Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Ministerstvo vnitra chystá systém na vizualizaci pohybu mobilních telefonů

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlásilo v pátek 18. dubna veřejnou zakázku nazvanou „Lokalizace a vizualizace anonymizovaných dat mobilních operátorů pro potřeby ochrany a bezpečnosti obyvatelstva“. Zakázka v rámci programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2015“, jejíž předpokládaná hodnota je 5 500 000 Kč, představuje vytvoření informačního systému pro podporu složek Integrovaného záchranného systému.

První část zakázky  tvoří dlouhodobé vyhodnocování aktuálních anonymizovaných údajů ze základnových stanic mobilních operátorů (BTS) o počtech telefonů v dané oblasti (kraje, okresy, města, obce, nákupní střediska a další uživatelsky definované lokality).
Obdobně bude možné zjišťovat aktuální dopravní situaci v silniční síti na základě vyhodnocení informací ze systémů tzv. plovoucích flotil různých subjektů, jako je např. Policie ČR či jiní provozovatelé velkých vozových parků.
V rámci projektu chce Ministerstvo vnitra především zvýšit úroveň ochrany společnosti před teroristickými útoky, zkvalitnit ochranu obyvatelstva v případě rizik vyplývajících z průmyslových havárií včetně radiačních, živelních pohrom nebo teroristických útoků, ale například také navrhnout nová opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.

Jakýkoliv sběr informací vyvolává  zákonitě obavy z jeho zneužití. Ministerstvo však argumentuje tím, že  projekt se zabývá pouze vyhodnocením anonymizovaných dat o počtech mobilních telefonů v daných lokalitách a jeho realizace nebude žádným způsobem zasahovat do práv občanů ČR. Nebude se jednat o manipulaci s osobními údaji podle zákona 101/2000 Sb. Pilotní fáze projektu bude navíc realizována v prostředí Policie ČR, neboť tato složka klade nejvyšší nároky na fyzickou systémovou bezpečnost v oblasti informačních a komunikačních technologií. Výsledky projektu pak bude možné snáze aplikovat i v prostředí zbývajících základních složek IZS.

Praktické využití

Takto vytvořený informační zdroj bude sloužit především pro optimalizaci evakuačních plánů, tras, požárních plánů, a vnitřních a vnějších havarijních plánů v místech s velkou dislokací obyvatelstva (nákupní a sportovní centra, divadla, školy, nádraží apod.), a tím tedy i optimalizaci celých krizových plánů.
Dalším významným přínosem projektu  je možnost vytvoření predikujících scénářů vývoje mimořádné události a také zvýšení bezpečnosti silniční dopravy (možnost simulace a modelace nebezpečných míst a on-line plynulosti provozu apod.).

Aplikace získaných výstupů a informací do operativní praxe Policie ČR:

 • analýza, statistika a vizualizace hustoty obyvatelstva v dané lokalitě, včetně časového a prostorového hlediska
 • poměrové a prostorové vymezení pravděpodobného zastoupení zahraniční populace v dané lokalitě v reálném čase
 • prostorové vymezení hustoty obyvatel v reálném čase
 • detailní informace o počtu obyvatel navštěvující kulturní akce (festivaly, koncerty, sportovní akce)
 • automatické varování vybrané oblasti při tvorbě shluků (demonstrace, sportovní utkání apod.)
 • efektivnější plánování nasazení sil a prostředků na základě detailní analýzy množství a struktury obyvatelstva
 • podpora pro rozhodování při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací
 • vypracování specializovaných odborných map a tematických mapových kompozic v GIS
 • extremismus – vizualizace procentuálního navýšení počtu obyvatel v lokalitách shromažďování
 • přehled nebezpečných míst
 • geografická podpora při policejních opatření a při záchraně a evakuaci osob.

Využitelnost tohoto systému je ukázána na reálné situaci ze září 2011, kdy byla nalezena nálož v obchodním domě IKEA na pražském Zličíně. V takovém případě by mohli mít příslušníci složek IZS okamžitě k dispozici garantovaný odhad o skutečném počtu osob pohybujících se v daném nákupním středisku, neboť drtivá většina těchto obchodních řetězců posiluje dostupnost mobilních sítí tzv. indoor BTS neboli vysílači určenými pouze pro prostory nákupních středisek.

Pokud vše půjde tak, jak ministerstvo očekává, měl by být pilotní provoz systému zahájen do 6 měsíců od zahájení projektu.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: