Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Průběh evakuace

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Úvod | Průběh evakuace | Obytné budovy k evakuaci | Školy | Nácvik | Otázky | Kontakty

 

Výkopové práce bude provádět soukromá společnost. V případě, že její pracovníci objeví leteckou bombu nebo vznikne podezření na její nález, bude na místo okamžitě přivolán policejní pyrotechnik a informováno krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru a oddělení krizového řízení Magistrátu města Pardubic.

Informování obyvatel

Veřejnost v zóně 600m bude o nálezu (podezření) informována ihned prostřednictvím sirén, městského rozhlasu, médií a internetových stránek města. Zřízeny budou také speciální telefonní linky, kde budou zájemcům sděleny potřebné informace. Následně budou občané i firmy v této zóně postupně vyrozumívány prostřednictvím příslušníků složek IZS. V okamžiku, kdy se o evakuaci dozvíte, na nic nečekejte a neprodleně opusťte evakuovaný prostor. Tato zóna bude policíí uzavřena a nebo do ní umožněn vstup osob ani vjezd vozidel.
Veřejnost v zóně 1100m bude po následném vyhodnocení situace pyrotechnikem postupně vyrozumívána prostřednictvím zaměstnanců magistrátu města, úřadů městských obvodů a strážníků městské policie.

Způsoby evakuace

Samotná evakuace může probíhat dvěma způsoby a je pouze na Vás, který způsob zvolíte:

1. samovolná evakuace
V tomto případě nevyužijete prostředků zajištěných městem Pardubice a evakuujete se sami, například ke známým nebo příbuzným. Výhodou tohoto způsobu je, že není nijak omezeno, co si smíte vzít s sebou a evakuovat se s vámi může i váš domácí mazlíček.

2. organizovaná evakuace
V případě, že se nechcete nebo nemůžete evakuovat sami, můžete využít organizované evakuace. V tom případě se dostavte přímo do evakuačního střediska (zimní stadion) nebo na nejbližší místo shromáždění, odkud budete vyčleněnými autobusy MHD do evakuačního střediska přepraveni.
V zóně 600 metrů budou první autobusy přistaveny cca do 1 hodiny po oznámení o nařízené evakuaci. V zóně 1100 metrů asi 1,5 – 2 hodiny po oznámení. Důvodem je nutná evakuace předškolních a školských zařízení, která má prioritu.
Do evakuačního střediska se můžete dopravit také individuálně, například ze zaměstnání mimo ohroženou oblast. Vstup do evakuačního střediska však bude umožněn pouze osobám z evakuovaných oblastí nebo osobám zajišťujících prokazatelně jejich doprovod.

Pro případ potřeby jsou určena také záložní evakuační střediska: ZŠ npor. Eliáše, Polabiny a ZŠ Staňkova, Dukla.

V případě, že se nebudete evakuovat automobilem, zaparkujte jej do garáže nebo pod kryté stání. V případě, kdy zůstane vozidlo v zóně 600 metrů na volném prostranství, může (ale nemusí) pyrotechnik rozhodnout o jeho odtažení z důvodu ochrany před případnými následky. Vozidlo bude samozřejmě v takovém případě následně vráceno na původní místo.

Ubytování

Předpokládá se, že evakuace zóny 600m potrvá 8-12 hodin, ale může trvat i 24 hodin. Pokud bydlíte v zóně 600 metrů a evakuace bude trvat déle než 12 hodin a přes noc, bude vám poskytnuto náhradní ubytování. Tím jsou vybraná školská zařízení a z evakuačního střediska vás do něho přepraví vyhrazené autobusy.
Pro zónu 1100m je předpoklad, že evakuace nepřesáhne 12 hodin a pro tyto obyvatele tedy není plánováno nouzové ubytování.

V případě nutnosti zajištění ubytování je počítáno s využitím ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka, ZŠ Polabiny II Prodloužená a ZŠ Br. veverkových.

Před opuštěním bytu

Než opustíte svůj domov, stáhněte okenní žaluzie nebo rolety (ochrana proti střepinám) a vypněte všechny nepotřebné spotřebiče kromě ledniček.
S sebou do evakuačního střediska si vezměte evakuační zavazadlo, které by mělo obsahovat:

  • osobní doklady
  • finanční hotovost a platební karty
  • osobní léky a zdravotní pomůcky
  • jídlo a pití na 1 den
  • knihu nebo jinou věc pro zábavu

Osoby evakuované ze zóny 600 metrů by měly počítat s možnou potřebou náhradního oblečení a se základními hygienickými potřebami.
Zavazadlo označte svým jménem a adresou, dětem vložte např. do kapsy jmenovku pro případ, že by se vám v průběhu evakuace ztratily. Před opuštěním bydliště se postarejte také o domácí zvířata, která ponechejte zavřená doma, a to zejména pokud využijete organizované evakuace (do evakuačního střediska z hygienických důvodů nelze vstupovat s domácími zvířaty).

Bez názvu

Využít můžete náš „průvodce evakuačním zavazadlem„.
Berte ale v úvahu, že se jedná pouze o krátkodobou evakuaci a podle toho přizpůsobte obsah Vašeho zavazadla.

Budete li v případě evakuace vyžadovat pomoc a zvláštní péči (například s ohledem na zdravotní stav nebo nutnost využít zdravotnické zařízení), můžete již nyní  vyplnit formulář požadavku za zajištění zvláštní péče a odeslat ho na adresu krizove@mmp.cz nebo jej odevzdat na podatelnách magistrátu a úřadů městských obvodů.

Evakuace zóny 1100 metrů podél trasy převozu

V případě, že policejní pyrotechnik rozhodne o nutnosti převozu nalezené munice k její likvidaci, bude evakuována také zóna 1100m podél celé trasy převozu. V tomto případě budete nuceni opustit svůj domov pouze na dobu 2 – 3 hodin a není tedy nutné využít evakuační středisko ani s sebou brát evakuační zavazadlo.

Nebojte se opustit své bydliště, evakuovaná území budou po celou dobu střežena příslušníky Policie České republiky a nebude do nich umožněn přístup.

Dopravní omezení

I v případě, že se nenacházíte v evakuační zóně, může Vás nastalá situace omezit. Dopravní podnik města Pardubic zavede náhradní přepravu (.pdf) a budou uzavřeny některé příjezdové komunikace – objízdné trasy pro zónu 600m a pro zónu 1100 m (.pdf).
Vzhledem k tomu, že staveniště je blízko železniční stancie, byl by také zastaven provoz na pardubickém nádraží.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Komentáře uzavřeny.