Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Hasiči procvičovali zásah na unikající amoniak ze zimního stadionu

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

K úniku chladícího média (amoniaku) ze Zimního stadionu v Chrudimi došlo v úterý 28. dubna krátce po 9 hodině ranní. Při odkalování primárního okruhu systému, médium začalo unikat do prostoru strojovny. Vlivem netěsnosti lícnice ochranné masky se nadýchal a zkolaboval provozní pracovník.

Foto: V. Horáková

Foto: V. Horáková

Amoniak, lidově čpavek, je bezbarvý jedovatý plyn ostrého zápachu, leptá plíce a sliznice. Jeho chemická značka je NH3.

Cvičení profesionálních a dobrovolných hasičů bylo provedeno tak, jako by skutečně došlo k úniku chladícího média. Tedy za použití přetlakových protichemických obleků, dýchací techniky a ostatních ochranných pomůcek. Zkrápění unikající látky hasiči zajistili pomocí skrápěcích lišt, stativu a tříštěných proudů.
Vodu hasiči čerpali z cisternové automobilové stříkačky, která byla průběžně doplňovaná z čerpacího stanoviště zřízeného na vodním toku řeky Chrudimky.

Postižená osoba byla nalezena pomocí termokamery a vynesena do bezpečí a dekontaminována. Zraněnému provoznímu pracovníkovi byla poskytnuta před lékařská pomoc. Hasiči provedli nucené odvětrání pomocí přetlakového ventilátoru a skrápění plynu. Průběžně měřili koncentraci amoniaku. Po naměřených nízkých hodnot amoniaku (pod hranici 50 jednotek ppm) bylo ukončeno skrápění. Zasahující hasiči museli na závěr zásahu projít dekontaminačním prostorem.

Foto: V. Horáková

Foto: V. Horáková

Cílem cvičení bylo prověřit činnost jednotek při zásahu na únik amoniaku z prostoru strojovny. Jednotky byly seznámeny s provozem zimního stadionu a možným nebezpečím pro okolní obyvatele. Prověřena byla dostupnost a spolupráce odpovědných pracovníků Města Chrudim (starosta ORP, bezpečnostní rada města a krizový štáb města). Procvičena byla spolupráci s jednotkami sborů dobrovolných hasičů – teoretické znalosti a praktické dovednosti pro provedení zásahu na nebezpečnou látku.

Souběžně s cvičením bylo provedeno i cvičení krizového štábu ORP Chrudim, který na žádost velitele zásahu řešil vyrozumění a varování osob v zóně možného ohrožení.
Mimo probíhající zásah krizový štáb ORP Chrudim procvičoval schopnost terénní skupiny evakuace, zajistil evakuaci a nouzové ubytování osob (k žádné evakuaci ale nedocházelo).

Nutno podotknout, že v případě úniku amoniaku nebude docházet k žádné evakuaci osob, nýbrž bude varování obyvatelstva. Aby lidé nevycházeli ven, zbytečně nevětrali, zavřeli si okna a dveře.

por. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: