Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Než vám vyjedou hasiči na pomoc

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Blikající modré majáky, spěchající houkající červenobílá vozidla k dopravní nehodě, požáru či jiné události. Hasiči vyjeli s technikou pomáhat těm, kteří se ocitli v nouzi. Že by vozidla nevyjela se ani stát nemůže. Vozidla hasičů musejí být připravena k výjezdu ve dne, v noci, 365 dní v roce.

DSC_7819-1

Za to, že jsou vozidla nepřetržitě připravena k výjezdu, zodpovídá strojní služba u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, která je součástí úseku integrovaného záchranného systému a operačního řízení. O technice a jejím provozu jsem si povídala s kpt. Ing. Janem Badalcem ze strojního oddělení HZS Pardubického kraje.

Co všechno musíte zajišťovat?

Zajišťujeme a udržujeme provozuschopnost prostředků strojní služby – staráme se o automobil od jeho výroby až po jeho vyřazení z provozu. Poskytujeme podporu ostatním jednotkám požární ochrany při udržování provozuschopnosti prostředků, usměrňujeme po odborné stránce činnost technické služby v jednotkách požární ochrany v rámci své územní působnosti. Podílíme se také na zpracování plánů odborné přípravy, na jejím provádění a ověřování v jednotkách požární ochrany v rámci své územní působnosti, zejména zpracováváme témata odborné přípravy, specifikujeme požadavky na znalosti, dovednosti apod. pro přípravu na mimořádné události zaměřené na použití prostředků strojní služby, vedeme evidenci a v platných termínech provádíme kontroly prostředků strojní služby, v operačním řízení se podílíme na odborném dohledu nebo činnosti při úkolech jednotky požární ochrany při mimořádných událostech s použitím prostředků strojní služby.

Není to jen výjezdová technika?

Nejedná se pouze o výjezdovou techniku, ale i o vozidla pro běžný provoz.

Jaké je stáří techniky v Pardubickém kraji?

Na počátku roku 2012 disponoval HZS Pardubického kraje 37 ks cisternových automobilových stříkaček (dále jen „CAS“) s průměrným stářím 12 let (doporučovaná horní hranice provozu CAS u HZS ČR je 10 let). V průběhu roku 2012 nebyla zakoupena žádná nová CAS. Z tohoto důvodu se průměrné stáří CAS u HZS Pardubického kraje zvýšilo na 13 let. Rok 2012 byl ve znamení Integrovaných operačních programů EU (dále IOP). Během roku se pracovalo na výběrových řízeních a na jejich konci byly dodány první vozy, a to zejména evakuační autobus pro 40 osob a smykem řízený nakladač Bobcat. Další technika z IOP je dodávána v letošním roce. Dalším významným počinem v oblasti strojní služby v roce 2012 byla rozsáhlá oprava 1 ks vyprošťovacího automobilu AV14 T815 sloužícího na požární stanici Pardubice.

S financemi na novou techniku je to asi problém? Kde získáváme peníze?

Velkým přísunem peněz na pořizování techniky jsou Integrované operační programy Evropské unie. Dalším finančním zdrojem je státní rozpočet a v omezené míře přispívají některá města a obce.

AZ39Mercedes-1

Bude se pro rok 2013 nakupovat nová technika? Jaká a kde bude umístěna?

V letošním roce došlo k pořízení automobilového žebříku se záchranou výškou 39 metrů, který bude umístěn na centrální stanici v Pardubicích. Dva kusy cisternových automobilových stříkaček CAS 30 se zásobou 9 tisíc litrů vody a 540 litrů pěnidla. Ty budou umístěny na stanicích Pardubice a Hlinsko. Dále v průběhu září obdržíme dva kusy cisteren CAS 20 se zásobou vody 4000 litrů a 240 litrů pěnidla. Tato vozidla budou umístěna na stanici Králíky a Svitavy. V tomto roce byl ještě pořízen velitelsko-spojový automobil, který mimo jiné zasahoval již při povodních a technický automobil, který slouží hasičům při chemických haváriích a únicích ropných produktů na Chrudimsku. Celkově je tato technika pořízena za 50 470 000 korun.

Text a foto: por. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: