Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Mimořádná veterinární opatření na Chrudimsku

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Krajská veterinární správa nařizuje počínaje včerejškem mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji. Ohniskem nebezpečné nákazy vyhlásila nekomerční hospodářství s chovem drůbeže bez registračního čísla v Ochozu 70 v k. ú. Ochoz u Nasavrk.

Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

(1) Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území Ctětín (severní část katastrálního území vymezená silnicí č. 33770), České Lhotice, Hodonín u Nasavrk, Nasavrky, Ochoz u Nasavrk, Podlíšťany, Švihov, Vížky a Žumberk (jižní část katastrálního území vymezená vodním tokem Ležák).

(2) Pásmo dozoru tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území Babákov, Bítovany, Bojanov, Ctětín – jižní část katastrálního území vymezená silnicí č. 33770, Čejkovice u Mladoňovic, Deblov, Dolní Holetín, Dřevíkov, Havlovice u Miřetic, Hlína, Hluboká u Trhové Kamenice, Holetín, Horka u Chrudimi, Horní Bezděkov u Bojanova, Horní Bradlo, Hrbokov, Chrast, Chrudim – jižní část katastrálního území vymezená silnicemi č. 34017, č. 340 a č. 34022, Kovářov u Seče, Krásné, Křižanovice, Kunčí, Kvasín, Libkov u Nasavrk,  Liboměřice, Licibořice, Lipka, Louka u Vrbatova Kostelce, Lukavice, Miřetice u Nasavrk, Možděnice, Nové Lhotice, Orel, Petříkovice u Mladoňovic, Pohled u Mladoňovic, Polánka, Prosíčka u Seče, Příkrakov, Rabštejnská Lhota, Rohozná u Trhové Kamenice, Rváčov u Hlinska, Slatiňany, Smrček u Žumberku, Smrkový Týnec, Srní u Hlinska, Svídnice u Slatiňan, Svobodné Hamry, Škrovád, Tisovec, Travná u Horního Bradla, Trhová Kamenice, Trpišov, Včelákov, Velká Střítež, Vlčnov u Chrudimi, Vrbatův Kostelec, Výsonín, Zaječice u Chrudimi, Zbyhněvice a  Žumberk – severní část katastrálního území vymezená vodním tokem Ležák.

Ochranná opatření jsou uvedena v tomto dokumentu (.pdf)

Aktualizace – 16.2.2017 10:28
Podle informací SVS bylo v chovu zhruba 80 ks ptáků (slepice a kachny). Přeživší drůbež byla během včerejšího dne usmrcena a neškodně odstraněna.

Mapa ochranného pásma a pásma dozoru: AI_pasmo_KVSE_Ochoz

Aktualizace – 16.2.2017 15:53
Do jednotlivých domácností v ochranném pásmu (červeně) byly distribuovány Sčítací listy drůbeže, které je povinnen vyplnit každý, kdo chová nebo drží drůbež nebo jiné ptáky hované v zajetí. Tento formulář následně doručí do pondělní 13. hodiny na Městský úřad v Nasavrkách. V případě, že nechováte či nedržíte drůběž nebo jiné ptáky chované v zajetí, sdělte prosím tuto informaci také na MÚ Nasavrky – stačí telefonicky na 469 677 104, 725 091 015 nebo 725 049 399. Město musí souhrnné počty oznámit ještě ten den Krajské veterinární správě.

Chovatelé drůběže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí uvnitř ochranného pásma i pásma dozoru jsou povinni se řídit nařízením Krajské veterinární správy, které naleznete zde.

V ochranném pásmu je také nařízen zákaz volného pohybu psů a veškeré způsoby venčení bez držení psa na vodítku.

V případě nálezu uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí jsou na celkem 11 místech umístěny nádoby označené (VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat:

 • Nasavrky ul. Slatiňanská – pivovar
 • Nasavrky ul. Čáslavská
 • Nasavrky ul. Školní
 • Nasavrky ul. Ke Garážím
 • Ochoz u rybníka
 • rozhraní Ochoz a V Průhonech
 • Nová Ves u hasičské zbrojnice
 • Podlíšťany u hřiště
 • Obořice na návsi
 • Drahotice na návsi
 • Libáň na návsi

DSC_9574

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemoc-ných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně konta-minují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povin-nosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: