Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Nouzové přežití

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Nouzové přežití představuje řadu opatření, která snižují vliv mimořádné události na zasažené obyvatelstvo. Zahrnout do něho můžeme nejen náhradní nebo nouzové ubytování, ale také zásobování vodou a potravinami a distribuci humanitární pomoci.

Soupravy pro rychlou pomoc

Pro prvotní pomoc disponuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (HZS Pak) celkem 11 soupravami nouzového přežití k okamžitému použití (pro 20 osob), které jsou uloženy na požárních stanicích. Součástí těchto souprav je náhradní oblečení a prostředky pro konzumaci stravy.

okamzitaDalší 4 soupravy k následnému použití (pro 50 osob) jsou uloženy ve skladech jednotlivých územních odborů HZS. Obsahují základní oblečení, přikrývky, lehátka a základní hygienické potřeby, umožňují dovoz, ohřev a výdej teplých nápojů a jednoduché stravy.

následná

Tyto soupravy je možné použít jak přímo na místě události, tak v evakuačních střediscích a místech náhradního ubytování. V případě potřeby krátkodobé evakuace (např. požár), kdy je předpokládaný návrat v řádu několika málo hodin, může být jako dočasné přístřeší pro obyvatele využit autobus, přistavený na místo zásahu. Od roku 2012 disponuje HZS Pak vlastním evakuačním autobusem, který je vybavený minikuchyňkou pro ohřev potravy, chladničkou, kotvícími úchyty pro transport vozíčkáře a zdravotnickými nosítky.

dsc_3492

Kontejner nouzového přežití

Dalším prostředkem, který může být použit při nutnosti evakuace osob, je Kontejner nouzového přežití. Ten je umístěn na požární stanici v Pardubicích a obsahuje wc, sprchu a malou kuchyň (lednice 200l, mikrovlnná trouba, sklokeramická deska, varné konvice). Jeho součástí je také velký nafukovací stan s nezávislým topením, elektrocentrála, osvětlovací balón a několik lavic a stolů.
Pro přímou pomoc až 50 evakuovaným osobám jsou k dispozici přikrývky, jednorázové nádobí a základní potraviny a hygienické prostředky.

dsc_1306

dsc_1382

Přestože k nouzovému přežití tento kontejner naštěstí zatím nemusel být použit, využili ho hasiči již při několika zásazích, kdy poskytoval zázemí pro zasahující jednotky. Poprvé tomu tak bylo v roce 2011 při požáru skládky pneumatik ve Skutči a poté o několik let později při nálezu cvičné letecké munice v Pardubicích.

Prostředky ORP

Dalším materiálem pro nouzové přežití disponují také některé obce a především obce s rozšířenou působností. Pro správní obvody ORP Pardubice a  Chrudim mají oddělení krizového řízení Magistrátu města Pardubic a Městského úřadu Chrudim vytvořeny sklady s prostředky pro řešení krizových situací a pro zajištění nouzového přežití.

Pardubice:

orp

Chrudim:

Chrudim

Uvedeny jsou pouze vybrané prostředky. Dalšími materiálem disponují také místní humanitární organizace, které v okolí působí a mají vlastní humanitární sklady.

Pro samotné ubytování evakuovaných osob mají města vytipováno a zajištěno několik míst nouzového ubytování. Kromě škol se v Pardubicích jedná například také o kryt civilní ochrany, který je pro tyto účely připraven a o jehož využití se mluvilo v roce 2012 v souvislosti s ubytováním bezdomovců v době silných mrazů.
Další materiál pro nouzové přežití mohou orgány krizového řízení zajistit prostřednictvím plánů nezbytných dodávek, které umožní získat přehled disponibilních zdrojů na daném správním území a následně je vyžadovat podle zákona o krizovém řízení.

Materiální základna humanitární pomoci

V předchozích částech byly zmíněny prostředky pro nouzové přežití řádově desítek občanů. Nejen při rozsáhlých povodních však může dojít k situaci, kdy bude nutné evakuovat mnohem více osob – například při povodních v létě roku 2002 jich bylo přibližně 225 tisíc.

V těchto případech může Hasičský záchranný sbor na žádost krizového štábu rozhodnout o vybudování Materiální základny humanitární pomoci. Představit si ji můžeme jako plně soběstačné stanové městečko s kapacitou 150 osob, pro které zajišťuje zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, příprava a výdej stravy, ošacení). Tyto základny mohou poskytnout ubytování celkem pro 1350 osob a Armáda ČR je schopna tuto kapacitu navýšit o dalších 1500 osob.
Je ale nutné vzít v úvahu, že toto nouzové ubytování v „polních podmínkách“ je krajní řešení a přichází na řadu až po vyčerpání kapacity škol, tělocvičen a podobně.

V Pardubickém kraji byla tato základna vybudována při cvičení HUMANITÁRNÍ POMOC 2012 na letišti v Poličce.

Pro tyto účely disponuje Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR nejrůznějším materiálem. Ten je umístěn v několika skladech – pro Pardubický kraj je určen sklad ve Skutči.
Níže uvedená tabulka uvádí pouze nejdůležitější část materiálu umístěného v těchto skladech.

zakl

dsc_2868

dsc_2870

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: