Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Aktualizováno: Otevřený dopis ministru zdravotnictví

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Vedení Pardubického kraje a ředitelé krajských nemocnic společně s primátorkou Pardubic poslali dnes  otevřený dopis ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi. Vyzývají v něm pana ministra k tomu, aby vláda začala jednat s lékaři.

Otevřený dopis k současné situaci ve zdravotnictví v Pardubickém kraji

V Pardubicích dne 8. prosince 2010

Vážený pane ministře,
dovolujeme si Vás informovat, že akce „Děkujeme, odcházíme“ má v Pardubickém kraji masovou
podporu lékařů ve všech pěti akutních nemocnicích. Lékaři považují svou stávající situaci a zejména
její neřešení za nadále neudržitelné a hodlají svůj protest vyjádřený podáním výpovědi dovést do
konce. My, níže podepsaní představitelé Pardubického kraje, města Pardubic a ředitelé nemocnic
Pardubického kraje, považujeme požadavky lékařů za oprávněné a vyzýváme Vás k urychlenému
řešení tohoto problému. Protest není řešitelný z hlediska zřizovatele krajských nemocnic ani vedení
jednotlivých nemocnic. Problém tohoto rozměru je možné řešit pouze na úrovni vlády a ministerstva.
Vážený pane ministře, dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nedojde k jednání s lékaři a dojde ke
skutečnému podání výpovědi, nejsme schopni zajistit akutní ani neakutní zdravotnickou péči
v Pardubickém kraji.
Proto Vás znovu ještě jednou zdvořile žádáme o urychlené řešení nastalé situace.
S úctou

Mgr. Radko Martínek v. r.
hejtman Pardubického kraje
MUDr. Štěpánka Fraňková v. r.
primátorka města Pardubic
Mgr. Markéta Tauberová v. r.
radní zodpovědná za zdravotnictví
Ing. Josef Šimurda v. r.
ředitel Pardubické krajské nemocnice, a.s.
MUDr. Pavel Havíř v. r.
ředitel Svitavské nemocnice, a.s.
MUDr. Tomáš Vondráček v.r.
ředitel Chrudimské nemocnice, a.s.
MUDr. Libor Vylíčil v.r.
ředitel Litomyšlské nemocnice, a.s.
MUDr. Josef Hájek v. r.
Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Reakce ministra zdravotnictví

V Praze dne 13. prosince 2010

Vážené kolegyně, vážení  kolegové,

dovolte, abych Vám poděkoval za Váš dopis ze dne 8. prosince 2010, a zároveň na něj reagoval.  Jsem si vědom, že situace je nelehká a velmi složitá, kdy jedna konkrétní zájmová skupina v rámci desetitisíců pracovníků lékařských a nelékařských profesí může ohrozit péči o pacienty v rámci celé republiky.  Určitě i Vy si uvědomujete, že problém se netýká pouze nemocnic samých a Ministerstva zdravotnictví ČR.

V minulých dnech jsem se setkal s předsedou Rady Asociace krajů České republiky
a domluvili jsme se na společném postupu, který mimo jiné zahrnuje zřízení společné pracovní skupiny. Tato skupina bude mít dlouhodobý charakter a mimo jiné bude mít za úkol transformaci péče v jednotlivých krajích. Je třeba, abyste se do konstruktivního řešení situace zapojili i Vy a pomohli nám nalézt vhodný konsenzus.

Rád bych připomenul, že za výši platů v nemocnicích zřizovaných krajskými úřady jsou zodpovědné právě kraje, tedy i Vy osobně, a tato problematika nebyla z Vaší strany dostatečně a včas řešena. Místo toho se upřednostňovaly jiné investiční výdaje. Nejedná se tedy primárně o problém, který by mělo řešit Ministerstvo zdravotnictví ČR.  V rámci samosprávné působnosti krajů  je  Vaší povinností navrhnout a realizovat  takovou restrukturalizaci  zdravotní péče, která péči neomezí a nepovede ke snížení plateb z veřejného zdravotního pojištění.  Zároveň je  plně v působnosti krajů a ředitelů zdravotnických zařízení vyjednávat se zdravotními pojišťovnami o úhradách poskytované zdravotní péče tak, aby byla zajištěna odpovídající kvalita a dostupnost zdravotní péče v případě nouzového režimu.

S úctou

Leoš Heger

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: