Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Nová směrnice pro systém integrované výstražné služby

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Počátkem letošního roku vstoupila v platnost nová Směrnice pro realizaci systému integrované výstražné služby. Podívejme se tedy podrobně na to, jak výstrahy meteorologů vznikají a před čím vším nás mohou varovat.

Systém integrované výstražné služby (dále jen SIVS) je společně poskytovaná výstražná služba na území České republiky v oblasti operativní meteorologie a hydrologie. Vydávání výstražných informací v rámci  SIVS je zčásti naplněním předpovědní povodňové služby podle vodního zákona.
Celý systém tvoří a za jeho provoz  odpovídá Centrální předpovědní pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu a Stálá směna Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Ty v úzké součinnosti vyhodnocují meteorologická a hydrologická data, prognózy a na jejich základě vydávají a rozšiřují integrované výstražné informace.

Stupně nebezpečí

Výstražné informace se vydávají na nebezpečné, resp. limitní meteorologické a hydrologické prvky a jevy. Na základě míry jeho intenzity se každému jevu přiřazuje jeden ze 3 stupňů nebezpečí.

Stupeň nebezpečí Barva Popis nebezpečí a aktivit
Žádný zelená Běžná situace, nehrozí nebezpečí, není třeba věnovat pozornost. Na tento stav se nevydává žádná výstražná informace.
Nízký žlutá Představuje potenciální nebezpečí, ale neočekává se neobvyklý nebezpečný jev. Doporučuje se věnovat pozornost hydrometeorologickým podmínkám při provádění aktivit vystavených jejich působení.
Vysoký oranžová Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná bdělost a potřeba sledování hydrometeorologické situace. Lze očekávat materiální škody na větším území nebo velké následky při lokálním postižení a omezení prováděných aktivit.
Extrémní červená Je předpovídán nebo pozorován nebezpečný a výjimečně intenzivní hydrologický a/nebo meteorologický jev. Je nezbytná nejvyšší ostražitost a potřeba častého sledování informací o hydrometeorologické situaci. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území nebo katastrofické následky při lokálním postižení, ohrožení životů a výrazné omezení prováděných aktivit.

Typy jevů

I Teplota
Nebezpečný jev Stupeň nebezpečí Limity
Vysoké teploty nízký teplota vyšší než 31 °C
Velmi vysoké teploty vysoký teplota vyšší než 34 °C
Extrémně vysoké teploty extrémní teplota vyšší než 37 °C
Prudký pokles teploty vysoký pokles o minimálně 15 °C za 6 h.
Silný mráz nízký teplota nižší než -12 °C
Velmi silný mráz vysoký teplota nižší než -18 °C
Extrémní mráz extrémní teplota nižší než -24 °C
II Vítr
Silný vítr nízký vítr silnější než 70 km/h (110 na horách)
Velmi silný vítr vysoký vítr silnější než 90 km/h (125 na horách)
Extrémně silný vítr extrémní vítr silnější než 110 km/h (145 na horách)
III Sněhové jevy
Nová sněhová pokrývka nízký > 10 cm/12h nebo 15 cm/24h pod 600 m
> 20 cm/12 nebo 30 cm/24h nad 600 m
Vysoká nová sněhová pokrývka vysoký > 20 cm/12h nebo 30 cm/24h pod 600 m
> 30 cm/12h nebo 50 cm/24h nad 600 m
Silné sněžení vysoký > 3 cm/1h nebo > 6 cm/1 až 3h pod 600 m
Sněhová bouře extrémní > 5 cm/1h nebo 10 cm/1 až 3h, vítr > 20 m/s
nebo prachový>15 cm, vítr > 15 m/s
Sněhové jazyky nízký prachový > 5 cm, vítr > 7 m/s
Zavěje vysoký prachový > 10 cm, vítr > 10 m/s
IV Námrazové jevy
Ledovka / náledí vysoký ledovka nebo náledí
Silná ledovka extrémní při srážkách více než 2 mm/h
Silná námraza vysoký tloušťka námrazy je min. 3 cm
V Bouřkové jevy
Silné bouřky nízký bouřka a současně srážky ≥ 30 mm nebo nárazy větru > 20 m/s
Velmi silné bouřky vysoký bouřka a současně srážky ≥ 50 mm nebo nárazy větru > 25 m/s nebo průměr krup min. 2 cm
Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami vysoký bouřka a současně nárazy větru > 25 m/s nebo průměr krup min. 2 cm
Extremně silné bouřky extrémní bouřka a současně nárazy větru > 30 m/s nebo srážky ≥ 90 mm nebo průměr krup min. 4 cm
Extremně silné bouřky s přívalovými srážkami extrémní bouřka a současně nárazy větru > 30 m/s nebo průměr krup min. 4 cm
VI Dešťové srážky
Vydatný déšť nízký srážky více než 30 mm/6 h nebo 35 mm/12 h nebo 40 mm/24 h při očekávání SPA
Velmi vydatný déšť vysoký srážky více než 50 mm/12 hnebo 60 mm/24 h
Extrémní srážky extrémní srážky více než 50 mm/6 h nebo 70 mm/12 h nebo 90 mm/24 h nebo 120 mm/48 h
VII Povodňové jevy
Povodňová bdělost nízký 1. SPA na min. 3 profilech kategorie A a B
Povodňová pohotovost vysoký 2. SPA na min. 3 profilech kategorie A a B
Povodňové ohrožení extrémní 3. SPA na min. 1 profilu kategorie A a B
Extrémní povodňové ohrožení extrémní 3. SPA s dosažením Q50
VIII Požáry
Nebezpečí požárů nízký index nebezpečí požárů = 4 na min. 3 dny
Vysoké nebezpečí požárů vysoký index nebezpečí požárů = 5 na min. 3 dny

Výskyt nebezpečných jevů

Pro některé nebezpečné jevy, které mají zejména rychlý a zvlášť nebezpečný vývoj se vydávají i informace o výskytu nebezpečných jevů (výstraha – výskyt nebezpečných jevů).
Vydávají se  jestliže je předpoklad, že se bezprostředně vyskytne nebo se právě vyskytl, resp. byly dosaženy nebo překročeny limitní hodnoty (naměření či pozorování nebo objektivní detekce) některého z nebezpečných jevů, které mají obvykle rychlý vývoj. Tato informace má za cíl oznámit skutečný nebo předpokládaný výskyt nebezpečného jevu (jev už nastal) a současně popsat jeho nejbližší vývoj (na zhruba 3 hodiny dopředu).
V Systému integrované výstražné služby je informace o výskytu nebezpečného jevu označena tímto symbolem:

Informace o výskytu nebezpečných jevů se vydává pro tyto jevy:

  • Silné sněžení
  • Sněhová bouře
  • Silná ledovka
  • Velmi silné bouřky
  • Velmi silné bouřky s přívalovými srážkami
  • Extremně silné bouřky
  • Extremně silné bouřky s přívalovými srážkami
  • Extrémní srážky
  • Povodňové ohrožení
  • Extrémní povodňové ohrožení

Typy výstražných informací

Výstražné informace se rozlišují mezi sebou podle účelu jejich sestavování. Účely sestavování jsou následující:

Vydání předpovědní výstražné informace – VÝSTRAHA ČHMÚ (označena WOCZ65)
Vydává se, jestliže je předpoklad, že se vyskytne kterýkoli nebezpečný jev ze SIVS nebo se vyskytl nebezpečný jev ze SIVS a je předpoklad jeho dalšího trvání.

Vydání informace o výskytu nebezpečných jevů – VÝSTRAHA ČHMÚ – VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ (označena WOCZ66, IVNJ)
Vydává se jestliže je předpoklad, že se bezprostředně vyskytne nebo se právě vyskytl, resp. byly dosaženy nebo překročeny limitní hodnoty (naměření či pozorování nebo objektivní detekce) některého z nebezpečných jevů, které mají obvykle rychlý vývoj.

Upřesnění předpovědní výstražné informace – VÝSTRAHA ČHMÚ (označena WOCZ65)
Sestavuje se ve všech případech potřeby upřesnění, doplnění, změny nebo při zjištění chyby (nesprávné údaje, chyba zpracovatele) v již platné PVI.

Rušení předpovědní výstražné informace – VÝSTRAHA ČHMÚ (označena WOCZ65)
Sestavuje se v případě, kdy na základě aktuálních měření a analýz nebo předpovědních podkladů se jevy v předpovědní výstražné informaci už nepovažují za nebezpečné.

Oprava informace o výskytu nebezpečných jevů – VÝSTRAHA – VÝSKYT NEBEZPEČNÝCH JEVŮ (označena WOCZ66 CCA)
Použije se vždy při zjištění chyby (nesprávné údaje, chyba zpracovatele) v kterékoli části již vydané IVNJ.

Jiné účelové informace – ÚČELOVÁ INFORMACE ČHMÚ (označena WOCZ67)
Tyto informace se sestavují za účelem prověření přenosu informací SIVS k uživatelům, popřípadě sdělení informací související se SIVS (změny v SIVS). Do této kategorie spadají i všechny cvičné výstražné informace.

Distribuce výstražných informací

V případě vydání výstražné informace ji Český hydrometeorologický ústav rozšiřuje informace registrovaným uživatelům dle příslušného distribučního schématu a prioritně je předává na operační a informační středisko Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR, na Stálou směnu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu, veřejnoprávním sdělovacím prostředkům a smluvně vázaným komerčním sdělovacím prostředkům.
Prostřednictvím operačních a informačních středisek Hasičských záchranných sborů krajů jsou informace předávány dále na obce s rozšířenou působností (zpravidla oddělení krizového řízení) a následně na jednotlivé obce – prostřednictvím elektronické pošty a v některých příapdech také formou SMS.

Informace pro veřejnost

Vydání informace SIVS je výrazně signalizováno na úvodní internetové stránce ČHMÚ (http://www.chmi.cz). Samotné výstrahy pak jsou k dispozici na Hlavní stránce výstražných informací.

Na portálu Radyvnouzi.cz jsou aktuální výstrahy zobrazovány v pravém sloupci na mapě České republiky. V případě vydání výstrahy, která se týká Pardubického kraje a zároveň upozorňuje na závažné nebezpečí, bývá informace uvedena také na úvodní stránce a facebookovém profilu Rady v nouzi.

V poslední době se především na internetu objevují nejrůznější služby, které vydávají vlastní varování před nebezpečnými jevy. Tyto služby využívají alternativní zdroje informací a způsoby jejich vyhodnocování a nejsou součástí SIVS Českého hydrometeorologického ústavu.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: