Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Neodkladná péče v Pardubickém kraji

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Krajský úřad zveřejnil počátkem července návrh „Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012“. Posláním dokumentu, který je prvním svého druhu od vzniku samostatného kraje, je vytvoření vzájemně propojené sítě zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči.

My se zde nebudeme zabývat celým, téměř stostránkovým, dokumentem, ale pouze jeho částí, která se zabývá rozvojem zdravotnické záchranné služby a lékařské služby první pomoci.

Zdravotnická záchranná služba

Záchranná služba v kraji prochází postupnou přeměnou. V rámci ní byly sjednoceny záchranné služby v jednotlivých okresech pod jednu organizaci, kterou zřizuje kraj a následně mohl být zahájen provoz krajského zdravotnického operačního střediska (KZOS), které řídí činnost jednotlivých posádek na území celého kraje.
První výrazná změna se týká právě rozdělení posádek, kdy se začne více využívat setkávací systém (RV), který zatím funguje pouze v Moravské Třebové. V praxi to znamená, že lékař již nebude součástí „velké sanitky“, ale bude vyjíždět společně s řidičem – záchranářem v osobním automobilu vybaveném výstražným zařízením a zdravotnickou technikou.
To na jednu stranu snižuje počet potřebných lékařů, ale zároveň klade vyšší nároky na počet posádek rychlé zdravotnické pomoci (RZP – posádka bez lékaře), které tento systém doplňují.

V současné době zajišžuje přednemocniční neodkladnou péči na území kraje celkem 23 posádek na 15 stanovištích:

 • 14 posádek RLP (posádka s lékařem)
 • 8 posádek RZP
 • 1 posádka RV

(Pardubičky, Dukla, Holice, Přelouč, Chrudim, Hlinsko, Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Lanškroun, Červená Voda, Žamberk)

Vedení ZZS Pardubického kraje navrhuje provést změnu ze systému RLP na RV + RZP do roku 2012 takto:

 • 9 posádek RV
 • 26 posádek RZP na 20 stanovištích

Nově by tedy mělo přibýt 5 stanovišť:

 • Skuteč
 • Třemošnice
 • Nasavrky
 • Chornice
 • Choceň

Lékařská služba první pomoci (LSPP)

Podle koncepce je v celém kraji LSPP organizována naprosto nestandardně a nekoncepčně, přičemž síly a prostředky vynaložené na její provoz jsou využity velmi neefektivně a tak jako na mnoha jiných místech je zneužívána pro stavy, které nepatří do spektra akutní medicíny.
Dohromady je v celém kraji provozováno 13 LSPP, přičemž v Pardubicích je poskytována nepřetržitě po dobu 24 hod ve dvou dvanáctihodinových směnách.
Za zmínku jistě stojí také využívanost této služby. Z podrobné statistiky 2. pololetí roku 2008 vyplývá, že mezi 22,00 h a 6,00 h jsou ošetřeni pouze o něco více než 3 pacienti.

Koncepce proto navrhuje službu LSPP zajistit jako nevýjezdovou nejlépe smluvními praktickými lékaři:

 • v jejich ordinacích ve všední dny do 18,00 h dle rozpisu zveřejňovaného pro pacienty, počet míst v kraji – 1 LSPP/50 000 obyvatel, tj. cca 10 lokalit
 • ve zvláštních ordinacích v 5 nemocnicích s akutními lůžky od 18,00 do 22,00 h ve všední dny a od 9,00 do 22,00 h o sobotách a nedělích a volných dnech

Péči o pacienty, trpící závažnou poruchou zdraví, s ohrožením nebo postižením vitálních funkcí, nebo neschopné dopravy do zdravotnického zařízení či jinak handicapované, by převzala Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje.
Péči o pacienty, vyžadující akutní ošetření, spadající do rámce LSPP by poté převzalo 5 nemocnic s akutními lůžky prostřednictvím svých ambulancí akutní péče.

Celý návrh koncepce, který vytvořila firma STAPRO, můžete stahovat zde.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: