Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Krizové stavy

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Krizové stavy bývají vyhlašovány v situaci, kdy není možné zvládnout likvidaci mimořádné události běžnými prostředky.

 • Stav nebezpečí
  Tento stav vyhlašuje hejtman kraje v případě, kdy jsou ohroženy lidské životy, zdraví, majetek a životní prostředí a toto ohrožení nelze odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek IZS. Může být vyhlášen pro území celého kraje, nebo jen pro jeho část. Stav nebezpečí může být vyhlášen na maximálně 30 dní, jeho prodloužení musí schválit vláda.
 • Nouzový stav
  Tento stav vyhlašuje vláda v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
  V případě nebezpečí z prodlení může nouzový stav vyhlásit předseda vlády. Jeho rozhodnutí vláda schvaluje dodatečně.

V ČR existují ještě další dva krizové stavy:

 • Stav ohrožení státu
  Vyhlašuje Parlament ČR, je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu nebo jeho demokratické základy.
 • Válečný stav
  Vyhlašuje Parlament ČR, je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

V době vyhlášení krizových stavů mohou být omezeny některá občanská práva, například právo shromažďování a volného pohybu.
Krizové stavy také bývají vyhlašovány z důvodu umožnění rychlejší likvidace následků mimořádné události, protože je možné využít rychlejší postupy.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: