hasičů také občanská sdružení. Zástupcům horské služby, Českého červeného kříže,  Vodní záchranné služby, Klubu vojáků v záloze a brigádě kynologů předal Radko Martínek na hejtmanství v pondělí 3. května dotaci na letošní rok. Příspěvek  400 tisíc korun využijí na zakoupení  záchranářského vybavení a komunikačních prostředků.

Dotace„Ekonomická situace kraje je stále složitější. Snažíme se přesto udržet to, co jsme slíbili. Problém vidím v tom, že finanční příspěvky nebudeme moci zřejmě navyšovat, přestože se bez vaší práce nikdo neobejde,“ řekl hejtman Radko Martínek na tradičním setkání se záchranáři v sále Rady Pardubického kraje.
Připomenul, že  občanská sdružení významně doplňují profesionály, proto si podporu Pardubického kraje  zaslouží. Například členové horské služby Orlické hory v letošní zimní sezoně zachránili několik lidských životů, stejně jako vodní záchranáři.
Oblastní spolky červeného kříže se věnují zejména nácviku první pomoci, a to již u dětí  předškolního věku. Pardubičtí zdravotníci vyhráli vloni celostátní soutěž zdravotních hlídek a vodní záchranáři z Pastvin jsou již šest let za sebou mistry České republiky.

Rozdělení dotací pro jednotlivá občanská sdružení a jejich charakteristika:

Horská služba České republiky (HS ČR), je záchranná organizace s právním postavením obecně prospěšné společnosti. Zajišťuje profesionální pomoc návštěvníkům hor po celý rok. Řídí a provádí pátrací a záchranné akce, provádí značení cest a nebezpečných oblastí a nepřímo se tak podílí i na podpoře rozvoje regionu.
V rámci Pardubického kraje jsou zřízeny dva okrsky HS ČR, a to v Čenkovicích, patřící pod oblast Orlické hory a v Horní Moravě, patřící pod oblast Jeseníky. Obě střediska jsou z pohledu Pardubického kraje i nejvýznamnějšími středisky zimních sportů. Ze strany Pardubického kraje je HS ČR finančně podporována pravidelně od roku 2003.
Pro rok 2010 dotace činí 100.000,- Kč.

Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje (ZBK Pk), je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je členem Asociace záchranných brigád kynologů České republiky. Činnost ZBK v České republice je zabezpečována jednotlivými záchrannými brigádami organizovanými v územní působnosti krajů.
Členové ZBK Pk se svojí dobrovolnou činností připravují především na vyhledávání a záchranu osob.
Ze strany Pardubického kraje je ZBK Pk finančně podporována pravidelně již od roku 2003. ZBK Pk má k dispozici atestované psy, kteří jsou úspěšně nasazováni do ostrých akcí.
Pro rok 2010 dotace činí 26 000,- Kč.

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK), je dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je kolektivním členem Českého červeného kříže. Činnost VZS ČČK je zabezpečována místními sdruženími. V rámci Pardubického kraje působí dvě sdružení – MS VZS ČČK Pastviny na vodní nádrži Pastviny a MS VZS ČČK Chrudim na vodní nádrži Seč. Členové VZS bezplatně zajišťují pomoc návštěvníkům obou rekreačních center, provádějí pátrací a záchranné akce na vodních nádržích a poskytují i první pomoc a základní ošetření úrazů. Obě MS VZS  jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporovány pravidelně již od roku 2002.Pro rok 2010 dotace činí pro každou místní skupinu 69 000,- Kč.

Český červený kříž (ČČK), je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Jeho činnost je zaměřena zejména do oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Ve smyslu ženevských úmluv je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby.
Činnost ČČK je potřebná a nezastupitelná zejména v oblasti proškolování dětí, mládeže i dospělých v poskytování první pomoci a předlékařské pomoci nebo při zajišťování zdravotnického dohledu na hromadných sportovních a společenských akcích. V rámci Pardubického kraje jsou zřízeny čtyři oblastní spolky s právní subjektivitou (OS ČČK), které působí na území jednotlivých okresů. Jedná se o OS ČČK Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí na Orlicí. Každý oblastní spolek má zřízenou Humanitární jednotku ČČK předurčenou k pomoci složkám IZS v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací.
Všechny čtyři OS ČCK jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporovány pravidelně od roku 2006.
Pro rok 2010 dotace činí pro každý oblastní spolek 25 000,- Kč.

Občanské sdružení PATRIOT – klub vojáků v záloze a 201. Pardubice, o.s. jsou dvě občanská sdružení, která sdružují vojáky v záloze, zejména příslušníky Aktivní zálohy Armády ČR, ale i další zájemce, kteří se chtějí podílet na pomoci občanům při mimořádných událostech a krizových situacích.
Sdružení spolupracují s profesionálními složkami IZS a s ostatními shora uvedenými nestátními neziskovými organizacemi. Obě občanská sdružení jsou ze strany Pardubického kraje finančně podporována pravidelně již od roku 2007.
Pro rok 2010 dotace činí pro každé z obou sdružení 18 000,- Kč.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: