Provozovatel


Rescueinfo z. s.
Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice
Tel: 603 981 272
IČ: 269 91 764
www.rescueinfo.org info@rescueinfo.org

Pardubice budou mít nový kamerový systém

Tip pro vaši bezpečnost: univerzální výkonné powerbanky nejen pro případ BLACKOUTu.

Město Pardubice v současné době provozuje  kamerový systém s 13 kamerami, který byl budován od roku 1997 jako analogový s bezdrátovým přenosem. Ten postupem času zastarával a tak se vedení města rozhodlo vypsat veřejnou zakázku na pořízení systému nového.

Dnes proto město vyhlásilo veřejnou zakázku na výstavbu nového městského kamerového systému (dále jen  MKS). Ten bude plně digitální, založený na technologii IP kamer a jeho předpokládaná cena je kolem 23 milionů korun.
Řešeno je také vybudování multifunkčního dohledového pracoviště, datového uložiště a integrace stávajících kamerových systémů v současnosti fungujících na území města. Systém musí být připraven na vybudování druhého dohledového pracoviště v rámci Dopravního informačního centra (v areálu Dopravního podniku města Pardubice).
Celkový počet kamer v nově budovaném MKS byl projektován na 79. Z důvodu, že některé kamery mohou být vybudovány až společně s jinými investičními akcemi (např. rekonstrukce nadjezd Paramo) bude předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení 59 kamerových bodů osazených 78 kamerami.

Vlastnosti systému

 • nepřetržité ukládání obrazu s přemazáním nejstaršího záznamu ze všech kamerových bodů v režimu „Krátkodobý záznam – min 20 snímků/s – 24 hodin“ a „Dlouhodobý záznam – min 5 snímků/s – dle kapacity úložiště
 • vyhledávání a přehrávání záznamu na dispečerských a klientských pracovištích,
 • možnost pořízení kopie záznamu na administrátorském pracovišti a vybraných klientských stanovištích,
 • nastavení privátních zón, detekce zakrytí a ztráty zaostření,
 • záznam zvuku u vybraných kamer,
 • alarmy při překročení hladin zvuku,
 • možnost zpřístupnit obraz z vybraných kamer (dle výběru, možnost ze všech) pro webové stránky města a pro mobilní telefony,
 • rozpoznání registrační značky vozidla

Kromě těchto „základních“ vlastností budou při výběru systému rozhodovat také další analytické funkce:

 • detekce pohybu (změny pixelů) ve vybraném polygonu v záznamu,
 • překročení virtuální hranice (polygonu) v reálném obrazu,
 • nečinné objekty (odložený objekt),
 • ztracený objekt,
 • nestandardní chování osoby (osoba na veřejném prostranství v horizontální poloze),
 • časová prodleva (neobvyklé zdržování nad stanovený interval),
 • nebezpečný pohyb vozidel – nepovolené odstavení

Do nového systému bude napojen také kamerový systém v objektu nádraží a ČEZ Arény. Později je plánováno i připojení kamerového systému v Husově ulici.

První etapa

První etapa, která začne po podpisu smlouvy, zahrnuje dodávku a instalaci dispečerského pracoviště na městské policii a 8 kamerových bodů se 17 kamerami. Tím bude zajištěna úroveň dohledu srovnatelná se současným stavem.

Třída Míru 4 kamery Zelená brána 1 kamera
Magnum 4 kamery Jahnova x Karla IV 2 kamery
T string 1 kamera „Pernštýňák“ (spolkový dům) 2 kamery
Hotel nádraží 2 kamery Park Bratranců Veverkových 1 kamera

Součástí veřejné zakázky je vybudování dohledového pracoviště na městské policii a datového úložiště pro MKS umístěného v budově Magistrátu města – Štrossova ulice. Vzhledem ke zvolenému páteřnímu přenosovému systému – optická síť, který je umístěna na trolejovém vedení Dopravního podniku města Pardubic a.s.,  je nezbytná investice do datového připojení. Optické kabely určené k přenosu dat jsou ve vlastnictví DPMP a datová síť je spravovaná firmou EDERA a.s.
Kromě hlavního pracoviště v budově Městské policie bude systém přístupný také z 25 klientských pracovišt. Jedná se o Policii ČR, Městskou Policii Pardubice (6 klientů), Hasičský záchranný sbor, Zdravotnickou záchrannou službu, Správu a údržbu silnic, Služby Města Pardubice, Dopravní Podnik města Pardubice (2 klienti) a 1 rezervní pracoviště.

Další etapa

Po ukončení první etapy bude město rozšiřovat systém v průběhu 40 měsíců, v závislosti na dostupnosti finančních prostředků a v rámci stavebních aktivit (nadjezd Paramo).

Plánované rozmístění kamer

Plánované rozmístění kamer

 Kompletní seznam kamer (.xls)

 

Reklama
Nejlevnější povinné ručení

Přidat komentář

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Nechte následující pole tak, jak jsou, prosím: