Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Kdo zaspal 14 let?

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Dlouhá léta existovalo v Československu, respektive České republice, několik varovných signálů – katastrofa, nebezpečí zátopové vlny a všeobecná výstraha. To se změnilo v listopadu 2001, kdy byly tyto signály zrušeny. Od té doby si obyvatelé nemusí pamatovat několik různých signálů, ale stačí jim znát jeden jediný, který varuje před nebezpečím – všeobecnou výstrahu.

Tento 140 sekund trvající kolísavý signál nahradil všechny ostatní varovné signály a bývá používán vždy, kdy může dojít nebo již došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádné události, například havárie s únikem nebezpečných látek nebo povodně.
Kromě všeobecné výtrahy sice existují další dva signály (zkouška sirén a požární poplach), které ale mají svůj specifický význam a nejsou určeny pro veřejnost.

Uplynulo 14 let a signál všeobecná výstraha by měl být zapsán hluboko v povědomí nás všech, kdo v České republice žijeme. Měl, ale není…
Co je však horší, že za 14 let tuto změnu nezaznamenaly ani některé úřady, které na svých internetových stránkách zveřejňují zastaralé informace. Jde přitom o jedno z důležitých míst, kde veřejnost tyto informace hledá.

Příkladem budiž Žatec. Město s necelými 20 tisíci obyvatel, které je obcí s rozšířenou působností a zajišťuje tedy některé úkoly ochrany obyvatel pro další obce ve své působnosti.
Město má krásně zpracovaný web, kde nechybí hned na úvodní stránce odkaz „krizové řízení“ a pod ním pak „návody pro chování v mimořádných situacích“. Kéž by i ostatní obce a města měly tyto informace tak dobře dostupné a ne ukryté někde hluboko v menu.

Až potud by bylo vše v pořádku. Dokud se nepodíváme na kapitolu „způsoby oznamování mimořádné události“.

Město v této kapitole uvádí, že je třeba si ujasnit, co který signál znamená. To je pravda, nesměl by ovšem následovat přehled signálů, které od roku 2001 již neexistují. Takto může návštěvník městského webu získat přesvědčení, že každoměsíční zkouška sirén vlastně varuje před nebezpečím. Průběh signálu by tomu odpovídal.

Žatec v tom ale není rozhodně sám. Například město Roztoky na svém webu píše, že v případě úniku nebezpečné látky bude pomocí sirén vyhlášen signál KATASTROFA. Naštěstí alespoň neuvádí, jak takový signál vypadá. Obec Bílá pak pro změnu uvádí všechny tyto zrušené signály a přidává zvony nebo údery na kolejnici.

Co je možná ještě nebezpečnější, tyto zastaralé informace se dozvídají i žáci a studenti ve školách. Jeden příklad za všechny – Základní škola Kaplice v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vytvořila výukové materiály pro nejrůznější předměty a umístila je na vyukovematerialy.cz, kde jsou k dispozici i dalším školám. V kapitole Výchova k občanství pro 7. ročník obsahují stejné a neplatné informace, jako v předchozích případech.

Nevím, odkud autor těchto výukových materiálů čepral informace. Klidně se ale mohlo stát, že to bylo z knihy „První pomoc: Pracovní sešit pro SZŠ a zdravotnická lycea – 2., doplněné vydání“, kterou v roce 2012 vydalo nakladatelství Grada. Ta uvádí, že „v současnosti v ČR existují tři varovné signály“. Byla by to pravda, pokud by kniha vyšla o jedenáct let dříve.

article_photo

Jak je vidět, informací o systému varování obyvatel je na internetu i v tištěných publikacích velké množství. Ne všechny jsou ale aktuální. I to byl jeden z důvodů, proč jsme spustili web zaměřený jen a pouze na tuto problematiku – www.varujemevas.cz.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: