Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Představujeme: Generální inspekce bezpečnostních sborů

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Generální inspekce bezpečnostních sborů je nově vzniklým samostatným ozbrojeným bezpečnostním sborem.  Její hlavní činností je vyhledávání, odhalování a vyšetřování trestných činů, z jejichž spáchání je podezřelý příslušník Policie České republiky, celník, příslušník Vězeňské služby, příslušník inspekce anebo zaměstnanci těchto útvarů. Inspekce při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami.

Příslušník inspekce může při plnění služebních úkolů požadovat:

 • osobní a věcnou pomoc
 • podklady a informace
 • osobní údaje
 • podání vysvětlení
 • po nezbytnou dobu nevstupovat, nezdržovat se nebo naopak zůstat na místě určeném příslušníkem inspekce

Požadavku příslušníka inspekce nemusíte vyhovět, brání-li Vám v tom zákonná nebo státem uznaná povinnost mlčenlivosti, jiná zákonná povinnost nebo pokud byste poskytnutím pomoci vystavili vážnému ohrožení sebe nebo osobu blízkou.

Příslušník inspekce je oprávněn zajistit osobu:

 • pokud osoba svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život anebo zdraví jiných osob nebo majetek
 • pokud má být osoba předvedena podle trestního řádu nebo pokud při předvedení podle zákona kladla odpor nebo se pokusila o útěk
 • pokud osoba v budově inspekce úmyslně znečišťuje anebo poškozuje majetek
 • pokud osoba slovně uráží příslušníka inspekce anebo jinou osobu

Příslušník insekce je oprávněn zajistit vozidlo a provést jeho prohlídku:

 • pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu nebo po něm pátrá
 • pátrá-li po věcech pocházejících nebo souvisejících s trestnou činností
 • pátrá-li po hledané osobě, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech
 • má-li důvodné podezření, že se ve vozidle taková osoba nebo věc nachází
 • má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin
 • Za účelem provedení prohlídky je příslušník inspekce dopravní prostředek otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za použití síly

Příslušník inspekce je při zákroku oprávněn použít:

 • hmaty, chvaty, údery, kopy
 • slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek
 • obušek a jiný úderný prostředek
 • vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně s dočasně zneschopňujícími účinky
 • zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla
 • úder střelnou zbraní
 • hrozba namířenou střelnou zbraní
 • varovný výstřel
 • pouta
 • prostředek k zamezení prostorové orientace

Prokazování příslušnosti

Příslušník inspekce je při provádění úkonů povinen svou příslušnost k inspekci prokázat služebním průkazem, služebním odznakem inspekce, vnějším označením příslušníka inspekce, na kterém musí být zřetelně viditelné identifikační číslo nebo pouze ústním prohlášením „generální inspekce“.

 

Přední strana služebního průkazu je provedena v modré a bílé barvě, fotografie příslušníka je elektronicky vytištěna.
Uprostřed přední strany je nalepena čtvercová holografická lesklá fólie stříbrné barvy s bezpečnostními prvky.
Celá přední strana je pokryta průhlednou holografickou laminační fólií, na jejíž ploše mse vyskytují nápisy a znaky Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Zadní strana průkazu je provedena v bílé barvě a neobsahuje žádn údaje.

 

 

Odznak inspekce je tvořen kovovým kruhem žluté barvy o průměru 45 mm s orámováním, na jehož obvodovm okraji jsou slova „GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“. Ve středu odznaku je umístěna růžice v plastickém provedení se čtyřmi vrcholy směřujícími do čtyř světových stran.
Ve středu růžice je umístěn gotický štít posetý vzorem pravoúhlého labyrintu, v jehož středu je vyobrazen ostříž v letu, překryt tvrzenou glazurou.
V dolní části odznaku jsou 2 obdelníková bílá pole pro umístění šestimístného identifikačního čísla, které je uprostřed rozděleno jedním vrcholem růžice.
Na zadní ploše odznaku je mírný dezén se sponou na uchycení.

 

 

Služební vesta

Služební vozidlo

Karta vozidla

Rukávová páska

Pracoviště GIBS pro Pardubický kraj:

Pospíšilova 355, 500 03 Hradec Králové´
Telefon: 974 520 629
E-mail:hradec@gibs.cz

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

2 komentář(ů) článku Představujeme: Generální inspekce bezpečnostních sborů

 • Josef

  Opakovaně jsem upozorňoval fin.úřad a policii ČR na dvě podnikatelky, že v domě podnikaji bez svolení nájemníku. V domě se nedalo žít pro velký hluk. Místo aby je někdo potrestal,tak se to obrátilo ,proti mne. Obě podnikatelky se proti mne spojily,našli si bývalého policajta v důchdě. Tento bývalí policejní důstojník,jím poradil,jak mne dostat před soudy,atd. Přesto,že jsem se nedopustil ani přestupku,tak jsem chodil po soudech a platil jsem za soudy a “ advokátům. „!!! Tak občané pozor!!! Policie se dá ovlivnit,obelhát,nebo ze známosti podplatit.Na soudech se straci důkazy,ze spisů.!!! je toho na knihu.Co jsem vytrpěl a trpím dále,to už ani nemám síl,to popsat. Pozor,to se stalo v Brně.!!!

 • řehak.pavel

  jakto že policie i přes nařizeni policejniho prezidia nekona ve věci a jen se vimlouvá a piše stejne zavěry ktere opisuje už vic než tři rokyx.neni možne že policie čr nemužu najit jedineho člověka když zna jeho přijmeni odemě a tvrdi že tento muž neekzistuje ale jakto že neekzistuje když ho zna moc lidi a zehnal jsem jeho čislo na mobyl a psal mu a začal mi vihrožovat

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: