Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Ministerstvo zdravotnictví omezilo prodej alkoholu

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo provozovatelům stánků, stánkům s občerstvením a mobilních stánků rozlévání a prodej lihovin typu destilátů a tuzemáků s obsahem alkoholu nad 30 objemových procent alkoholu. Plošný zákaz platí až do odvolání.

§ 95 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (mimo správní řád)
Je-li v důsledku výskytu nebezpečných a z nebezpečnosti podezřelých výrobků nebo jiné mimořádné události bezprostředně ohroženo zdraví fyzických osob, může zástupce Ministerstva zdravotnictví vyhlásit shora uvedené mimořádné opatření (zákaz nalévání lihovin) v celoplošném rozhlasovém a televizním vysílání. K závaznosti opatření je třeba, aby provozovatel televizního vysílání zajistil souběžné vysílání zprávy v titulkové podobě.
Okamžikem vyhlášení je takové mimořádné opatření závazné pro všechny dotčené osoby (provozovatele služeb) a ty jsou povinny se mu podrobit. Stejným způsobem se oznamuje i odvolání mimořádného opatření. Mimořádné opatření zveřejní Ministerstvo zdravotnictví vyvěšením na úřední desce a zpřístupní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doporučuje se současně je zveřejnit i na úředních deskách KHS se současným dálkovým přístupem.

„Situace je velmi vážná, proto by si lidé měli dát pozor na veškeré alkoholické nápoje v neoznačených či neoriginálně uzavřených skleněných lahvích, PET lahvích, demižónech a kanystrech bez přelepení uzávěru kolkem a bez řádných údajů o původu a složení výrobku“

Situací se zabývá i Pardubický kraj. Hejtman Radko Martínek sleduje, jak se vyvíjí situace s methylalkoholem nejen v Pardubickém kraji. Aktuální informace o lidech, kteří doplatili na konzumaci alkoholických nápojů obsahujících jedovatý methylalkohol, průběžně dostává od tajemníka Bezpečností rady Pardubického kraje Aleše Boňatovského.
Ten je v kontaktu s řediteli Celní správy, Krajské hygienické stanice, Krajského ředitelství policie a Inspektorátu státní zemědělské a potravinářské inspekce.  „Vyzývám občany našeho kraje, aby velmi pečlivě zvažovali, co a od koho zakoupili a co konzumují.  Zvlášť je třeba být na pozoru u neoriginálních lahví a barelů  pochybného původu a nízké ceny,“  žádá hejtman Pardubického kraje obyvatele  o zvýšenou opatrnost při nákupu alkoholu.
V případě, že budou hospitalizovány osoby v Pardubickém kraji s podezřením na otravu methylalkoholem, svolá hejtman Radko Martínek neprodleně mimořádné jednání bezpečnostní rady kraje, kam přizve další odborníky.

Vzhledem k rostoucí množství otrav a počtu úmrtí po požití methylalkoholu v České republice přichází Pardubická krajská nemocnice, a.s. s následující informací. Oddělení klinické biochemie a diagnostiky je schopno nabídnout vyšetření hladiny methylalkoholu – a to jak z krve a moče postiženého, tak v případě potřeby z požité tekutiny. Telefon: kancelář 466 013 103.

 

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: