Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Linka 112 dnes slaví svůj den

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Téměř každý den v kalendáři je něčemu věnovaný a ani ten dnešní není výjimkou –  je Světovým dnem nemocných. Už pátým rokem je ale také Evropským dnem linky 112. Využijme tedy této příležitosti a podívejme se na to, jak tato linka funguje a co se stane, pokud dvě jedničky a dvojku „vytočíme“.

V České republice existovaly po dlouhá desetiletí tři linky tísňového volání – hasičská 150, policejní 158 a zdravotnická 155, k nimž později přibyla tísňová linka městské policie (156). Od poloviny devadesátých let se po bok těchto čísel zařadilo další číslo, které může pomoci v nouzi – linka 112.
Ta byla v prvních chvílích dostupná pouze z mobilních telefonů a její provoz zajišťovala Policie České republiky. Teprve v roce 2003 byla 112 zprovozněna ze všech telefonních sítí a jejím provozem byl pověřen Hasičský záchranný sbor.

kam se dovolám?

Linka 112 je v každém kraji  svedena na jedno telefonní centrum tísňového volání (TCTV), umístěné u krajských hasičů. Jednotlivá centra jsou datově i hlasově propojena, čímž je zajištěna jejich vzájemná zastupitelnost. V praxi tak volající ani nezaregistruje, že centrum v jeho kraji je obsazeno, protože hovor odbaví operátor některého ze sousedních center (operátoři se nepředstavují názvem kraje).

200902101710_dsc_2177

Telefonní centrum tísňového volání v Pardubicích

Kdy volat 112?

Od doby svého vzniku se linka 112 čas od času potýká s kritikou na svoji „pomalost“. To je sice pravda, ale byla by škoda 112ku hned odsoudit a připravit se tím o výhody, které nabízí a není jich málo.
Tím, kdo toho může nejvíce ovlivnit, je totiž vždy sám volající. Pokud potřebuji záchranku k člověku, který náhle upadl do bezvědomí a nedýchá, budu raději volat její vlastní tísňovou linku 155. Dovolám se na krajské zdravotnické operační středisko, kde můj hovor příjme zdravotnický záchranář (sestra), který může nejen okamžitě vyslat potřebnou pomoc, ale také v tu chvíli radit, jak dotyčnému pomoci.
Pokud bych volal 112, dovolám se k hasičům, kde mě operátor vyslechne, předá informaci na výše zmíněné zdravotnické operační středisko a v případě potřeby přepojí hovor.
Obdobná situace je v případě, kdy potřebuji pomoc pouze policistů.
V případě události, která bude vyžadovat zásah hasičů, je jedno, jestli volám 150 nebo 112. Obě čísla totiž zpravidla končí u operátora 112ky.

Pokud z předchozích řádků vyplynulo, že lince 112 je lepší se obloukem vyhnout, není to rozhodně pravda. Mohou nastat situace, kdy má tato linka jedinečné výhody.

Nedokážu popsat místo události
Operátoři linky 112 automaticky vidí polohu mobilního telefonu při tísňovém volání a adresu pevné telefonní stanice. To se může hodit například při noční dopravní nehodě, kdy volající nedokáže popsat, kde je. Stejně tak vděčí 112ce za život lidé, kteří se ztratili v horách.
Zahlcení tísňové linky
V případě obsazení všech pracovišť je hovor přesměrován na jiné centrum a volající to ani nepozná. Představte si hromadnou dopravní nehodu, při níž všichni okolo volají na nejrůznější tísňové linky a vy potřebujete oznámit jinou událost na druhé straně kraje.
Nemám u sebe mobilní telefon a telefon zraněného neumím odemknout
Jako jediné tísňové číslo lze linku 112 volat i se zamknutým telefonem a bez vložené SIM karty. V tomto příapdě se přenáší IMEI (výrobní číslo telefonu), takže ani takový hovor není zcela anonymní.
Nemám signál své sítě
Na 112 se dovolám i v případě, kdy nemám signál své sítě, ale je dostupný signál jiného operátora. V takovém případě obvykle displej mobilu ukazuje „SOS“, „Nouzové volání“ a podobně.
Událost se týká více záchranných složek
Operátor zadá údaje do systému a rozešle datovou větou všem složkám zároveň. V případě, že například oznamujete těžkou dopravní nehodu, může 112ka ušetřit čas v provnání s voláním linky 155 nebo 158 .
Nemluvím jazykem dané země
Operátoři linky 112 jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

1 komentář článku Linka 112 dnes slaví svůj den

  • Heckelová Ludmila

    Napsala jsem pár řádků o stuaci ,kterou prožívám v naději,že mi pomůžete najít řešení,nebo zmírnění :status praesens.Když jsem dopsala objevila se chyba a žádost o napsání správné e-meilové adresy.To jsem učinila,adresu jsem napsala.Zůstávám v naději
    že se nějaká pomoc najde. Dr Ludmila Heckelová

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: