Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Národní základna humanitární pomoci

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Dne 2.11.2010 se otevřely brány nové Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu, která byla vybudována přestavbou stávajících prostor patřících Hasičskému záchrannému sboru České republiky.

Základna logistiky

Foto: Základna logistiky Olomouc

Jak už napovídá název základny, jedná se o zařízení určené k distribuci a skladování pomoci pro lidi v nouzi. Lidská společnost se stala velmi provázanou a přírodní katastrofy, požáry a nehody mají dopad na mnohem více obyvatel než v minulosti. Úkolem Hasičského záchranného sboru České republiky je eliminovat následky katastrof a nehod a pomoci tam, kde je potřeba.
Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu přispěje ke zdokonalení dopravy humanitární pomoci a vytvoří potřebné pro příjem a výdej materiálu. Tím, že materiál bude soustředěn v jednom centrálním skladovém prostoru, dojde také k časovým a finančním úsporám oproti dosavadnímu provozu. Dodávky humanitární pomoci budou rychlejší a cílenější, čímž dojde k urychlení a zdokonalení poskytovaných veřejných služeb v této oblasti. Což v případě pomoci poskytované do zahraničí může vést ke zlepšení vnímání České republiky. Nicméně skladována bude zejména hmotná pomoc určená pro krizové situace v České republice. Např. protipovodňové pytle a násypky, hygienické a úklidové prostředky nebo vysoušeče budov.

Výstavba

Výstavba základny v areálu, který měl již Hasičský ty záchranný sbor měl k dispozici, začala v roce 2009 a dokončena byla o rok později, letos. Přestavěné objekty jsou uzpůsobeny pro skladování materiálu, garážování potřebné techniky a v případě potřeby také jako zázemí pro řidiče a další pracovníky základny. Ti mohou využít zasedací místnosti vybavené technikou umožňující řešení nenadálých situací.
Výstavba základny byla financována ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Celkové náklady na vybudování základny byly téměř 85 miliónů. Evropská unie financovala skoro 85% výdajů projektu.

Humanitární pomoc ČR určená pro zahraničí

Poskytování humanitární pomoci je už po léta součástí zahraniční politiky České republiky. Velmi žádanou formou pomoci je záchranářská a poradenská pomoc.
V posledních letech hasiči pomáhali například v Moldávii, Číně, Rumunsku, Gruzii, Albánii, Makedonii nebo Súdánu či Izraeli.
Bližší informace můžete najít na stránce www.usar.cz.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: