Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Hladiny řek stoupají, začíná cvičení POVODEŇ 2009

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Cvičení Povodeň 2009, které prověří krizové řízení Pardubického kraje,   začalo dnes, tedy ve čtvrtek 18. června v 9 hodin ráno. Český hydrometeorologický ústav rozeslal obcím v Pardubickém kraji výstražnou informaci s upozorněním na extrémní povodňové ohrožení.

Cvičení se bezprostředně týká obcí Hlinsko, Chrudim, Pardubice, Trhová Kamenice, Úhřetice, Úhřetická Lhota, operačních středisek HZS, dispečinku Povodí Labe a regionálního pracoviště ČHMÚ. Spolupracovat bude i Krajské vojenské velitelství Pardubice se Správou a údržbou silnic.
O víkendu budou starostové obcí průběžně informování o zhoršující se meteorologické situaci. V neděli dosáhne hladina řek Chrudimky a Novoradky  III. stupně povodňové aktivity. V podvečer téhož dne hejtman Pardubického kraje Radko Martínek svolá na pondělní ráno krajskou povodňovou komisi.

PONDĚLÍ 22. 6. 2009

V sále Rady Pardubického kraje zasedne komise v  8.30 hodin.
Hejtman po poradě vyjede okamžitě do terénu, aby se přesvědčil, jak fungují protipovodňová opatření. První zastávka bude u Rábského potoka v Rábech. Prohlédne si val, který má ochránit Pardubice  a zadržet stoletou vodu.   Zkontroluje činnosti jednotek hasičského záchranného sboru při čerpání vody.
Důležitým prvkem  protipovodňové ochrany je nedávno dokončená čerpací stanice na Spojilském odpadu. Odtud zamíří do Bubeníkových sadů, kde Služby města Pardubic spolu s vojáky 201. pěší roty aktivních záloh budou montovat mobilní hrazení. Hráz  zabrání tomu, aby voda z Chrudimky ohrozila obyvatele domů v této části Pardubic.
Po praktické částí cvičení zamíří hejtman do Úhřetic a Úhřetické Lhoty, které leží na toku Novohradky, kde se seznámí s činností povodňových komisí. Krizový štáb se sejde na krajském úřadě opět odpoledne v 15.30 hodin. Hejtman vyhlásí okolo 16. hodiny stav nebezpečí pro postižené území Pardubického kraje, zejména tedy pro Pardubice. V  rámci  krizového stavu nařídí primátor Pardubic Jaroslav Deml evakuaci obyvatel.

ÚTERÝ 23. 6. 2009

Úředníci krajského úřadu budou monitorovat situaci a  reagovat na vzniklé problémy. Magistrát města Pardubic začne evakuovat občany v rámci svého cvičení EVAKUACE 2009, které tak logicky navazuje na cvičení POVODEŇ 2009.

STŘEDA 24. 6. 2009

V 7.00 hodin členové povodňové komise kraje ukončí cvičení POVODEŇ 2009.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: