Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Krajští hasiči slavnostně představili novou techniku

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Během srpna si hasiči po celé České republice slavnostně převzali do užívání novou techniku, která byla spolufinancována ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu. Jednalo se o techniku pořízenou z projektů operace Technika, technologie a prostředky Hasičského záchranného sboru České republiky pro efektivní zásah.

DSC_2851

V Pardubickém kraji tuto techniku představili hasiči v pondělí 31. srpna za účasti vedení HZS Pardubického kraje, plk. Mgr. Jana Švejdara, ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a ing. Aleše Boňatovského, vedoucího oddělení krizového řízení Pardubického kraje.

K představení toho bylo skutečně mnoho – celkem 68 kusů techniky v částce přesahující 11 milionů korun:

 • Velitelský automobil, 6 kusů – slouží pro zvýšení mobility velitele zásahu při řízení zásahu v terénu. Umístění automobilu na: stanicích Chrudim, Seč, Pardubice, Svitavy, Polička, Ústí nad Orlicí
 • Dopravní automobil, 2 kusy – zvyšuje přepravní kapacitu HZS kraje s cílem optimalizovat přepravu osob při záchranných pracích a rovněž přepravu příslušníků HZS ČR, kteří na místě zásahu provádějí záchranné práce. Umístění je na stanicích Pardubice a Svitavy
 • Užitkový automobil, 1 kus – zvyšuje mobilitu HZS kraje při zabezpečení týlových pracích jednotek PO na místě zásahu ve složitém terénu. Užitkový automobil bude sloužit hasičům na stanici v Žamberku
 • Nezávislý digitální opakovač IDR, 1 kusů – zvyšuje kvalitu spojení na místě zásahu v radiové digitální síti velitele zásahu. Umístění je na stanici Pardubice.
 • Tlakové lahve, 30 kusů – zvyšují bezpečnost práce na místě zásahu HZS kraje na mimořádnou událost, a to zvýšením technické úrovně ochranných prostředků – tlakových lahví izolačních dýchacích přístrojů. Tlakové lahve budou sloužit na stanicích v Chrudimi 5 ks, Pardubicích 8 ks, Svitavách 12 ks, Ústí nad Orlicí 1 ks, Žamberku 4 ks
 • Protichemický ochranný oděv typ 1a, 17 kusů – zajišťuje reakci HZS kraje na široké spektrum mimořádných událostí typu úniku nebezpečných látek se současným zvýšením bezpečnosti práce na místě zásahu a pro zvýšení účinnosti zásahu hasičů na místě zásahu zvýšením variability druhů materiálů používaných protichemických oděvů. Umístění: stanice Chrudim 4 ks, Pardubice 4 ks, Svitavy 5 ks, Ústí nad Orlicí 2 ks, Vysoké Mýto 2 ks
 • Mobilní infračervený spektrometr FTIR, 1 kus, zvyšuje kvalitu při detekci nebezpečných látek s dopadem na efektivitu zásahových opatření při haváriích nebezpečných látek spojených s úniky do životního prostředí. Umístění na stanici Pardubice.
 • Termokamera pro hasiče, 5 kusů – zvyšuje kvalitu záchranných prací a hašení požáru. Umístění na stanicích Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Vysoké Mýto
 • Těžká vyprošťovací sada na dopravní nehody, 5 kusů – zvyšuje kvalitu záchranných pracích jednotek HZS kraje při záchraně osob při těžkých dopravních nehodách s použitím výkonné techniky a prostředků požární ochrany. Silnice I/35 je jednou z nejvytíženějších silnic v Pardubickém kraji. Hasiči na tuto komunikaci téměř denně vyjíždějí k těžkým a mnohdy i tragickým nehodám. Ty poslední se udály minulý týden. Okamžitá pomoc hasičů je v této oblasti nutná. Hasičské stanice, které se nacházejí poblíž této frekventované silnice, byly vybaveny zcela novými vyprošťovacími sadami. Jsou to tedy stanice Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy a Moravská Třebová.

V Integrovaném operačním programu bylo na projekty operace Efektivní zásah v rámci celé České republiky vyčleněno 255 mil. korun a jsou spolufinancovány v poměru 85 % způsobilých nákladů ze strukturálních fondů Evropské unie a 15 % způsobilých nákladů z národních zdrojů, tedy státního rozpočtu.

HZS Pardubického kraje výrazně rozšířil své vybavení z prostředků evropských fondů už v předchozích letech, kdy byl zapojen do dvou dalších projektů:

 • Pořízení moderní techniky a technologií HZS Pardubického kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí
  V rámci tohoto projektu hasiči získali 4 cisternové automobilové stříkačky, automobilový žebřík se záchrannou výškou 37 m, velitelsko-spojový automobil určený jako mobilní pracoviště velitele zásahu a technický automobil lehké hmotnostní kategorie určený pro zásah při haváriích způsobených únikem nebezpečných látek do životního prostředí.
 •  Zvýšení akceschopnosti HZS Pardubického kraje pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách
  Tento „povodňový“ projekt pomohl krajským hasičům k pořízení nákladního automobilu pro potřeby evakuace osob, nakladače pro potřeby nakládání kusového materiálu a sypkých hmot a zemní práce, požárního kontejnerového nosiče s nákladním kontejnerem k přepravě kusového materiálu a sypkých hmot při provádění záchranných prací v podmínkách živelních pohrom a evakuačního autobusu pro evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: