Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Kraj pomohl 350 tisíci korunami dobrovolným záchranářům

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Na Pastvinské přehradě na Orlickoústecku se to včera hemžilo záchranáři, kteří působí jako tzv. ostatní složky Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje (IZS Pk). Hejtman Martin Netolický jim přijel předat smlouvy o poskytnutí dotací na letošní rok. Kraj tak přispěl na vylepšení vybavení celkem jedenácti dobrovolnickým organizacím, které pomáhají chránit lidské životy v regionu.

Hejtman Martin Netolický předává smlouvu o dotaci předsedovi MS Vodní záchranné služby Pastviny Oldřichu Houdkovi„Pro mě osobně jsou ostatní složky integrovaného záchranného systému jeho nezbytnou součástí. Přitom se jedná o dobrovolnické organizace, kde jejich členové pracují bez jakéhokoliv nároku na honorář,“ ocenil přínos ostatních složek IZS předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický. „V letošním roce se nám oproti loňsku podařilo z rozpočtu uvolnit o padesát tisíc korun více. Celková dotace ve výši 350 tisíc korun je určena především na nákup techniky a nezbytného vybavení,“ doplnil Netolický. Ten setkání využil také k tomu, aby se detailněji seznámil s provozními potřebami těchto složek a činností v letošním roce.

Oblastní spolky Českého červeného kříže využijí peníze z dotace například na zakoupení regálů pro uskladnění materiálu k poskytování nouzového ubytování a stravování nebo na zakoupení osvětlení a oblečení pro své humanitární jednotky. Horská služba využije prostředky pro své stanice na Dolní Moravě a v Čenkovicích na zdravotnický materiál a skialpinistickou výstroj. Baterie k defibrilátoru, opravy a revize přístrojů si díky dotaci z kraje pořídí místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Pastviny. Vybavení si vylepší také občanské sdružení PATRIOT – klub vojáků v záloze, RESCUE Pardubice nebo Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje, občanské sdružení 201. Pardubice a místní skupina Vodní záchranné služby Chrudim.

Na závěr setkání si hejtman Netolický vyzkoušel také jízdu na člunu, který využívá pro svou záchranářskou činnost Vodní záchranná služba Pastviny.

Horská služba České republiky, o.p.s. (HS ČR)

Záchranná organizace s právním postavením obecně prospěšné společnosti. Zajišťuje profesionální pomoc návštěvníkům hor po celý rok. Řídí a provádí pátrací a záchranné akce, provádí značení cest a nebezpečných oblastí a nepřímo se tak podílí i na podpoře rozvoje regionu. V rámci kraje jsou zřízeny dva okrsky HS ČR, a to v Čenkovicích, patřící pod oblast Orlické hory, a v Horní Moravě, patřící pod oblast Jeseníky. Obě střediska jsou z pohledu kraje i nejvýznamnějšími středisky zimních sportů, ve kterých došlo v posledním období k masivní výstavbě infrastruktury.

Záchranná brigáda kynologů Pardubického kraje (ZBK Pk)

Dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je členem Asociace záchranných brigád kynologu České republiky. Činnost je v České republice zabezpečována jednotlivými záchrannými brigádami organizovanými v územní působnosti krajů. Členové ZBK Pk se svojí dobrovolnou činností připravují především na vyhledávání a záchranu osob.

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK)

Dobrovolné a nezávislé občanské sdružení, které je kolektivním členem Českého červeného kříže. Činnost VZS ČČK je zabezpečována místními sdruženími. Na území kraje působí dvě sdružení – MS VZS ČČK Pastviny na vodní nádrži Pastviny a MS VZS ČČK Chrudim na vodní nádrži Seč. Členové sdružení zajišťují pomoc návštěvníkům obou rekreačních center, provádějí pátrací a záchranné akce na vodních nádržích a poskytují i první pomoc a základní ošetření úrazů.

Český červený kříž (ČČK)

Humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Jeho činnost je zaměřena zejména na oblast humanitární, sociální a zdravotní. Ve smyslu Ženevských úmluv je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby. Jeho postavení a hlavní úkoly jsou upraveny zákonem č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, ve znění pozdějších předpisů. Činnost ČČK je potřebná a nezastupitelná zejména v oblasti proškolování dětí, mládeže i dospělých v poskytování první pomoci a předlékařské pomoci nebo při zajišťování zdravotnického dohledu na hromadných sportovních a společenských akcích. V rámci kraje jsou zřízeny čtyři oblastní spolky s právní subjektivitou (dále jen „OS ČČK“), které působí na území jednotlivých okresů. Jedná se o OS ČČK Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí na Orlicí. Každý oblastní spolek má zřízenou Humanitární jednotku ČČK předurčenou k pomoci složkám IZS v případě vzniku mimořádných událostí a krizových situací.

PATRIOT – klub vojáků v záloze Pk, o.s. a 201. Pardubice, o.s.

Dvě občanská sdružení, která sdružují vojáky v záloze, zejména příslušníky Aktivní zálohy Armády ČR, ale i další zájemce, kteří se připravují na pomoc občanům při mimořádných událostech a krizových situacích. Sdružení spolupracují s profesionálními složkami IZS a s ostatními výše uvedenými nestátními neziskovými organizacemi.

Rescue Pardubice, o.s.

Záchranářská organizace, která vznikla v srpnu 2005 z podnětu profesionálních i dobrovolných zdravotníků. Jejím hlavním cílem je přibližovat poskytování první pomoci laické veřejnosti různých věkových skupin a osobám se zdravotním znevýhodněním. Sdružení vedle pořádání vzdělávacích kurzů, seminářů a školení pro školy, zajišťuje zdravotní dohled na sportovních, kulturních a společenských akcích a úzce spolupracuje se složkami IZS.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

1 komentář článku Kraj pomohl 350 tisíci korunami dobrovolným záchranářům

  • MUDr. Cvach

    Alespoň někde si kraj váží záchranářů. Ještě by mohl začít podporovat ty záchranáře, které sám zřizuje. Je hezké, že rozšiřuje vozovou flotilu, ale to jejím pracovníkům moc nepomůže.
    Akorát nechápu, proč dostává dotaci černá díra jménem Kolářova RESCUE. Pan doktor už dostudoval, tak si nemusí hrát na záchranáře a podle toho činnost jeho spolku vypadá. Komerční firma, která pouze vydělává na asistencích a nechává se fotit s Gottem.

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: