Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Na českých silnicích ubyde modrých majáků

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Ministerstvo dopravy předložilo v těchto dnech vládě návrh na změnu nařízení vlády, kterým se stanoví vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy. Pokud materiál projde připomínkovým řízením a bude schválen, přijdou některé subjekty o možnost používat modrý maják.

Zemanta Related Posts Thumbnail

V současném § 2 odst. 1 nařízení vlády jsou uvedeny oprávněné subjekty, resp. další „vozidla s právem přednostní jízdy“, které neodpovídají současnému hodnocení smyslu a účelu zákona. Nové nařízení proto počítá se zrušením celého § 2.  To ovšem neznamená, že všechny v něm zmíněné organizace o možnost přednostní jízdy přijdou.

Důvodová zpráva:

a) vozidla jednotek požární ochrany lze jednoznačně podřadit pod § 41 odst. 2 písm. e) zákona jako „vozidla hasičských záchranných sborů“,

b) vozidla vojenských hasičských jednotek lze jednoznačně podřadit pod § 41 odst. 2 písm. e) zákona jako „vozidla hasičských záchranných sborů“,

c) vozidla horské služby se pohybují zejména mimo pozemní komunikace, následně v případě krajní nouze mohou využít jiných vhodných způsobů k upozornění na jejich výjimečný pohyb po pozemní komunikaci; v praxi je pak v rozporu se zákonem využíváno jen zvláštní světelné zařízení modré barvy, které samo o sobě nezakládá žádná práva pro řidiče těchto vozidel a povinnosti pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,

d) vozidla celní správy lze jednoznačně podřadit pod § 41 odst. 2 písm. j) zákona jako „vozidla celní správy označená podle zvláštního právního předpisu“,

e) vozidla poruchové služby energetických zařízení by zřejmě bylo možné podřadit pod § 41 odst. 2 písm. g) zákona jako „vozidla poruchové služby plynárenských zařízení“, popřípadě toto ustanovení zákona aktualizovat; dosavadní stav je zcela nekonkrétní a nevymahatelný,

f) vozidla speciální motocyklové jednotky Hradní stráže, lze podřadit pod § 41 odst. 2 písm. c) zákona jako „vozidla vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu“,

g) vozidla Státní plavební správy nesplňují statut vozidel, která plní zvláštní a konkrétní úkoly,

h) vozidla Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.,

i) Dopravního podniku města Hradec Králové, a. s.,

j) Dopravního podniku města Liberec, a. s.,

k) Dopravního podniku Ostrava, a. s.,

l) Plzeňských dopravních podniků, a. s.,

m) vozidla právnických osob neuvedených v písmenech h) až l) provozujících dráhu tramvajovou nebo dráhu trolejbusovou, nesplňují statut vozidel, která plní zvláštní a konkrétní úkoly; plnění uvedeného ustanovení není objektivně právně vymáhatelné,

n) vozidla Svazu záchranných brigád kynologů České republiky, Žatec tvoří precedent, který ve svém důsledku zakládá věcně nepodložené požadavky dalších subjektů k zařazení mezi oprávněné subjekty provozovat „vozidla s právem přednostní jízdy“.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: