Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Město je ohroženo smogem, byl vyhlášen signál upozornění

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Znečištění ovzduší v Pardubicích dosáhlo hranice, kdy je vyhlašován tzv. signál upozornění. Občané města o tom byli a jsou informováni městským rozhlasem nebo prostřednictvím radničního webu.

Signál upozornění je vyhlašován ve chvíli, kdy obsah polétavých částic ve vzduchu činí více než 100 mikrogramů na m3, a to v průměru za posledních 24 hodin. Jedná se o dvojnásobnou hodnotu imisního minima stanoveného nařízením vlády. „Signál upozornění nestanovuje žádné povinnosti nebo omezení, lidem je pouze doporučováno, jak se chovat“ říká vedoucí krizového oddělení magistrátu Jiří Kyncl.
Radnice informovala všechna školní a předškolní zařízení ve městě a městské obvody. Upozornění bude znovu hlášeno také v městském rozhlase.
Pokud by obsah částic ve vzduchu přesáhl 150 µg/m3, nastal by tzv. signál regulace. V tomto režimu už by např. továrny byly nuceny omezovat svůj provoz. V případě Pardubic by však určitá opatření musela přijmout pouze společnost Synthesia, která topí uhlím. Paramo, které na tom bylo až donedávna podobně, už topí pouze zemním plynem. V Pardubicích jsou ovšem hlavním problémem automobily, které se na znečištění vzduchu podílejí více než z 50 procent.
„Novela zákona, která by umožňovala zakázat vjezd aut do určitých částí města, ještě není v platnosti, a i potom pro nás bude její využití dost problematické. Předpokládá totiž, že řidičům budou k dispozici adekvátní objízdné trasy, k čemuž nemáme dopravní podmínky. Znovu tak bolestně narážíme na neexistenci obchvatů města,“ vyzvedla hlavní důvod znečištění vzduchu v Pardubicích primátorka Štěpánka Fraňková.

Doporučení při smogové situaci

  • osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení zvláštního imisního limitu 100 mikrogramů/m3 pro vyhlášení signálu upozornění doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání,
  • pokud možno nevyjíždět automobily, neboť emise z nich se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého,
  • omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, práce) především v dobách maxima,
  • omezit větrání místností (větrat krátce a intenzivně),
  • omezit vlastní produkci škodlivin v interiéru (kouření, práce s těkavými látkami jako jsou barvy, laky, rozpouštědla, lepidla apod.),
  • zvýšit a posílit obranyschopnost – imunitu vlastního organismu: racionální výživou, zvýšeným přívodem vitamínů C, E, A, zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním,
  • včasně a účinně léčit první příznaky onemocnění dýchacího ústrojí,
  • omezit vlastní produkci škodlivin v exteriéru (nerozdělávat ohně, nespalovat odpadky a nekvalitní uhlí a dříví v domácích topeništích, nezvyšovat prašnost vzduchu, nepoužívat osobní automobilovou dopravu),
  • šetřit energií,
  • informovat se o smogové situaci (u Českého hydrometeorologického ústavu, na obecním úřadě apod.).

„Chtěla bych za dané situace apelovat na všechny řidiče, aby důkladně zvážili, zda musí do ulic skutečně vyrazit osobním automobilem. Skoro každý z nás má malé děti, starší rodiče, příbuzné nebo přátele, těm všem pomůže, pokud auto zůstane nějaký čas v garáži. Systém naší hromadné dopravy, ať už jde o trasy nebo jízdní řády, pokrývá celé město i okolí. Veřejná doprava je tak téměř stoprocentní alternativou pro ty, kdo vyslyší naši výzvu a rozhodnou se kvalitu vzduchu alespoň pro tentokrát nezhoršovat,“ vzkázala občanům města primátorka.

Na webu Českého hydrometeorologického ústavu můžete sledovat aktuální stav ovzduší v lokalitě Dukla a Rosice.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: