Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Město odmítá kritiku, po nehodě postupovalo správně

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Některá média dnes kritizovala město za jeho přístup k úterní havárii v Synthesii, za špatnou informovanost, za bezradnost obyvatel i za jednání s představiteli společnosti. Město jednoznačně odmítá nařčení, že při havárii v Synthesii nepostupovalo správně.

Město podle některých médií o nehodě v Semtíně neinformovalo občany adekvátně a včas. Tuto zodpovědnost má ovšem ze zákona hasičský záchranný sbor, a to po vyhodnocení všech nezbytných informací. Jeho operační středisko je ostatně také jediným subjektem, který může ovládat systém varování v celém rozsahu, včetně sirén. Krizové orgány města přesto v danou chvíli nezahálely. „Od první informace o nehodě jsme se snažili o získání dalších podrobností, a jakmile to bylo možné, tedy po varovném signálu hasičů, pustili jsme do rozhlasu standardizovanou zprávu odpovídající dané situaci. V průběhu odpoledne pak následovala ještě dvě další hlášení v městském rozhlase a občané byli městem informováni také prostřednictvím webových stránek města i médií,“ říká vedoucí oddělení krizového řízení magistrátu Jiří Kyncl.

Město Pardubice každoročně vkládá nemalé prostředky do rozšiřování městského rozhlasového systému i do jeho údržby. Také díky tomu mohli být občané informováni o situaci v Semtíně a okolí bezprostředně poté, co město získalo příslušné informace. Že mají být lidé připraveni a mají vědět, jak v podobných situacích zachovat, pak rozhodně není výmyslem primátorky města a její snahou o zbavení se zodpovědnosti. Povinnost být připraven na mimořádnou událost dnes leží na každém z nás, každý je zodpovědný za svoji vlastní ochranu. A město vychází lidem v tomto směru vstříc. „V Radničním zpravodaji, který putuje zdarma do všech schránek ve městě, se v minulosti bezpečnostní pokyny pro různé krizové situace objevily. Občané, kteří mají přístup na internet, je pak mohou v nadstandardním rozsahu okamžitě nalézt na webových stránkách města. Město na toto téma uspořádalo i besedu,“ upřesňuje Kyncl. Město v daný okamžik vyvinulo maximální úsilí, aby byli lidé o aktuální situaci informováni a v rámci možností i poučeni o tom, jak se zachovat. Blízkost Synthesie a dalších chemických závodů je nicméně občanům Pardubic desítky let všeobecně známa a bez ohledu na zákonné povinnosti by skutečně mělo být v jejich zájmu umět na výstražné signály adekvátně zareagovat, nebo alespoň vědět, kde příslušné rady rychle získat.

Vrcholným číslem novinářů pak bylo vyvolání dojmu, že se Synthesia za nehodu dočkala pochvaly od primátorky města Štěpánky Fraňkové, která se v úterý  jen pár hodin po úniku oxidů dusíku  sešla s ředitelem společnosti Synthesia a jednala s ním o nastalé situaci i o tom, jak podobným nehodám v budoucnu zabránit. Byť pak v samotných článcích média upřesňují, že se jednalo o pochvalu za přístup k řešení vzniklé situace, stejně její postoj odsuzují. „Tomuhle nerozumím. Podle mě je výrazným posunem, když po neurčitých vyjádřeních a nulových opatřeních v minulosti poprvé nechá ředitel Synthesie zastavit danou výrobu a odstranit potencionální zdroj dalších haváriía přislíbí hledání nových technologií, které by podobným nehodám do budoucna zabránily,“ odmítá názor prezentovaný médii Štěpánka Fraňková.

Město a jeho krizové orgány splnily v souvislosti s nehodou v Semtíně všechny své zákonné povinnosti a nad jejich rámec se snažily přispět k informovanosti občanů i k předejití podobným situacím v budoucnosti. Do řešení situace se okamžitě a intenzivně zapojila celá řada lidí ve snaze pomoci svým spoluobčanům. Je smutné, když je jejich práce špiněna nepřesnými nebo záměrně překroucenými informacemi v médiích.

tiskový úsek MmP

K tomuto tématu připravujeme podrobnější článek.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: