Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Je 200 Kč více, než cena lidského života?

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Společnost STEM provedla v průběhu května a června letošního roku historicky první výzkum veřejného mínění na téma spokojenosti obyvatelstva s prací Hasičského záchranného sboru ČR a informovanosti v oblastech požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému a krizového řízení. Výzkumu se zúčastnilo celkem 2795 obyvatel ČR starších 18 let.

Tématem tohoto článku není seznámit Vás s výsledky celého výzkumu, ty můžete nalézt například zde, ale především se zamyslet nad některými jeho výsledky.

Strašák jménem požár

Respondenti měli odpovědět na otázku, jakého nebzpečí se nejvíce obávají. 78% dotázaných uvedlo dopravní nehodu a v těsném závěsu za ní (64%) skončil požár.
Na otázku „Můžete říci, že máte obavu ze vzniku požáru a jeho následků u Vás doma?“ pak odpovědělo kladně 59% dotázaných. Zajímavé by bylo zjistit důvod, proč se zbylých 41% dotázáných požáru neobává. Možná je to kvalitní pojistkou, možná důsledným dodržováním preventivních opatření, možná ale pouhým neuvědomením si a podceněním rizik…
Ještě zajímavější jsou výsledky týkající se vybavení domácností prostředky proti požáru. 34% domácností je vybaveno přenosným hasicím přístrojem, 21% respondentů o jeho pořízení uvažuje. Zbývající necelá polovina (45%) respondentů hasicí přístroj nevlastní a ani o jeho pořízení neuvažuje. Přitom je prokázaným faktem, že použití hasicího přístroje hned v zárodku požáru výrazně snižuje následné škody.
Ještě horší je situace v oblasti hlásičů požáru. Těmi je vybaveno pouze 9% domácností a dalších 15% dotázaných o jejich pořízení uvažuje. Musím se pozastavit nad důvodem, proč jsou tato čísla tak nízká.
Následující čísla vycházejí z responedntů, kteří hasicí přístroj (hlásič požáru) nevlastní, ani o něm neuvažují. 27% dotázaných se domnívá, že přenosný hasicí přístroj nepotřebuje a pro 17% dotázaných je příliš drahý. Hlásič požáru nepovažuje za potřebný 29% dotázaných a z důvodů vysoké ceny si ho nepořídí 19% dotázaných. To je 386 osob, pro které je investice zhruba 200 Kč do hlásiče požáru příliš vysoká v porovnání s hodnotou bytu (domu), který by měl chránit. O hodnotě lidského života nemluvě. Je ta částka skutečně tak vysoká?

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: