Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Nejvíce hoří v pondělí a nejméně nehod je v neděli

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

V roce 2009 zasahovaly Jednotky požární ochrany Pardubického kraje celkem u 5094 událostí, z toho u 648 požárů, u 1244 dopravních nehod, u 2648 technických a technologických zásahů. Jako planý poplach bylo kvalifikováno 287 událostí. U mimořádných událostí bylo jednotkami PO zachráněno 663 osob a evakuováno 178 osob.

Největší počet událostí tvořily technické havárie (2648 událostí), což činí

52 % z celkového počtu zásahů. Do těchto událostí patří převážně zásahy s provozem na pozemních komunikacích, otevření bytu při nebezpečí z prodlení apod.
Co do počtu, byly druhé nejčetnější dopravní nehody (1244 událostí). Požáry, jichž bylo 648, tvořily 13 % z celkového počtu zásahů. Porovnáním údajů s rokem 2008 můžeme hovořit o celkovém poklesu počtu událostí.

Podíváme-li se na události z hlediska hodiny a dne jejich  vzniku, tak jednotky požární ochrany likvidovaly nejvíce požárů v pondělí (102) a o víkendu (sobota 98, neděle 98). Jako nejrizikovější lze z pohledu vzniku požárů stanovit čas mezi 18 a 19 hodinou. Za nejbezpečnější lze označit čas mezi 4 a 5 hodinou ranní. Nejvíce pak hořelo v dubnu.
Požár nejčastěji způsobily závady až už technické – například závady materiálu, konstrukce, cizí předmět ve stroji či tření a přehřátí (136) a ve 316 případech se jednalo o požáry, které se dále neprošetřovaly (například požáry trávy, odpadkových košů apod.).  Ve 111 případech vyšetřovatel stanovil jako příčinu vzniku požáru nedbalost.
V roce 2009 bylo zpracováno celkově 331 spisů o požáru a při jejich zpracování byly v 19 případech vyžádány požárně technické expertízy. Při výkonu zajišťovatelů příčin požáru bylo při zjištění přestupku na úseku požární ochrany uloženo 42 blokových pokut.Ze statistiky hasičů vyplývá, že nejvíce hasičské jednotky vyjížděly k dopravním nehodám v pátek (186) a nejméně se bouralo v neděli (154). Nejméně nehod, při nichž zasahovali hasiči, se v roce 2009 odehrálo mezi 1 a 2 hodinou ranní (10). Nejvíce dopravních nehod se v našem kraji stalo mezi 17 a 18 hodinou (91).

por. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: