Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

„Kamenná zeď na Cihelně neměla nikdy protipovodňový charakter!,“ brání se město

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Články a reportáže z posledních dnů šíří zprávu o tom, že město bourá důležitou protipovodňovou zeď na Cihelně v ulici Ke Koupališti. Vzhledem k tomu, že reportáže neuvádějí kompletní a především objektivní informace, reaguje pardubický magistrát na dvě nepravdivá fakta.

Nebourá se žádná protipovodňová zeď!

V archivních materiálech města (mapy, plány apod.) se nepodařilo dohledat, proč a za jakým účelem byla kamenná zídka v ulici Ke koupališti vybudována. Avšak tato zídka rozhodně nikdy! ani historicky nesloužila k protipovodňové ochraně daného území.
„Ze studie protipovodňové ochrany města Pardubic, která byla zpracována v roce 1998 před výstavbou vlastních pobřežních hrází podél řeky Labe, je jednoznačně zřejmé, že předmětná zídka nesloužila k protipovodňové ochraně. V povodňovém plánu se s touto kamennou zídkou vůbec nepočítá, navíc celá oblast Cihelny leží mimo zátopové území stoleté vody,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Miroslav Míča.

Zídka se nebourá v rozporu se zákonem!

Podle informací magistrátu demoliční práce neprobíhají načerno či nezákonně, ale na základě platného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu městského obvodu (ÚMO II – Polabiny) a v jeho mezích.
„Stavebnímu úřadu magistrátu města nepřísluší řešit bourání zídky, v jeho kompetenci je až povolování nové výstavby na Cihelně. Může ale rozhodovat až o „čistém“ území bez jakékoliv zástavby. Nejprve tedy musí být zídka odstraněna, aby se mohlo pokračovat v započatém územním řízení,“ uvedl nepřesnosti z médií na pravou míru vedoucí pardubického stavebního úřadu Jiří Vopršal.

Alexandra Tušlová, Magistrát města Pardubic

Původní článek Radyvnouzi.cz

Portál Radyvnouzi.cz se údajnou protipovodňovou hrází zabýval už začátkem loňského října, kdy o celém problému informovala televize Prima.

Televize Prima odvysílala ve svém hlavním večerním zpravodajství reportáž, týkající se údajného záměru města, zbourat protipovodňovou hráz na sídlišti Cihelna.
Vzhledem k tomu, že jsme v průběhu dnešního dne obdrželi několik dotazů na toto téma, přinášíme podrobnosti.

(Reportáž začíná v čase 14:00)

V první řadě je nutno říci, že ochrannou hrází, o které je řeč, není myšlena hráz postavená v minulých letech v rámci rozsáhlých protipovodňových opatření podél řek Chrudimky a Labe.
V žádném případě tedy nejsou na místě obavy, které vyplynuly z některých e-mailových dotazů. Mnohakilometrové ochranné hráze a valy, postavené v minulých letech, jsou na samotných březích řek a směrem ke korytu řeky rozhodně není (a dle zákona ani nemůže být) plánována žádná nová výstavba.
V reportáži zmiňovaná hráz je zhruba 100 metrů dlouhá kamenná zídka s valem v ulici Ke Koupališti, vedoucí od kruhového objezdu u Univerzity Pardubice směrem ke křižovatce s ulicí Brozanská.

Většina protipovodňových opatření je plánována na Q100, tedy stoletý průtok. Podívejme se tedy na výřez z mapy záplavových území, týkající se této lokality.

První obrázek znázorňuje situaci v případě stoletého průtoku v době před dokončením protipovodňových opatření.
Barevně jsou odlišeny výšky hladiny v jednotlivých místech, přičemž červená barva označuje místa s více než 80 cm vody.
Jak je ze snímku patrné, vzhledem k rozsáhlosti zaplaveného území by zmiňovaná hrázka měla jen velmi malý význam.

Druhý obrázek znázorňuje současnou situaci, tedy po dokončení rozsáhlých protipovodňových opatření.
Jak je z tohoto snímku na první pohled patrné, je záplavové území pro stoletý průtok vymezeno ochranným valem na břehu Labe a celé sídliště Cihelna je před povodní ochráněno.
Aby se voda dostala až ke zmiňované hrázce, musela by nejprve překonat ochranný val. Ten je dimenzovaný na stoletou vodu, navíc s určitou rezervou.
V takovém případě by ovšem hrázka neměla velký význam a voda by ji obklopila ze všech stran, jak dokládá první snímek (před dokončením ochranných opatření).

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: