Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Ochrana obyvatel v minulém roce

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vydal „Roční zprávu o stavu požární ochrany v kraji“. Tento dokument řeší kromě dalších oblastí také ochranu obyvatel, tedy například zajištění nouzového přežití, varování nebo evakuaci. Kolik je v našem kraji sirén a jak jsou hasiči připraveni, postarat se o evakuované?

Varování a vyrozumění

DominoV průběhu roku 2011 byla provedena aktualizace Havarijního plánu Pardubického kraje, jehož součástí je rovněž Plán varování a vyrozumění obyvatelstva. Dále byl zpracován způsob varování a vyrozumění při zvláštní povodni pod vodními díly Seč, Křižanovice, Hamry a Pařížov.
Každou první středu v měsíci probíhaly akustické zkoušky koncových prvků Jednotného systému varování a vyrozumění (sirény), při nichž byla zjištěna poruchovost v průměrné výši 1,01 %.
V průběhu roku 2011 došlo k demontáži 2 kusů rotačních sirén v Holicích a Cholticích a k 1 nové montáži rotační sirény ve Vortové.

Koncové prvky na území kraje (k 31. 12. 2011)

  • 299 rotačních sirén
  • 42 elektronických sirén
  • 365 obecních rozhlasů, z toho 42 dálkově napojených na krajské operační a informační středisko hasičů.

V roce 2011 byly vybudovány nové místní informační systémy v následujících obcích okresu Svitavy: Horní Újezd, Sebranice, Dolní Újezd, Osík, Desná, Poříčí, Morašice, Makov, Lubná. Ve všech těchto obcích byl instalován bezdrátový rozhlas M.I.R. KLASIK II. Na území okresu Pardubice v obci Brloh byl instalován nový bezdrátový rozhlas ORKAN MEDES.
Nové Varovací systémy s následným napojením do JSVV, byly vybudovány v lokalitách Vortová, Choltice, Červená Voda, Leština, Bezděkov, Neratov, Pardubice VI., Vrážné, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, Lubná, Makov, Morašice u Litomyšle, Osík, Poříčí u Litomyšle, Sebranice.
Stanovisko vydali krajští hasiči 19 subjektům, které projevily zájem o financování výstavby koncových prvků varování v rámci operačního programu Evropské unie, zaměřeného na zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.

Evakuace

Během roku 2011 došlo při mimořádných událostech k evakuaci 128 osob, ale ani v jednom případě se nejednalo o evakuaci v širším pojetí se zabezpečením nouzového ubytování a stravování.
Reálně byla evakuace připravována při zásahu na požáru skládky pneumatik v Boru u Skutče na Chrudimsku, ale nakonec nebyla zapotřebí.

Nouzové přežití a humanitární pomoc

[singlepic id=913 w=320 h=240 float=right]Prostředky nouzového přežití a humanitární pomoci v Pardubickém kraji:

  • 11 souprav nouzového přežití k okamžitému použití pro 20 osob, které jsou uloženy na jednotlivých požárních stanicích v kraji a obsahují náhradní oblečení a prostředky pro konzumaci stravy.
  • 4 soupravy nouzového přežití k následnému použití pro 50 osob, které jsou uloženy ve skladu územního odboru Ústí nad Orlicí a obsahují základní oblečení, přikrývky, lehátka a základní hygienické potřeby. Dále umožňují dovoz, ohřev a výdej teplých nápojů a jednoduché stravy.
  • Kontejner nouzového přežití pro 25 až 50 postižených osob, který je umístěn na stanici v Pardubicích a jehož součástí [singlepic id=533 w=320 h=240 float=right]je nafukovací vytápěný stan. V červnu 2011 byl kontejner nouzového přežití
    nasazen při velkém požáru skladiště pneumatik v Boru u Skutče. V kontejneru byl zřízen štáb velitele zásahu s podporou pro zasahující hasiče.
  • Obuv a přikrývky pro 500 osob a další materiál určený pro poskytnutí humanitární pomoci (lehátka, spací pytle, jídelní nádobí a termosy), které jsou umístěny ve skladu územního odboru Ústí nad Orlicí

Ve skladu HZS Pardubického kraje, územního odboru Ústí nad Orlicí jsou uloženy protipovodňové pytle v celkovém množství 4 900 pytlů. Na centrálních stanicích v Chrudimi a Svitavách je k dispozici dalších 2000 protipovodňových pytlů.

Pro řešení následků povodní je na požární stanici ve Vysokém Mýtě při soustředěno a připraveno k použití 50 převážně kondenzačních vysoušecích agregátů zdiva. Uložené vysoušeče jsou kompletní, mají platné revize a dokumentaci a na žádost obecního úřadu je možné jejich zapůjčení.

(V tomto přehledu jsou uvedeny pouze prostředky krajských hasičů. Dalším materiálem disponují obce nebo jsou celostátní).

HZS Pardubického kraje má v oblasti ochrany obyvatel uzavřeny smlouvy o plánované pomoci na vyžádání se čtyřmi subjekty. Jedná se o Oblastní spolek ČČK Pardubice, Oblastní spolek ČČK Chrudim, Oblastní spolek ČČK Svitavy a Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí. Smlouvy upravují zabezpečení některých opatření nouzového přežití. Oblastní spolky ČČK zřídily pro pomoc obětem katastrof a velkých neštěstí humanitární jednotky. V náplni své činnosti mají zřizování evakuačních středisek pro občany, zajištění nouzového ubytování, stravování a ošacení, poskytování první pomoci, zřizování a provoz humanitárních sběrných středisek.

Ukrytí a individuální ochrana

Z celkového počtu původně evidovaných 279 stálých úkrytů civilní ochrany na území Pardubického kraje je jich k 31. 12. 2011 evidováno 100. Pro špatný technický stav a na žádost majitelů bylo dosud vyřazeno z evidence celkem 179 stálých úkrytů. Jejich disponibilní kapacita na území Pardubického kraje činí v současné době cca 18 tisíc ukrývaných osob, což pokrývá necelá 4 % celkového počtu obyvatel kraje.
S využitím stálých úkrytů civilní ochrany, určených k ukrytí obyvatelstva při vojenském ohrožení, nelze z mnoha důvodů počítat v případech akutního nevojenského ohrožení (zejména při průmyslových a dopravních haváriích). V havarijním plánu Pardubického kraje je pro tyto případy již větší důraz kladen na improvizované ukrytí obyvatelstva v kombinaci s improvizovanou ochranou jednotlivce s využitím přirozených ochranných vlastností staveb. Pro případ válečného ohrožení je počítáno s časově nenáročnou úpravou předem vybraných vhodných prostor (zpravidla v suterénech budov) na tlakově odolné a improvizované úkryty.
Speciální materiál civilní ochrany, určený k individuální ochraně obyvatelstva, byl v souladu s koncepcí odsunut do Opravárenského závodu Olomouc – sklad Skuteč, kde proběhlo jeho vytřídění, repase, případně ekologická likvidace tak, aby v případě potřeby byly k dispozici státu použitelné zásoby pro zabezpečované kategorie obyvatelstva.
Ostatní obyvatelstvo je při různých akcích informováno o možnosti nákupu tohoto materiálu ve specializovaných prodejnách ochranných prostředků. Pohotovostní materiál pro potřeby jednotlivých HZS krajů i obcí je uložen ve skladech Základny logistiky Olomouc.
V souladu s plánem revizí ochranných masek a v součinnosti s chemickou službou byla prostřednictvím Opravárenského závodu Olomouc zabezpečena revize 25 kusů ochranných masek CM-4 a 25 kusů ochranných masek CM-6.

Zjišťování a vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace

Na všech stanicích HZS Pardubického kraje jsou instalovány měřiče četnosti v celkovém počtu 15 souprav.
Při mimořádné situaci s únikem ionizujícího záření je počítáno s využitím monitorovací sítě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky.

Zařízení civilní ochrany

Na území kraje je zřízeno jedno zařízení civilní ochrany, které je umístěno v Žamberku.
Pro zabezpečení ochrany obyvatelstva obcí je v současné době kladen důraz na širší využití vytipovaných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, které by plnily zejména úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. Během roku 2011 bylo prováděno školení velitelů a velitelů družstev jednotek dobrovolných hasičů obcí. Návazně na tento teoretický kurz probíhá postupně praktická příprava vytipovaných 36 jednotek obcí při praktickém cvičení. Po druhém běhu praktického kurzu pro 10 jednotek v září 2010 se u Poličky uskutečnil další běh pro dalších 10 jednotek v prostoru dětského tábora Balda ve dnech 16. – 17. září 2011. V roce 2012 proběhne cvičení „Humanitární pomoc 2012“, které je zaměřeno na praktické odzkoušení znalostí a dovedností, jenž jednotky SDH obcí nabyly na praktických cvičeních v předchozích letech.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: