Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Školská zařízení

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Úvod | Průběh evakuace | Obytné budovy k evakuaci | Školy | Nácvik | Otázky | Kontakty

 

Vzhledem k tomu, že evakuace je plánována pro všechny fyzické i právnické osoby v zóně ohrožení, nemohou být výjimkou ani základní a mateřské školy (dále jen školy). Jejich evakuace je naopak plánována prioritně.
Bezprostředně po rozhodnutí o vyhlášení evakuace budou informováni ředitelé dotčených škol a k jejich budovám budou přistaveny autobusy, které žáky i s doprovodem převezou přímo do náhradních zařízení – vyhnou se tak pobytu v evakuačním středisku

Kterých škol se evakuace týká a kam budou evakuovány?

Stavba v lokalitě U Trojice – nadjezd Paramo

 • MŠ Motýlek > ZŠ Benešovo nám.
 • ZŠ J. Ressla > ZŠ Štefánikova
 • DDM Delta > ZŠ Gorkého
 • ZŠ praktická a spec. MŠ > MŠ Benešovo nám.
 • MŠ Doubek > MŠ Lány na Důlku
 • MŠ Sluníčko > ZŠ Benešovo nám.
 • MŠ Kamarád > ZŠ Benešovo nám.
 • MŠ nábř. Závodu Míru > MŠ K Polabinám a MŠ Na Třísle
 • ZŠ Staňkova > ZŠ Polabiny II Prodloužená
 • MŠ Brožíkova > ZŠ npor. Eliáše
 • ZŠ Svítkov > ZŠ Dubina
 • MŠ Duha (trasa převozu) > MŠ Staré Čívice

Stavba MÚK Palackého – u Parama

 • MŠ Brožíkova > ZŠ Polabiny II Prodloužená
 • MŠ Klubíčko > v rámci budovy
 • ZŠ nábř. Závodu Míru > ZŠ Br. Veverků a ZŠ Spořilov
 • MŠ nábř. Závodu Míru > v rámci budovy
 • DDM Alfa > ZŠ Gorkého
 • MŠ Klubíčko > ZŠ Polabiny II Prodloužená
 • ZŠ J.Ressla > ZŠ Štefánikova
 • MŠ Doubek > MŠ Lány na Důlku
 • MŠ nábř. Závodu Míru > MŠ K Polabinám a MŠ Na Třísle
 • ZŠ npor. Eliáše > ZŠ Ohrazenice a ZŠ Družstevní
 • MŠ Odborářů > MŠ Sluneční a MŠ Mladých
 • MŠ Prokopa Holého > MŠ Ohrazenice
 • ZŠ Svítkov > ZŠ Dubina
 • ZUŠ Havlíčkova > ZŠ Štefánikova
 • MŠ Duha (trasa převozu) > MŠ Staré Čívice
 • MŠ Motýlek (trasa převozu) > ZŠ Benešovo nám.
 • DDM Delta (trasa převozu) > ZŠ Gorkého
 • ZŠ praktická a spec. MŠ (trasa převozu) > MŠ Benešovo nám.
 • MŠ Sluníčko (trasa převozu) > ZŠ Benešovo nám.
 • MŠ Kamarád (trasa převozu) > ZŠ Benešovo nám.
 • ZŠ Staňkova (trasa převozu) > Aréna Pardubice

Poznámka: Zóna 600 m    Zóna 1100 m

Jak zjistím, že škola byla evakuována?

Na vchodových dveřích evakuované školy bude vyvěšena informace o proběhlé evakuaci a adresa náhradního zařízení.  Zároveň bude informace uveřejněna i na webových stránkách města a bude-li to možné a na stránkách přemístěné školy.

Kde své dítě najdu?

V případě, že evakuace nepřesáhne konec vyučování, přivezou autobusy žáky zpět do jejich škol.

V opačném případě mohou nastat tyto tři situace:

Situace: Škola leží v evakuované oblasti a dítě bydlí v evakuované zóně
Řešení: Dítě zůstane do doby ukončení evakuace, respektive doby uzávěry evakuovaného území v náhradním zařízení, pokud si jej sami dříve nevyzvednete. Ve chvíli ukončení nařízené evakuace, respektive ukončení uzávěry evakuovaného území, budou nevyzvednuté děti odvezeny zpět do školského zařízení, do kterého pravidelně dochází. O dalším postupu budete informováni personálem školského zařízení, které vaše dítě navštěvuje.
Situace: Škola leží v evakuované oblasti, ale dítě bydlí mimo evakuovanou zónu
Řešení: Po skončení výuky bude s ohledem na věk dítěte a po domluvě s rodiči rozhodnuto příslušným pedagogickým pracovníkem o propuštění dítěte domů. Ostatní děti nadále setrvají v náhradním zařízení do příjezdu rodičů. O dalším postupu budete informováni personálem školského zařízení, které vaše dítě navštěvuje.
Situace: Škola neleží v evakuované oblasti, ale dítě bydlí v evakuované zóně
Řešení: Do doby ukončení evakuace, respektive doby uzávěry evakuovaného území, zůstanou děti pod dohledem pracovníků školy i po ukončení výuky a dítěti nebude umožněn odchod ze školy, pokud si jej sami dříve nevyzvednete.

Ředitelé všech škol zřizovaných městem Pardubice obdrží seznamy žáků, kteří mají trvalý pobyt v zónach určených k evakuaci. Pokud Vaše díte má v této oblasti pouze přechodné bydliště, informujte předem o této skutečnosti vedení školy.

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Komentáře uzavřeny.