Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Lesní požáry

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Hasiči z několika krají bojují třetím dnem na jižní Moravě s největším lesním požárem za posledních deset let. V pátek odpoledne na místo vyrazily také cisterny z HZS Pardubického kraje. Krajští hasiči na pomoc svým jihomoravským kolegům vyslali dvě terénní cisternové automobilové stříkačky CAS 30 na podvozku Tatra T815–7 ze stanic v Ústí nad Orlicí a ve Svitavách.

Cisterny vychází z vojenského terénního speciálu a jejich odvozek je určen pro provoz v terénu a na všech pozemních komunikacích. V této cisterně mají hasiči k dispozici 9000 litrů vody a 540 litrů pěnidla.

Lesní požáry, jako je například ten, u kterého zasahují hasiči právě teď na Hodonínsku, jsou náročné na likvidaci, zasahující hasiči musí počítat při těchto zásazích s mnoha faktory, které zdolávání požáru ovlivňují. Průběh a taktiku hašení lesních požárů ovlivňuje několik faktorů například klimatické podmínky jako je vlhkost vzduchu, množství srážek, směr, síla a rychlost větru, venkovní teplota. Další vliv na průběh hašení má také druh dřevin, půdní kryt včetně přírodních překážek, dostupnost pro požární techniku a vzdálenost vodních zdrojů.

Lesní požáry dělíme na podzemní požáry, to jsou požáry rašeliny nebo vrstvy hlubokého humusu projevující se skrytým hořením pod vrstvou hrabanky, pozemní požáry to je požár půdního krytu (hrabanka, tráva, mech), korunový (vysoký) požár je požár ve větvích stromů, který nastává přechodem z pozemního požáru, když se oheň dostane k větvím a zapálí je; tento druh požáru je nejnebezpečnější (zejména u jehličnanů) a má nejvyšší rychlost šíření.

Lesní požáry se vyznačují rychlým šířením požáru na velkých plochách, které může vést k obklopení zasahujících hasičů i návštěvníků lesa. Likvidace požáru je zdlouhavá, nelze zcela vyloučit nové rozhoření ze skrytých míst hoření a musí být zabezpečen dohled proti opětovnému rozhoření.

Při průzkumu lesního požáru je nutné zjistit jak velká plocha je zasažena, rychlost šíření požáru vzhledem k meteorologickým podmínkám a členitosti terénu. Také je nutné zjistit, zda jsou ohrožené objekty ve směru šíření požáru, přístupové komunikace, zda se po nich může pohybovat požární technika, jaké jsou možnosti zásobování vodou, možnost leteckého průzkumu.

Při hašení lesního požáru je třeba zvolit vhodný druh požárního útoku nebo organizovat požární obranu s ohledem na šíření požáru a množství sil a prostředků na místě zásahu; přitom se zaměřit zejména na směry šíření požáru k ohroženým objektům.

Zajistit likvidaci po větru vznikajících dalších ohnisek a zajistit ochranu zasahujících hasičů a prostředků, protože hrozí nebezpečí obklopení požárem. Velitel zásahu může rozhodnout o vytvoření ochranného pásu nebo proluky s využitím zemědělské a lesní techniky, využití letecké techniky pro hašení.

Zasahující jednotky požární ochrany musí při lesním požáru počítat s možnými komplikacemi při likvidaci lesního požáru:

  • uvíznutí požární techniky na nedostatečně únosném povrchu nebo polních a lesních cestách, zasažení sil a prostředků požárem při náhlé změně směru nebo síly větru,
  • nedostupnost požáru mobilní požární technikou,
  • možná změna průjezdnosti terénu během zásahu,
  • fyzicky náročné přesunování na velké ploše, velké nároky na síly a prostředky, stravování, pohonné hmoty a hasební vodu při dlouhotrvajícím zásahu, zvýšená poruchovost požární techniky, nebezpečí ztráty orientace ve složitém terénu a v noci,
  • nebezpečí výbuchu munice ve vojenských prostorech,
  • nebezpečí padajících kamenů, odštěpujících se částí skal na příkrých stráních,
  • vznik komínového efektu na příkrých stráních, nutnost dohledu proti opětovnému rozhoření a problémy s jeho zajištěním.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: