Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Koncepce ochrany obyvatelstva

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Novou Koncepci ochrany obyvatelstva schválila v únoru vláda České republiky.
Rozsáhlý dokument řeší prakticky všechny mimořádné události a krizové situace, které zde hrozí a je znát zřetelný posun od vojenských hrozeb směrem k průmyslovým a přírodním ohrožením.

Podívejme se společně na nejdůležitější části této koncepce:

Varování obyvatel

Provozovatelé obchodních center, letišť, stadionů a dalších objektů, kde dochází ke shromažďování velkého množství osob a jsou vystaveny potenciálnímu nebezpečí, mají na své náklady vybavit tyto objekty informačními systémy, které lze připojit na systém varování. Tyto systémy umožní varovat a informovat přítomné osoby o nastalém nebezpečí.
K předání tísňové informace obyvatelstvu bude umožněn vstup ze systému varování do hromadných sdělovacích prostředků (televize, kabelové televize, rozhlasu a dalších) a informačních systémů, které provozují napříkald dopravní podniky.

Ukrytí obyvatel a improvizovaná ochrana

V oblasti ukrytí při mimořádných událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace klade koncepce důraz na vyu?ití přirozené ochranné vlastnosti běžných staveb.
S využitím stálých úkrytů civilní ochrany, které jsou předurčeny k ochraně obyvatelstva před účinky zbraní hromadného ničení, nelze při mimořádných událostech a krizových situacích nevojenského charakteru počítat s ohledem na dobu potřebnou k jejich zpohotovení. Počet stálých úkrytů se stále snižuje a v současné době je místo v nich zhruba pro 8 procent obyvatel ČR.
Koncepce dále doporučuje k ochraně před radioaktivní kontaminací a účinky nebezpečných chemických látek pou?ívat prostředky improvizované ochrany.

Nouzové přežití

K zabezpečení nouzového přežití evakuovaných osob bude u každého Hasičského záchranného kraje k dispozici kontejner nouzového přežití. V působnosti Ministerstva obrany jsou připraveny materiální základny humanitární pomoci pro 2 250 osob a u hasičů pro dalších 750 osob.

Informovanost a vzdělávání

Koncepce počítá se zvýšením připravenosti obyvatelstva všech věkových skupin pro obranu, ochranu a zvládání krizových situací. Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám.
Ve veřejnoprávních médiích je nutné vytvořit větší časový prostor k informování obyvatelstva o hrozících nebo vzniklých mimořádných událostech a jeho chování při jejich zvládání, ale i k preventivně výchovnému působení na obyvatelstvo.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: