Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Okolím Semtína otřásl výbuch

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Krátce před sedmou hodinou ranní otřásl okolím Semtína obrovský výbuch. V areálu chemičky došlo k výbuchu nitroglycerinu. Na místo vyjela ihned podniková jednotka hasičů a také jednotka profesionálních hasičů z Pardubic. Informována o situaci byla i česká inspekce životního prostředí. Je možné, že po výbuchu ve výrobně trhavin došlo k zasypání či zavalení osob. Na místo proto vyrážejí kynologové s atestovanými psy z Městské policie hlavního města Praha.

Foto: J. Hozák

Podle prvotních informací jsou na místě čtyři pohřešované osoby. Při výbuchu došlo k destrukci objektu o rozměrech přibližně 10×10 m. K události se dostavila i zdravotnická záchranná služba, která ošetřila zraněnou osobu.
Následný požár po výbuchu byl zlikvidován hasiči. Mimo areál podniku se nedostávají žádné jedovaté látky.

Samotný nitroglycerin je pro pyrotechnické účely značně rizikový. Hlavním důvodem je velmi nízká stabilita této látky vůči vnějším vlivům, může samovolně explodovat působením i poměrně slabých mechanických i termických podnětů. Vzhledem k tomu je i samotný transport této sloučeniny poměrně nebezpečný.

Po půl desáté vydala společnost Synthesia následující prohlášení:

Dne 20. dubna 2011 v 6.45 hodin došlo ve společnosti Explosia a.s. k provozní nehodě. V současné chvíli probíhá zjištění rozsahu škod. Jsou pohřešováni čtyři pracovníci společnosti Explosia a.s. Generálním ředitelem společnosti Explosia a.s. byla jmenována vyšetřovací komise, která stanoví příčiny nehody. Veškeré orgány státní správy byly o nehodě řádně informovány. Další informace o vývoji bude poskytnuta dnes ve 12:00 hodin.

11:55 – tisková zpráva hasičů: Na místě jsou kynologové s atestovanými psy z Městské policie hlavního města Praha. Do vyhledávání bude nasazena i štěrbinová kamera na vyhledávání v sutinách. Hasiči provádějí ochlazování výbuchem zničeného objektu. Následný požár po výbuchu byl zlikvidován hasiči. Mimo areál podniku se nedostávají žádné jedovaté látky.
V tuto chvíli není zcela jasné, zda může dojít k dalšímu výbuchu. Vyčleněna proto byla skupina osob, která koordinuje pohyb osob v místě události a řídí i další kroky při záchranných a likvidačních pracích.
Po 11 hodině dopolední bylo prověřeno, zda je prostor bezpečný a v 11.30 hodin byli na některá místa vpuštěni psi na vyhledávání zavalených osob ze sutin.

Štěrbinová kamera je kamera na teleskopické tyči a dosáhne do vzdálenosti osmi metrů. Je napojena na šedesátimetrový kabel. Záběry kamery lze ovládat ve dvou osách a zařízení má vlastní regulovatelné osvětlení. Obraz si mohou záchranáři prohlížet buď na malé přenosné obrazovce, nebo na barevném monitoru.

12:00 – Pardubický kraj: Bezpečnostní rada Pardubického kraje je od dnešního rána průběžně informována o situaci ve společnosti Explosia, kde v 6.45 hodin došlo k výbuchu nitroglycerinu. Na místo se neprodleně dostavil úřadující šéf bezpečnostní rady Pardubické kraje Roman Línek. Jednal s generálním ředitelem společnosti Josefem Tichým, podle kterého bezprostřední ohrožení obyvatel Pardubického kraje nehrozí.
Zatím nebylo nutné svolat Bezpečnostní radu Pardubického kraje. „V současné době nemáme žádné informace, z nichž by vyplývalo bezprostřední ohrožení obyvatel Pardubic a okolních obcí. Situaci na místě řeší podnikoví hasiči ve spolupráci s profesionálními sbory, policií a záchrannou službou,“ uvedl náměstek Línek. Dodal, že ředitel podniku jmenoval vyšetřovací komisi, která by měla zjistit příčiny výbuchu. „Jsme v telefonickém kontaktu, pokud by se stav jakkoliv změnil, bude společnost Explosia veřejnost okamžitě informovat.“

14:00 – Informace Synthesia a.s.: Aktuálně probíhá šetření vyšetřovací komise za účasti policie, hasičů a příslušných orgánů státní správy. Stále pohřešujeme čtyři zaměstnance společnosti Explosia a.s. a aktuálně probíhá pátrání. Doposud bylo zaznamenáno devět lehce zraněných zaměstnanců, kteří byli bezprostředně po události ošetřeni.
Příčina provozní nehody  nebyla zatím zjištěna. V areálu společnosti Explosia a.s. byly zničeny dvě výrobní budovy a několik dalších budov bylo poškozeno. Mimo areál společnosti Explosia a.s. probíhá  identifikace hmotných škod. Podle výsledků vyšetřovací komise byl vyloučen únik nebezpečných látek. Povýbuchový hřib obsahoval pouze zplodiny výbuchu a rozptýlené zdivo.
Výroba v okolí nehody byla zastavena ve vzdálených částech areálu pokračuje. Zaměstnanci i rodiny pohřešovaných zaměstnanců jsou o vývoji situace průběžně informováni. Stejně tak jsou řádně informovány orgány veřejné správy a jejich prostřednictvím i obyvatelé města Pardubic a okolních obcí. Další informace o vývoji bude poskytnuta dnes v 18:00 hodin.

15:00 – Šterbinovou kamerou nebylo nic nalezeno a tak byla z místa události ve 14.15 hodin odvolána, stejně tak i speciálně vycvičení psi. V místě výbuchu je totiž vyšší koncentrace nitroglycerinu a psi se brzy této látky nadýchali a již nejsou pro dnešní den schopni dalšího vyhledávání.

17:00 – Tisková zpráva Zdravotnické záchranné služby: V 7:12 přijaly operátorky KZOS ZZS PAK na tísňové lince výzvu, že došlo k explozi v podniku Explosia v Pardubicích – Semtíně. Posádky ZZS na místě ošetřovali převážně lehčí zranění způsobená skleněnými střepy, bolesti hlavy a akutní stresové reakce. 6 pacientů bylo převezeno k ošetření na chirurgii v Pardubicích, 2 pacienti byli po ošetření ponecháni na místě a 1 pacientka kontaktovala z informativních důvodů operační středisko ZZS po té, co byla ošetřena praktickým lékařem a ponechána v domácí péči. V 10:32 byla na základě rozhodnutí krizového štábu HZS v Semtíně činnost posádek zdravotnické záchranné služby ukončena.

18:45 – Vyšetřovací komise ukončila předběžné ohledání větší části místa nehody a tento prostor předala Policii ČR k dalšímu šetření. Stále jsou Pohřešováni 4 zaměstnanci a z 9 zraněných zůstávají 2 v péči lékařů.
Před 18. hodinou na místo přijelo několik mikrobusů pořádkové policie a zhruba stovka policistů bude v rojnici prohledávat místo nehody.
V areálu společnosti stále zůstává menší oblast, označená jako nebezpečná. Této oblasti se pátrání prozatím vyhne. Pokračovat by mělo do setmění a následně opět zítra ráno.
Jak uvedl zástupce Explosie, je společnost připravena uhradit škody na majetku obyvatel okolních obcí. Pro tyto případy je pojištěna. Starostové obcí dostali pokyny, kam se mají občané obracet s uplatněním škody.
Jak uvedla policejní mluvčí, už v průběhu dne byl k dispozici tým krizových interventů, který poskytoval rodinám pohřešovaných zaměstnanců psychologickou pomoc.

[nggallery id=48]
(tisková konference v 18 hodin)

20:15 – Podle informací z pardubického magistrátu byla o neštěstí bezprostředně informována i primátorka města. Součástí prvotní informace bylo rovněž ujištění, že nedošlo k úniku nebezpečných látek mimo areál závodu, a nijak tedy není ohroženo zdraví občanů města. „Zvažovala jsem i možnost předat tuto zprávu občanům prostřednictvím městského rozhlasu, odborníci na krizové řízení však měli obavy ze zbytečného šíření paniky mezi lidmi. Situaci jsem dále sledovala a v případě jakéhokoliv ohrožení jsme byli s kolegy připraveni obyvatele města okamžitě informovat,“ popsala dnešní dění primátorka Štěpánka Fraňková.
Stejně jako po celý den situaci na místě i nadále monitorují pracovníci oddělení krizového řízení magistrátu a podávají zprávy vedení města.

21. dubna 08:00 – Podle informací policie by dnes měl na místě opět působit tým krizových interventů, který bude poskytovat psychologickou pomoc kolegům pohřešovaných zaměstnanců. Pokračovat má také ohledávání místa nehody.
Vedení společnosti přislíbilo další informace na dnešní 12. hodinu.

11:25Vyjádření Státní báňské správy: Organizace ohlásila mimořádnou událost státní báňské správě v 7:01 hod (20.4.).  Bezodkladně po ohlášení mimořádné události zahájil šetření místně příslušný Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové.
Na místě je zjišťován stav (ohledání místa) a ke zjištění příčin mimořádné události jsou zajišťovány listinné a další věcné důkazy. Z dosud shromážděných důkazů je nepochybné, že výbuchem zejména došlo k destrukci objektu navažovny a mísírny, kde byla prováděna výroba klasické důlní skalní trhaviny Perunit dynamitového typu.
Obvodní báňský inspektor k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu, technických zařízení a majetku vydal jako nezbytné opatření závazný příkaz k zastavení části provozu organizace. Podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, podléhá výroba a šetření mimořádných událostí při nakládání s výbušninami výkonu vrchního dozoru státní báňské správy.  Podle interního pokynu předsedy Českého báňského úřadu lze očekávat předložení výsledků šetření mimořádné události spolu s uvedením opatření k předcházení vzniku mimořádné události do jednoho měsíce ode dne ukončení shromažďování důkazů.

12:15 -I dnes pokračuje vyšetřování výbuchu. Na místě jsou nejen hasiči, ale také kriminalisté. Dnes v osm hodin ráno do areálu firmy vyjel vyšetřovací tým z řad hasičů z HZS Pardubického kraje. Tým má za úkol ohledat místo události a v troskách budov zjistit, zda začalo ve výrobně trhavin nejprve hořet a poté následoval výbuch či požár vypukl až po výbuchu. Společnost Explosia prozatím žádné nové informace slibované na 12. hodinu nezveřejnila.

14:10 -Společnost Explosia dnes odpoledne vydala další tiskovou informaci. Podle ní stále pokračuje šetření Policie ČR v zajištěném prostoru a policejní pyrotechnici přizvali ke spolupráci na šetření i pyrotechniky společnosti Explosia a.s.
Zbývající dva lehce zranění zaměstnanci byli dnes ráno propuštěni  z péče lékařů. V areálu společnosti a v okolí bylo zahájeno odstraňování škod na objektech poškozených provozní nehodou.
K pohřešovaným zaměstnancům a k vývoji dalšího šetření si vyhradila informační právo Policie ČR. Proto tuto záležitost nemůže společnost Explosia a.s. komunikovat. Další informace o vývoji budou podány po dohodě s Policií ČR.

22. dubna 08:04 – Od rána se zpravodajskými servery šíří informace o nálezu části těla v Synthesii. S informací přišel deník Právo s tím, že byly nalezeny už v průběhu středy. Tuto informaci ale oficiální místa nepotvrdila. Ve středu večer policejní tisková mluvčí jakýkoliv nález těla popírala.

09:35 Tisková zpráva chemičky: Vyšetřování ve společnosti Explosia, a.s. pokračuje již pouze v bezprostředním okolí provozní nehody a je stále plně v kompetenci Policie ČR. Znovu potvrzujeme, že nehrozí únik žádných nebezpečných látek. Dnes se společnosti Explosia a.s. i společnost Synthesia, a.s  vracejí ke standardnímu výrobnímu režimu.
V souvislosti s tím začne společnost Explosia a s. znovu provádět v dopoledních hodinách testy průmyslových trhavin, které budou provázeny obvyklým zvukovým efektem a nemají žádnou souvislost s událostí ze dne 20. 4. 2011.

Velký zájem a kritiku veřejnosti vyvolal počátkem července únik nitrózních plynů z areálu společnosti Synthesia. Stejně jako v případě předchozích havárií, i tentokrát se společnost musela potýkat s kritikou za včasné neinformování veřejnosti a pokus vše utajit.
Podívejme se tedy do Vnějšího havarijního plánu, přesněji na část, týkající se toku informací v případě mimořádné události. => Pokračování…

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

21 komentář(ů) článku Okolím Semtína otřásl výbuch

 • Jan

  a proc myslis,ze to ma na svedomi nektery z tech ctyrech?Nevis ani tuk tak nekecej hlouposti

 • Pavel

  Proč nenapíšete že už našli kusy těl?????

  • Ano, internetem se šíří informace o nálezu části těla. S touto informací přišel deník Právo s tím, že pochází od hasičů. Podle této informace měly být části těla nalezeny již v průběhu středy.
   Policejní tisková mluvčí na tiskovce ve středu v 18 hodin uvedla, že k žádnému nálezu zatím nedošlo.
   Vzhledem k tomu, že Radyvnouzi nejsou zpravodajský ani bulvární web, vycházíme pouze z oficiálních údajů. Proto v našem článku například policejní rojnice celkově ohledává místo nehody a nehledá kusy těl, jako v jiných médiích…

 • Mirek Munzar

  Jsem skutečně rád, že bydlím až v Jaroměři.Určitě to zavinil někdo z těch nezvěstných,firma za nic nemůže.

 • Mirek Munzar

  Pane Bareš, máte přehled, ale já jsem rád, že bydlím až v Jaroměři.

 • Jan

  je uplne jasne,ze nas ceka Pardubicky Cernobyl

 • Jan

  Mily pratele v te firme jsem pracoval 10 let.
  Je tam neskutecny bordel pocinaje THP pracovniky, konce uklizeckami.
  Nemate predstavu o tom co se tam vyrabi a co se muze stat, kdyz selze 50.let stare zarizeni.
  Dodnes se vyrabi leciva a jine strategicke vyrobky na vice nez historickem zarizeni.
  Jednou to slehne a pak uz to nebudeme resit, po pravde Explosia je nic kdyz dojde k retezove reakci v Rybitvi. Ta firma bude vzdy vsechno tutlat.
  Sam jsem nekolikrat likvidoval dukazy tesne po havarii ci anomalii.
  Hodne stesti ja uz jsem odstehoval do patricne vzdalenosti.

 • Raven

  To, že se Explozie snaží všechno bagatelizovat je pochopitelné. Co ale nedokážu pochopit je chování města. Měly tu hned ráno houkat sirény a rozhlas měl hlásit ať všichni zavřou okna a nevychází ven. Tohle je totální selhání města Pardubice.
  A druhá věc je že si platíme ze svých daní rádia, která také mlčela. Proč nemohly do vysílání zařadit informaci, co se stalo???

  • Ale tady nebyl důvod pro spuštění sirén. Došlo k explozi, ale ne k ohrožení nebezpečnou látkou. Můžeme polemizovat o tom, jestli nebylo vhodné odvysílat informaci o události prostřednictvím městského rozhlasu. Nejsem si ale jistý, jestli by to nezpůsobilo zbytečnou paniku, vzhledem k tomu, že k ohrožení obyvatel nedošlo. Jinak už v průběhu rána se na webu města objevila informace, že mrak po explozi obsahoval pouze zplodiny hoření a prachové částice ze zdiva zříceného objektu.
   Poku jde o sdělovací prostředky, tak myslím, že zareagovaly velice rychle. Český rozhlas Pardubice odvysílal první zmínku o výbuchu prakticky okamžitě s tím, že zjišťuje podrobnosti a následně během půl hodiny neustále upřesňoval informace.

   • Raven

    Paniku? To určitě ne. Stačilo říct, že došlo k havárii a ať nikdo nevychází.

    • No, ono to není tak jednoduché. K nevycházení nebyl důvod a pokud by městský rozhlas informoval o havárii v Semtíně, mohlo by dost lidí začít panikařit. Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud by došlo k úniku nebezpečné látky a potenciálnímu ohrožení.
     Jinak jsem před chvílí do článku doplnil vyjádření magistrátu k nepoužití rozhlasu.

     • Raven

      Ale vždyť stačilov tom rozhlasu říct, že nebezpečí nehrozí. Tohle mi vážně příjde jako totální selhání námi volených zástupců.

      • Je to sice věc názoru, ale sám za sebe si dovolím nesouhlasit. Myslím, že po minulých zkušenostech není v okolí chemičky mnoho lidí, kteří by věřili jejich prohlášením o „neohrožení okolí“. A v tomto případě si myslím, že jakákoliv informace o havárii BEZ ÚNIKU nebezpečné látky by okamžitě vyvolala paniku, protože by zkrátka nikdo nevěřil, že k ohrožení obyvatel nedošlo.

 • Miroslav Gregor

  Proč tam je městská policie z prahy, vždyť bohdaneč má svoji pověstnou MP. Už někoho našli?

 • Bohdanecak

  To se dalo čekat. Už dlouho byl klid. Nedaj si pokoj, dokud nevyhodí do vzduchu celé město.

Leave a Reply to Michal Bareš Zrušit

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: