Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Humanitární pomoc 2012

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Poličku postihly rozsáhlé povodně, které mnoho lidí připravily o střechu nad hlavou. Školy a další místa nouzového ubytování postupně přestávají stačit svojí kapacitou, proto se krizový štáb obce s rozšířenou působností Polička rozhodl požádat o vybudování materiální základny humanitární pomoci.

Takový byl úvod taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení, které se ve dnech 20. – 21. září uskutečnilo na letišti v Poličce.

Materiální základna humanitární pomoci (MZHP) je doplňujícím prvkem integrovaného záchranného systému při poskytování pomoci za mimořádných situací. Je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, přípravy a výdej stravy, ošacení) postiženému obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. Materiální základna humanitární pomoci slouží jako provizórium a osoby z tohoto zařízení jsou odesílány okamžitě, jak je to možné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení.

Neodkladně je třeba zajistit nouzové ubytování pro přibližně 100 evakuovaných osob. Vzhledem k tomu, že všechny jiné možnosti náhradního ubytování již byly vyčerpány, požádal starosta obce s rozšířenou působností Polička Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje o vybudování materiální základny humanitární pomoci. Po schválení Generálním ředitelstvím HZS ČR je rozhodnuto o jejím vybudování v prostoru letiště Polička. Materiál pro výstavbu základny je do prostoru letiště přepraven ze skladu Základny logistiky Olomouc.

Cílem taktického cvičení bylo prověření součinnosti složek IZS, orgánů krizového řízení a dalších spolupracujících subjektů při výstavbě a provozu MZHP na území Pardubického kraje a prověření připravenosti jednotek SDH obcí předurčených k plnění speciálních úkolů v ochraně obyvatelstva a vybraných humanitárních jednotek Českého červeného kříže.
Mezi specifické cíle cvičení patří prověření použitelnosti prostorů vytipovaných pro stavbu MZHP, samotné výstavby základny a jejího provozu. V rámci cvičení byla také prověřena komunikace a spolupráce jednotlivých organizací.

Úkoly jednotlivých skupin

Přijímací středisko osob: vede evidenci ubytovaných. Poskytuje informace o rodinných příslušnících. V případě potřeby spolupracuje s Pátrací službou ČČK při vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin.

Skupina psychologické a sociální pomoci: pomáhá při psychické stabilizaci, nalezení psychologické rovnováhy, podpoře zvládnutí situace a zklidnění nouzově ubytovaných.

Zdravotnická skupina: poskytuje první pomoc raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchrannou službu, provádí ošetřovatelskou péči nouzově ubytovaných osob.

Pořádková skupina: zajišťuje provozu MZHP. Odpovídá za udržování bezpečnosti a pořádku v MZHP. Spolupracuje s Policií ČR a městskou policií.

Ubytovací skupina: zabezpečuje nouzové ubytování osob evakuovaných z místa mimořádné události (krizové situace). V zimním období odpovídá za bezpečnost při vytápění stanů.

Provozní skupina: zajišťuje technické zázemí MZHP. Odpovídá za bezpečné dodávky elektrické energie, dodávky vody, činnost hygienického sektoru, zajištění, výdej a případně přípravu stravy.

[nggallery id=82]

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: