Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Kroutil: Beton a asfalt snižují vododržnost krajiny

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Na půdě Pardubického kraje seznámil radní Václav Kroutil delegaci odborníků z Bulharska s tím, jak kraj přistupuje k problematice protipovodňových opatření. Za posledních sedm let na ně vynaložil více než 24 milionů korun.

„Tyto finanční prostředky byly poskytnuty především správcům toků na projektovou přípravu staveb na protipovodňovou ochranu. Opatření musí nejenom snižovat rizika povodní, ale i účinně zadržet vodu v krajině. Proto se v poslední době především podporuje výstavba tzv. přírodě blízkých protipovodňových opatření,“ uvedl krajský radní Václav Kroutil. Jedním z takových projektů na území regionu je poldr Žichlínek. „Ten je největší stavbou tohoto charakteru nejenom v celé České republice, ale i ve střední Evropě.  Jejím účelem je ochránit obce v našem kraji, ale především velké sídelní aglomerace na území sousedního Olomouckého kraje – města Olomouc a Litovel. Stavbou vede také významný železniční koridor Česká Třebová – Olomouc. V rámci investice byla provedena revitalizace toku Moravská Sázava a ve zdrži poldru byly vytvořeny vodní tůně, které využívá nejenom vodní ptactvo, ale i místní rybáři. Stavba změnila v tom dobrém slova smyslu ráz krajiny a místní lidé ji využívají k rekreačním aktivitám,“ objasnil radní Kroutil.

V posledních desetiletích bylo území Pardubického kraje, stejně tak jako celá Česká republika, mnohokrát postiženo povodněmi. Vzhledem ke změně klimatických poměrů, kterou předpokládají odborníci z řad klimatologů i vodohospodářů, bude mít výstavba efektivních protipovodňových opatření stále větší význam pro ochranu života, zdraví a majetku obyvatel. „Aby však měla protipovodňová opatření dostatečnou účinnost, nesmíme zapomínat na řešení příčin snižujících vododržnost krajiny. Vedle úbytku humusu v půdě je obrovským problémem přílišná urbanizace krajiny. V České republice je to pro představu více než 12 hektarů denně, které pohltí beton a asfalt. Z hlediska celého světa denně přicházíme o plochu 320 kilometrů čtverečních. Pro představu se jedná o území, které je větší než město Ostrava,“ doplnil Kroutil.

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: