Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Moderní úkryty na sídlišti Dubina

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Úkryt K1 se roku 1994 stal posledním zkolaudovaným krytem CO v okrese Pardubice, s číslem 06-06-0192 (Východočeský kraj – okres Pardubice – úkryt s pořadovým číslem 192). Stojí samostatně jako účelová stavba k ukrytí 434 (dle původních norem 470) osob na nejmladším (poč. 80. let) pardubickém panelovém sídlišti, na Dubině.

Na jeho současném problematickém technickém stavu se podepsalo především nevhodné umístění stavby v oblasti s vysokou hladinou podzemní vody a zdlouhavá výstavba, jež byla realizována několika podniky v několika oddělených etapách (základová deska, železobetonový skelet, vnitřní vybavení).
Již projekt úkrytu počítal s mírovým využitím úkrytové místnosti o rozměrech 17,2 x 17,8 m jakožto tělocvičny. K přístupu by byl využit přímý mírový vstup (krytý silnostěnnými protitlakovými vraty). Při bojové činnosti by byl tento vstup neprodyšně uzavřen přišroubováním k přírubě a k nejnutnějšímu pohybu osob by sloužil bojový vstup přes protiplynovou předsíň a odmořovací šatnu, případně pro evakuaci úkrytu by posloužily 2 nouzové šachtové výlezy.
Objekt byl využíván jako sklad materiálu CO, v současnosti prochází kompletní rekonstrukcí.

Úkryt K2 v areálu Mateřské školy Erno Košťála v současnosti využívá SCRC Pardubice, jenž má v úkrytové místnosti umístěnu 48 metrů dlouhou autodráhu. Kapacita úkrytu dostačuje pro 350 osob, dříve zde byl skladován materiál CO.

Úkryt K3 byl vybudován v roce 1987. Kapacita činí 190 (dle původních norem CO pak 300) osob k ukrytí, přímo v úkrytových prostorách je připraveno 30 lůžek k nouzovému ubytování osob v případě jakékoliv mimořádné situace. Ve strojovně je umístěn dieselagregát ČKD AS3TN o výkonu 36 kVA, z roku 1989, po renovaci s plně automatizovaným startem po výpadku proudu, elektronickým řízením a diagnostikou. Ventilátor je typu Janka RVI 400-3N (výkon 0,4m3/s).

Odolnost je, vzhledem ke shodnému typovému řešení, u všech tří objektů stejná – stupeň 4, s dobou zpohotovění do 72 hodin a dobou ukrytí rovněž 72 hodin. Systém elektrického soustrojí a filtroventilace je rovněž všude shodný, typu FVZ-STOU-ES (ventilátory Janka a elektrické soustrojí ČKD, další generace FVZ především pro velkokapacitní úkryty, navazující na systémy několika FVZ 50/100, 200c, 300a, 300b, 300c, 1000a, zapojené paralelně). Úkryty spravoval až do svého zrušení Bytový podnik města Pardubic. Od roku 2001 odpovídá za jejich provoz a údržbu, v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, Statutární město Pardubice, které je jejich vlastníkem, a to prostřednictvím magistrátu města.

Organizace života ve městě během válečného stavu

V 70. až 80. letech štáb Civilní obrany v Pardubicích počítal s ukrytím 12500 osob ve stálých tlakově odolných úkrytech III. – IV. třídy odolnosti (zodolněné sklepy až samostatně stojící speciální úkryty), rozmístěných povětšinou shlukovitě v oblastech koncentrace obyvatelstva (velká sídliště jako Dukla, Višňovka, Židov, Dubina). Dalších 12500 osob by našlo ukrytí v objektech Civilní obrany závodů, u kterých byli zaměstnáni (např. Paramo, Explosia, Tesla n.p.).
Těchto 25000 obyvatel, vesměs zaměstnanců státosprávních institucí a strategických závodů, by tvořilo takzvanou „Válečnou směnu“, zajišťující průmysl pro válečné hospodářství a nouzový chod města.
Řízení společnosti by pak zajišťoval štáb Civilní obrany města Pardubice (z úkrytu ve zodolněném objektu na Pardubickém zámku) a dalších 5 až 6 velitelských stanovišť jednotlivých služeb CO (namátkou doprava – VS v provozních prostorách pod nádražím ČSD, spoje – VS pod telekomunikační věží na Masarykově náměstí atd.).
Ostatní obyvatelstvo mimo „Válečnou směnu“ by bylo evakuováno dle směrnic systému EVA do předem zajištěných a připravených objektů v prostoru „Vysočina“ (povětšinou rekreační a jiné objekty).

Autor článku: Petr Kunc, www.fortifikace.net
Foto: P. Kunc a J. Semerád

Článek by nemohl vzniknout bez podpory Oddělení krizového řízení Magistrátu města Pardubic, poděkování za odborné konzultace v oblasti Civilní obrany patří panu Václavu Vyšatovi.

[nggallery id=25]

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: