Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Máme se bát povodní?

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Meteorologové opět vydali výstrahu na nebezpečí povodní. Co to znamená pro majitele ohrožených nemovitostí?

Před povodní

Pokud se chceme na případnou povodeň připravit, je vhodné s tím začít už v době, kdy si voda spokojeně protéká svým korytem. Nezapomeňte, že i drobný potůček, který přes léto připomíná spíše vyschlou strouhu, se vlivem dešťů může změnit v živel, který bere životy.

Kde tedy zjistit, jestli je můj dům ohrožen povodní?

Žijeme v době internetu, takže pro zjištění záplavového území nemusíme ani vstávat od klávesnice. Existuje celá řada záplavových map jednotlivých obcí nebo krajů. Pokud ale budeme mluvit o celé České republice, tak záplavová území nalezneme na Digitálním povodňovém plánu České republiky.

Mapu záplavových území zobrazíte kliknutím na „Grafická část“ > „Záplavová území“ > „+“ u volby DIBAVOD > „+“ u volby Záplavová území.

Nyní si můžete vybrat požadované zobrazení:

 • Aktivní zóny
  Území v zastavěných částech obcí a v místech určených k zástavbě podle územních plánů kterým při povodni protéká rozhodující část celkového průtoku a kde je bezprostředně ohrožován život, zdraví a majetek lidí.
 • Záplavová území Q5
  Území zaplavované při pětileté vodě.
 • Záplavová území Q20
  Území zaplavované při dvacetileté vodě.
 • Záplavová území Q100
  Území zaplavované při stoleté vodě.
 • Historické povodně
  Hladina při několika velkých povodních.

Přiblížení mapy můžete ovládat tlačítky  v horní části mapy.

Od konce roku 2013 jsou k dispozici také výsledky mapování rizikových úseků vodních toků. Tyto informace naleznete na cds.chmi.cz. (nápověda)

Své mapy na internetu zpřístupnila také Česká asociace pojišťoven. Jejich mapy ale nazahrnují některá protipovodňová opatření a zahrnují do záplavové zóny také území, která jsou chráněna valem nebo protipovodňovým hrazením. Následující snímky ukazují konkrétně Pardubice, kde byla dokončena protipovodňová opatření prostřednictvím ochranných valů a zdí.

Digitální povodňový plán  ČR Česká asociace pojišťoven

V případě, že Váš dům je dostatečně daleko od hranice záplavového území, můžete si částečně oddechnout. Proč pouze částečně? Mluvíme tu totiž o povodních, tedy přechodném zvýšení hladiny vodního toku. Kromě povodně se ale můžeme setkat také se záplavovu, což je zaplavení dešťovými srážkami, táním sněhu a podobně. A právě záplavy mohou ohrozit i místa, která neleží v blízkosti žádného vodního toku.

Přečtěte si také, jak pojišťovny pracují s povodňovým rizikem a proč jsou některé nemovitosti nepojistitelné.

Co sledovat, pokud je můj dům v záplavové oblasti?

Vždy, když vydají meteorologové varování před povodní, upozorňují majitele ohrožených nemovitostí na nutnost sledovat aktuální situaci. Co se tím myslí?
V první řadě to jsou výstrahy systému integrované výstražné služby, o nichž jste se mohli více dočíst v předchozím článku. Ty naleznete na webu Českého hydrometeorologického ústavu (http://pocasi.chmi.cz), stejně jako zprávy Hlásné a předpovědní povodňové služby.

Další věcí, kterou je více než vhodné sledovat, je stav vodních toků. Ten se zjišťuje na tzv. hlásných profilech, jejichž provozovateli jsou například ČHMÚ, podniky povodí nebo obce.
Podle svého významu jsou hlásné profily rozděleny do tří kategorií:

 • Kategorie A jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
 • Kategorie B jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
 • Kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Aktuální stav jednotlivých vodních toků je zobrazován na webu Hlásné a předpovědní povodňové služby a na Vodohospodářském informačním portálu. Na prvním zmíněném odkazu lze navíc nalézt také modelovou předpověď vodního stavu pro nejbližší období.
Tyto informace jsou také součástí Teletextu ČT – strana 185.

Stupně povodňové aktivity:

 • 1. stav bdělosti – vyhlašuje se v okamžiku rizika vzniku povodně
 • 2. stav pohotovosti – bývá vyhlašován v okamžiku, kdy riziko přerostlo v povodeň
 • 3. stav ohrožení – povodeň začíná ohrožovat životy a majetek

Když je voda u dveří…

Pokud tušíme, že náš dům může být povodní zasažen, měli bychom nejpozději při vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity provést několik opatření:

 • zásobit se potravinami a pitnou vodou
 • připravit svítilnu, rozhlasový přijímač a náhradní baterie
 • odstranit, nebo řádně upevnit všechny věci, které by mohla voda odnést (žebříky, zahradní nářadí)
 • přesunout cenné věci ze sklepů a přízemních prostor
 • zabezpečit chemické látky, které by mohli ohrozit životní prostředí
 • přeparkovat automobily do vyšších míst
 • připravit pytle s pískem na utěsnění oken a dveří
 • začít připravovat evakuační zavazadlo

Nadále už nemáme příliš možností, jak situaci ovlivnit. Zbývá nám tak pouze dodržovat několik důležitých zásad:

 • sledovat aktuální situaci a řídit se pokyny orgánů krizového řízení a záchranářů
 • nepodceňovat nebezpečí, tedy nesnažit se dostat k rozbouřeným tokům, nebo je dokonce sjíždět a považovat za adrenalinovou zábavu
 • neodmítat případnou evakuaci a chápat ji jako opatření pro naše bezpečí, ne jako omezování našich práv
 • Neměli bychom myslet pouze na sebe, ale pokud je to možné také pomoci starším a nemocným lidem.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: