Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Návrh pardubického územního plánu se dotýká také ochrany obyvatel

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Město Pardubice zveřejnilo návrh dvou variant nového územního plánu. Ten řeší budoucnost celého města, ale dotýká se také problematiky ochrany obyvatel a bezpečnosti.

Bez názvu

Ochrana před povodněmi

V rámci ochrany před povodněmi návrh územního plánu vymezuje plochy pro výstavbu poldru na Spojilského odpadu při pravém břehu vodního toku Halda (oblast Hůrka) a obnovu zaniklého Nového rybníka (Na Haldě).

Energetická bezpečnost

Pardubicko je napojeno na elektrickou rozvodnou síť z rozvoden Opočínek a Tuněchody. Na síti velmi vysokého napětí jsou umístěny rozvodny Opočínek a Pardubice – sever (Cihelna). Právě nulová výkonová rezerva rozvodny Pardubice – sever a lokalizace hlavních směrů napájení soustavy VN pouze se severu a západu, znamenají pro Pardubice s jejich vysokou spotřebou nepříjemnou zranitelnost celého systému. Návrh nového územního plánu proto vymezuje plochu pro výstavbu rozvodny 110/35 kV Pardubice – jih. Výstavba rozvodny je nutná z důvodu vyčerpání kapacity rozvodny Pardubice – sever a měla by vyrůst v Jesničánkách u hřbitova.

Pro zajištění dodávek vody navrhuje územní plán vybudování propojovacího vodovodního řadu mezi Svítkovem a Rosicemi. Tím bude pardubická vodovodní síť plně zokruhována, což přispěje ke zvýšení její spolehlivosti.
Stejně tak pro zvýšení bezpečnosti dodávek tepla navrhuje výstavbu propojení mezi přivaděčem na Fáblovce a sídlištěm Dubina v trase severovýchodního obchvatu.

Nutno dodat, že jde pouze o stanovení ploch pro budoucí výstavbu a i po schválení může být realizace značně vzdálena. Návrh územního plánu totiž mluví například i o přestavbě areálu Paramo na volnočasový areál, přemístění věznice do areálu Na Hůrkách nebo rozšíření silnice do Medlešic na čtyřproudou.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: