Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Obytné budovy určené k evakuaci

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Úvod | Průběh evakuace | Obytné budovy k evakuaci | Školy | Nácvik | Otázky | Kontakty

Bez názvu

Zóny ohrožení a místa shromáždění (.pdf)    Zobrazení na digitální mapě města

Zóna ohrožení 600 m od předpokládaného místa nálezu

Zahájení evakuace: bezprostředně po nálezu nebo vzniku podezření
Doba trvání: 8-12 hodin, v nejnepříznivější situaci i více než 24 hodin s využitím náhradního ubytování
Dotčené ulice:  Artura Krause, Brožíkova, Duškova, generála Svobody, Gorkého, Jilemnického, Jiránkova, Josefa Ressla, K Vápence, Kostnická, kpt. Bartoše, Křičkova, Labský Palouk, Legionářská, Letecká, Lexova,  Mánesova, Marie Pujmanové, Milheimova, Mozartova, nábřeží Závodu míru, Nádražní, nám. Dukelských hrdinů, nám. Jana Pernera, Palackého třída, Pejchlova, Popkovická, Pražská, Přerovská,  Sedláčkova, Sokolovská, Teplého, U Trojice, Výzkumná, Wolkerova, K Vápence.

Seznam domů s číslem popisným v zóně 600 m určených k evakuaci – výstavba nadjezdu (.pdf)
Seznam domů s číslem popisným v zóně 600 m určených k evakuaci – výstavba křižovatky (.pdf)

Zóna ohrožení 1100 m od předpokládaného místa nálezu

Zahájení evakuace: po příjezdu policejního pyrotechnika na místo nálezu munice a po vyhodnocení konkrétní situace
Doba trvání: 8-12 hodin, nepředpokládá se evakuace na dobu, která by znamenala nutnost využití náhradního ubytování
Dotčené ulice:  8. května, Alešova, Artura Krause, Bacháčkova, Bělehradská, Borová, Boženy Němcové, Brožíkova, Čapkova, Češkova, Čs. armády, Danihelkova, Demokratické mládeže, Dlouhá, Družby
Dukelská, Duškova, Foersterova, Fügnerova, Gagarinova, generála Svobody, Gorkého, Grusova, Havlíčkova, Heyrovského, Husitská, Chelčického, J. K. Tyla, Jilemnického, Jiránkova,
Josefa Ressla, Jungmannova, K Barvírně, K Blahobytu, K Dubině, K Polabinám, K Rybníčku, Kavanova, Kostnická, kpt. Bartoše, kpt. Nálepky, Křičkova, Labský Palouk, Legionářská,
Letecká, Lexova, Ležáků, Lidická, Lonkova, Macanova, Máchova, Mánesova, Marie Pujmanové, Milheimova, Mozartova, Na Klínku, Na Labišti, Na Staré poště, Na Záboří, nábřeží Závodu míru, Nádražní, náměstí 9. května, náměstí Dukelských hrdinů, náměstí Jana Pernera, Nerudova, npor. Eliáše, Odborářů, Okrajová, Oskara Brázdy, Palackého třída, Partyzánů, Písková, Popkovická, Pražská, Prodloužená, Prokopa Holého, Přerovská, Riegrova, Rožkova, Rybitevská, Salavcova, Sedláčkova, Severní, Sluneční, Sokolovská, Spojovací, Staňkova, Šafaříkova, Školní, Školní náměstí, Teplého, Tolarova, U Marka, U Moruší, U Prefy, V Ráji, Valčíkova, Výzkumná, Wolkerova, Za Hřištěm,Hlaváčova.

Seznam domů s číslem popisným v zóně 1100 m určených k evakuaci – výstavba nadjezdu (.pdf)
Seznam domů s číslem popisným v zóně 1100 m určených k evakuaci – výstavba křižovatky (.pdf)

Zóna ohrožení 1100 metrů podél trasy převozu

preprava
Zóny ohrožení a místa shromáždění (.pdf)

Zahájení evakuace: po rozhodnutí o převozu munice, s dostatečným předstihem před samotným převozem
Doba trvání: 2-3 hodiny
Dotčené ulice: Seznam dotčených domů se může operativně měnit podle situace

Seznam domů s číslem popisným v zóně 1100 m kolem trasy převozu – výstavba nadjezdu (.pdf)
Seznam domů s číslem popisným v zóně 1100 m kolem trasy převozu – výstavba křižovatky (.pdf)

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Komentáře uzavřeny.