Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Otázky a odpovědi z besedy o evakuaci

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Zhruba dvě stě obyvatel Pardubic využilo včera možnosti zúčastnit se veřejné besedy o evakuaci, která by se občanů dotkla v případě nálezu nevybuchlé letecké pumy během výkopových prací v okolí Parama. Na dotazy obyvatel odpovídali představitelé města, kraje, hasičů, městské i státní policie a dalších organizací. Beseda byla jedinečnou příležitostí položit dotaz také osobám nejpovolanějším – policejním pyrotechnikům.

Vybrané dotazy

Jaké varianty likvidace mohou v případě potvrzení nálezu nastat?
Po nálezu munice mohou nastat tři různé situace:

  1. zneškodnění na místě a následný odvoz (ideální varianta)
  2. odvoz mimo obydlenou oblast a následná likvidace
  3. likvidace přímo na místě nálezu (krajní řešení)

Pro případ, že bude nutné odpálit munici přímo na místě nálezu, zajistili hasiči tuny slámy, kterou bude munice obložena a prolita vodou.

Jak bude nalezená munice převážena k případné likvidaci?
Pokud policejní pyrotechnik rozhodne o převozu munice, bude využit nákladní automobil Hasičského záchranného sboru. Pro urychlení celé akce bude na požární stanici v Pardubicích dočasně umístěn jeřáb ze Záchranného útvaru Hlučín.
Likvidace bude probíhat na předem určeném místě v okolí Čepí a Barchova.

Hodlám se evakuovat mimo Pardubice. jak se dozvím, že mohu zpět?
V Pardubicích budou informace o ukončení evakuace odvysílány prostřednictvím systému Domino (městský rozhlas). Občané, kteří při evakuaci opustí město, budou o ukončení evakuace informováni z médií a prostřednictvím webu města. K dispozici bude také speciální telefonní linka.

Kdo hradí případné škody?
Problematiku škod řeší v § 30 zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Ten říká, že stát odpovídá za škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám vzniklou v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi. Právo na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba uplatnit písemně u příslušného krajského úřadu do 6 měsíců od doby, kdy se právnická nebo fyzická osoba o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká.

Jak bude pyrotechnik postupovat v případě, kdy bude nutno nalezenou munici odpálit na místě a majitel pozemku toto odmítne?
Likvidace na místě nálezu je krajním řešením. Pokud ale bude jedinou možností, není dle zákona o IZS souhlas nutný.

Kde budu bydlet, pokud dojde k poškození mého domu?
V takovém případě zajistí město náhradní ubytování a zároveň uskladnění osobních věcí.

Jak bude střežena evakuovaná zóna?
Vnější hranice zóny bude hlídána příslušníky policie. Uvnitř této zóny je počítáno s využitím technických prostředků včetně policejního vrtulníku.

Musím se evakuovat, když bydlím pouhých 50 metrů od hranice zóny?
Ano. Evakuační zóna byla stanovena s ohledem na možný dolet střepin. Jde o Vaši bezpečnost.

Jak bude policie postupovat v případě, kdy v evakuované zóně zůstane za plotem automobil?
Nijak. Smyslem evakuace je ochránit obyvatele, nikoliv majetek. Při vyhlášení evakuace má každý možnost opustit zónu i s vozidlem.

Jak bude probíhat evakuace starších a tělesně postižených občanů?
Magistrát má k dispozici seznamy osob ZTP v evakuačních zónách. Nespoléhá však pouze na tyto údaje a při plánování evakuace oslovil organizace, které ve městě poskytují sociální služby.
Do domácností v zóně 600m byly distribuovány dotazníky, v nichž je možné uvést požadavek na pomoc při evakuaci.
Ti, kdo bydlí v kterékoliv evakuační zóně a nemohou se ze zdravotních důvodů sami evakuovat, by měli informovat oddělení krizového řízení magistrátu. Na ten se mohou obracet také příbuzní, kteří o takovéto osoby pečují. Důležité je tyto informace předat včas, tedy nejlépe již nyní.
Občané, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou pobývat v evakuačním středisku, budou po dobu evakuace umístěni například v pardubické nemocnici, Domově pro seniory Dubina nebo v LDN Rybitví.

Co bude následovat, pokud se odmítnu evakuovat?
Magistrát nebude nikoho evakuovat násilím, k tomu ani není oprávněný. K tomuto je oprávněna Policie ČR, která může kohokoliv vykázat z místa zásahu. Jak podotkl přítomný pyrotechnik, nezahájí práci na zneškodnění munice, dokud nebude evakuační prostor skutečně vyklizen. Každý, kdo se rozhodne zůstat doma, tak pouze prodlužuje čas, který i ostatní stráví mimo domov.

Bude nebezpečí evakuace i v noci  a ve svátek?
Všechny složky IZS jsou připraveny zasáhnout 24 hodin denně. Evakuace tedy může nastat kdykoliv.
Primátorka Pardubic požádala investora, aby výkopové práce neprobíhaly o víkendech a svátcích. Zda na toto přistoupí však zatím není známo.

Kolik času bude na evakuaci zóny podél trasy převozu?
Na evakuaci této zóny bude více času, než v případě ostatních zón. O její evakuaci bude rozhodnuto pouze v případě, že bude přistoupeno k transportu nebezpečné munice.

Mohu se dostat do evakuované zóny např. pro psa?
Policie počítá s uzávěrou v řádu desítek minut, poté nebude vstup povolen. V případě akutní potřeby bude situace řešena individuálně, například doprovodem policejní hlídky.

Jak bude omezena doprava?
Nález munice může způsobit přerušení železniční, silniční i letecké dopravy. Vzhledem k uzavření železničního i autobusového nádraží bude hlavní přestupní bod náhradní dopravy u AFI Palace.
Nákladní doprava bude odkláněna už v sousedních městech.
Chodci také nebudou moci využít průchod ze Svítkova na nadjezd u Parama.

Jak budu o nařízení evakuace informován?
V první chvíli zazní informace prostřednictvím městského rozhlasu na území celého města, bude zveřejněna na webu magistrátu a informovat budou také sdělovací prostředky.
Obyvatele v zóně 600m budou obcházet strážnici městské policie, v zóně 1100m pracovníci magistrátu, kteří byli předem proškoleni a budou vybaveni seznamem obyvatel ve svém úseku.
Obyvatelé mimo Pardubice budou informováni prostřednictvím starostů obcí. V případě převozu munice bude tato zóna předem varována pomocí megafonů na policejních vozech.

Kdy výkopové práce začnou?
Přesný termín zahájení určí investor, ale celkově by práce neměly začít dříve, než 19. listopadu. Samotné výkopové práce mají být zahájeny 3. prosince a potrvají do půlky ledna (záleží na počasí).
Největší nebezpečí hrozí především při samotných výkopech. Ty budou prováděny v případě prvního příkopu zhruba 10 dní a u druhého asi 22 dní. Při ostatních činnostech je riziko nálezu munice podstatně nižší.

Hrozí Pardubicím vymazání z mapy?
Rozhodně ne. V případě výbuchu by v nebezpečí zničení byly pouze objekty v těsné blízkosti. Části munice ale mohou odlétnout až do vzdálenosti jednoho kilometru.

Kolika lidí se evakuace týká?
V případě zóny 600m je to 220 lidí, v zóně 1100m 2000 lidí a v zóně podél trasy převozu přibližně 9000 lidí.
Vzhledem k omezení dopravy se evakuace dotkne obyvatel celého města.

Další informace naleznete na webu magistrátu nebo v našem průvodci na www.radyvnouzi.cz/paramo.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

1 komentář článku Otázky a odpovědi z besedy o evakuaci

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: